Form of Work
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(12)
only on-site
(9)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(9)
Author
Marcinowicz Ludmiła
(2)
Ślusarska Barbara
(2)
Abramczyk Anna
(1)
Czajka Dorota
(1)
Czekała Beata
(1)
Dmoch-Gajzlerska Ewa (1954- )
(1)
Edwins Jenny
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1927- )
(1)
Kocka Katarzyna
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Kwiatkowska Anna
(1)
Panek Wenancjusz (1931- )
(1)
Szuta Wiesław
(1)
Węgrzynowicz Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Pielęgniarki
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Położne
(1)
Subject
PIELĘGNIARSTWO SPOŁECZNE
(4)
Opieka długoterminowa
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Pielęgniarstwo społeczne
(2)
CUKRZYCA
(1)
Choroba przewlekła
(1)
Chorzy
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
GERIATRIA
(1)
HIGIENA SZKOLNA
(1)
HOSPITALIZACJA DOMOWA
(1)
Hospitalizacja domowa
(1)
KOBIETA CIĘŻARNA
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
LUDZIE STARZY
(1)
Leczenie
(1)
MEDYCYNA PRACY
(1)
NOWORODEK
(1)
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opieka zdrowotna domowa
(1)
Opiekunowie
(1)
PIELĘGNIARSTWO
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
PORÓD
(1)
POŁOŻNICTWO
(1)
Pielęgniarstwo rodzinne
(1)
Pielęgniarstwo środowiskowe
(1)
RODZINA
(1)
STARZENIE SIĘ
(1)
SZKOŁY RODZENIA
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
Służba zdrowia
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki [Typ publikacji]
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(4)
10 results Filter
Authority data
PIELĘGNIARSTWO SPOŁECZNE (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze PIELĘGNIARSTWO (hasło przedmiotowe)
zob. też MEDYCYNA RODZINNA (hasło przedmiotowe) ; OPIEKA SPOŁECZNA (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: PIELĘGNIARSTWO RODZINNE ; PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWE
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich)
Rozmowa z chorym to jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakim stają lekarze, pielęgniarki i bliscy osób chorych. Współczesna pielęgniarka nie może być prawdziwą profesjonalistką bez zdolności właściwego przekazywania swojej wiedzy i bez dobrej umiejętności odpowiedniej interpretacji wiadomości przekazywanych jej przez pacjenta. Niewiele jest jednak publikacji, które całościowo ujmują komunikację w praktyce pielęgniarskiej. Nawiązanie kontaktu z osobą chorą nie jest łatwe, dlatego sprawnego komunikowania powinno się nauczać już w podczas studiów. Znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej pozwala pielęgniarce lepiej zrozumieć pacjenta i jego potrzeby, pacjent zaś ma zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie odczuwa negatywnych emocji wynikających z poczucia niezrozumienia. W książce, stworzonej przez zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, logopedów i filozofów, przystępnie przedstawiono sposoby komunikowania w pielęgniarstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17844 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19198 III.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19197 III.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Nowoczesna publikacja uwzględniająca teoretyczne podstawy pielęgniarstwa rodzinnego oraz praktyczne treści niezbędne pielęgniarce do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Autorzy zaprezentowali w książce aktualną koncepcję pielęgniarstwa rodzinnego, specyfikę i metody pracy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z odbiorcami jej świadczeń, zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby, w różnych grupach wiekowych, w warunkach ich codziennego życia. Przedstawili również zakres interwencji pielęgniarskich (diagnostycznych, terapeutycznych, pielęgnacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych) w najczęściej występujących stanach klinicznych, z którymi pielęgniarka rodzinna spotyka się w środowisku domowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17574 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18743 XVIII.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18742 XVIII.2 [Czytelnia B], 18695 XVIII.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Publikacja poświęcona praktycznemu wykorzystaniu możliwości pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy przekazuje w sposób prosty i możliwy do natychmiastowego realizowania w praktyce szereg często skomplikowanych wytycznych. Zastosowanie proponowanego przez Autorkę sposobu postępowania w praktyce pozwoli na bardzo dobrą ocenę zarówno zagrożenia cukrzycą osób dotychczas zdrowych jak i na zebranie istotnych wiadomości dla leczenia pacjentów z cukrzycą. Mimo, że praca kładzie główny nacisk na profilaktykę i wczesne wykrywanie szeregu aspektów leczenia cukrzycy bardzo wiele jej elementów umożliwia ingerencję w kierunku zdrowego stylu życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1535 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2957 XVIII.1.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Książka poświęcona jest teoretycznymi praktycznym problemom z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego. Jest znakomitym przewodnikiem dla studentów w poznawaniu koncepcji i praktyki pielęgniarstwa rodzinnego, a dla pielęgniarek zatrudnionych już w systemie ochrony zdrowia może stanowić swoiste kompendium wiedzy. Znaleźć tu można uporządkowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej polskich rodzin, początków pielęgniarstwa środowiskowego i jego związków z rodziną, modeli współpracy z rodziną, zadań pielęgniarki, a także definicje zdrowia, prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 2936 [Magazyn 2] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1513 XVIII.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.3678 XVIII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
W książce podjęto tematykę końca życia, poprzedzonego starością, naznaczoną w większości przypadków bólem, cierpieniem i samotnością. Wyjątek stanowi ostatni rodział, który został poświęcony zagadnieniu sumienia. Publikacji nadano formę monografii o charakterze opisowo-empirycznym. Trzy pierwsze rozdziały łączą cechy pracy teoretycznej i badawczej. Autorki wykorzystały wyniki własnych badań sondażowych dotyczących problematyki kresu życia. Przedstawiły między innymi postawy pielęgniarek względem ludzi w podeszłym wieku, rolę pielęgniarki w opiece nad chorym w terminalnym okresie choroby, a także zasygnalizowały potrzebę intensywniejszego szkolenia pielęgniarek w zakresie opieki nad osobą starszą i umierającą. Ostatni rozdział ma natomiast charakter opisowy. Książka jest pozycją recenzowaną, wobec tego spełnia kryterium pozwalające wykorzystywać ją do dalszych opracowań naukowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12219 XVIII.1.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13337 XVIII.1.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Publikacja przedstawia praktyczne zastosowanie metody studium przypadku w pracy pielęgniarki rodzinnej uwzględniając koncepcję opieki skoncentrowanej na pacjencie i jego rodzinie. Pierwszy rozdział to zwięzła charakterystyka studium przypadku jako strategii badawczej z uwzględnieniem kwestii etycznych w prowadzeniu badań jakościowych. W drugim rozdziale omówiono założenia opieki skoncentrowanej na pacjencie oraz koncepcję i współczesny kontekst zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono 13 opisów pacjentów oraz charakterystykę 84 diagnoz pielęgniarskich sformułowanych w systemie tradycyjnym przy użyciu PES (Problem; Etiologia; Symptomy), z wykorzystaniem katalogu diagnoz ICNP® oraz klasyfikacji NANDA. Całość zamyka rozdział „Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta i jego rodziny - dokumentacja dydaktyczna”, w którym syntetycznie opisano przykład dokumentacji możliwej do wykorzystania w trakcie prowadzenia zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w środowisku zamieszkania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17270 XVIII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Położnej)
Tyt. oryg.: Community midwifery practice, 2008.
Bibliogr. s. 272-273. Indeks.
W publikacji przedstawiono pracę położnych z uwzględnieniem potwierdzonych badaniami naukowymi zasad współczesnej opieki położniczej. Omówiono w niej takie zagadnienia, jak: problemy wynikające z pracy w środowisku, udział położnych w nauczaniu w szkołach rodzenia, rola położnej na różnych etapach porodu, zakres wiedzy położnych na temat badań przesiewowych noworodków, rola położnych w propagowaniu karmienia piersią, udział położnych w ochronie i promocji dobra dzieci, sytuacje trudne w opiece nad ciężarną i położnicą, takie jak nosicielstwo HIV, zaburzenia zdrowia psychicznego, ból obręczy biodrowej, wsparcie kobiet w sytuacji przemocy domowej. Książka zawiera rzetelne i przydatne informacje, które mogą mieć zastosowanie w warunkach polskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11314 XVIII.1.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12452 XVIII.1.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja zawiera aktualne informacje dotyczące funkcjonowania podsystemów podstawowej oipieki zdrowotnej i ich roli w opiece nad zdrowiem społeczenstwa. Priorytetem w pracy każdego z podsystemów opieki zdrowotnej jest promocja i edukacja zdrowia oraz profilaktyka chorób. Książka przeznaczona dla studentów kierunków medycznych, dla pielęgniarek opiekunów medycznych, pracowników socjalnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9027 [Magazyn 1], P.9026 [Magazyn 1], P.9025 [Magazyn 1], P.9024 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 10600 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10173 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Przewlekle chory w domu : gdzie szukać pomocy? / Dorota Czajka, Beata Czekała. - Wydanie 1, dodruk 3. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2017. - 165 s. : il. ; 24 cm.
Publikacja będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich, którzy opiekują się w domu osobami przewlekle chorymi i wymagającymi długotrwałej opieki. Czytelnik znajdzie tu informacje m.in. na temat: świadczeń i usług przysługujących choremu z Narodowego Funduszu Zdrowia i możliwości ich uzyskania, korzystania z pomocy społecznej, zakupu potrzebnego sprzętu. Książka skierowana jest do rodzin i opiekunów chorych, personelu medycznego i pracowników opieki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19134 XVIII.1.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19133 XVIII.1.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again