Form of Work
Książki
(29)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(29)
available
(20)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(15)
Czytelnie
(29)
Author
Romanowska Maria (1947- )
(3)
Obrębalski Marek
(2)
Penc-Pietrzak Ilona
(2)
Banaszyk Piotr
(1)
Berliński Lechosław
(1)
Borodako Krzysztof
(1)
Borowska Joanna
(1)
Brown John Seely
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Cygler Joanna
(1)
David Forest R
(1)
David Fred R
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Dyduch Wojciech
(1)
Elkin Paul M
(1)
Freedman Lawrence
(1)
Gadomska-Lila Katarzyna
(1)
Gorynia Marian (1956- )
(1)
Hagel John
(1)
Ignacy Jarosław
(1)
Kaleta Andrzej
(1)
Karpacz Jarosław
(1)
Kowal Witold
(1)
Kowalczyk Marcin (tłumacz)
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Krupski Rafał
(1)
Kłeczek Ryszard
(1)
Lisiński Marek
(1)
Luecke Richard
(1)
Meyer Ron (1962- )
(1)
Niemczyk Jerzy
(1)
Rutkowski Ireneusz Piotr
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Stańczyk-Hugiet Ewa
(1)
Strzelecka Magdalena
(1)
Styś Aniela
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Waters Donald (1949- )
(1)
Wit Bob de (1957- )
(1)
Woźniczka Jarosław (1964- )
(1)
Wrońska-Bukalska Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(28)
United Kingdom
(2)
Language
Polish
(28)
English
(2)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
PLANOWANIE STRATEGICZNE
(24)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(11)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(9)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
JAKOŚĆ PRODUKTU
(2)
MARKETING STRATEGICZNY
(2)
PLANOWANIE REGIONALNE
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
INNOWACJE
(1)
KADRY
(1)
KONKURENCJA
(1)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(1)
MARKETING
(1)
OUTSOURCING
(1)
PRODUKCJA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
PRZEMYSŁ
(1)
STRATEGIA
(1)
System obronny państwa
(1)
TURYSTYKA
(1)
WOJSKO
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PORADNIKI
(2)
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIK
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
31 results Filter
Book
In basket
(Praca Naukowa)
Bibliogr. 195-220.
Praca składa się z trzech rozdziałów z czego dwa są teoretyczne, a trzeci przedstawia wyniki przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale podjęto próbę uporządkowania definicji koncepcji i modeli twórczości organizacyjnej. W drugim rozdziale rozwinięto koncepcję twórczej strategii i opisano jej teoretyczne wymiary. Rozważania w tym rozdziale skupiły się wokół teoretycznego modelu powiązań: twórczość-wymiary twórczej strategii-efektywność. Trzeci rozdział zawiera empiryczną analizę wymiarów twórczej strategii. Zidentyfikowane relacje teoretyczne pomiędzy zmiennymi stały się podstawą do zbudowania modelu badawczego oraz wprowadzenia hipotez badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13527 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14493 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie)
Bibliogr. s. 281-288. Indeks.
Projekt badawczy będący przedmiotem publikacji bazuje na założeniu, że wraz z rozwojem, a zwłaszcza wzrostem Przedsiębiorstw, ewoluują metody zarządzania strategicznego. Wpływ na to mają zarówno zmieniające się możliwości rozwojowe wynikające z doświadczenia, wiedzy, zasobów, jak też i inne wymagania wobec strategii, coraz bardziej formalne, a także związane z komunikacją i skuteczną realizacją. Owe zmiany nie zawsze mają charakter pozytywny. Mogą zarówno rozwijać zarządzanie strategiczne, jak i prowadzić do jego degeneracji. Celem naukowym projektu było rozpoznanie procesów ewolucji zarządzania strategicznego w toku rozwoju przedsiębiorstw, zidentyfikowanie trendów pozytywnych i negatywnych w tym zakresie i na tej podstawie zaprojektowanie modelu rozwoju metod zarządzania strategicznego odpowiedniego dla kolejnych faz ich dojrzewania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14492 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15437 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
PLANOWANIE STRATEGICZNE (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze PRZEDSIĘBIORSTWO - planowanie (hasło przedmiotowe) ; ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Harvard Business Essentials)
Nazwa aut. na s. [237].
Tyt. oryg.: Strategy : create and implement the best strategy for your business, 2005.
Bibliogr. s. 213-227. Indeks.
Opracowanie strategii polega na robieniu właściwych rzeczy, a jej wdrożenie - na właściwym robieniu rzeczy. Aby firma mogła odnieść sukces, oba te etapy strategii muszą być do siebie dopasowane i dobrze zarządzane. Niniejsza książka wykorzystuje ponaddwudziestoletnie badania i doświadczenia wielu ludzi - od wiodących myślicieli po strategów wojskowych dysponujących wiedzą i przydatnymi narzędziami, które są im niezbędne, aby mogli aktywnie i z odpowiednią pewnością siebie uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji własnej strategii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11095 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12064 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia" została poświęcona problematyce zarządzania strategicznego. Tematyka tego rodzaju podejmowana jest w literaturze w ostatnim okresie bardzo często, jednak należy podkreślić, że podejście zaprezentowane w recenzowanej pracy jest bardzo oryginalne, nieczęsto spotykane w publikacjach z tej dziedziny. (...) Oryginalność pracy to oparcie się na tezie, że ?istnieją dwie inżynierie w ramach zarządzania strategicznego - inżynieria konstrukcji strategicznej i inżynieria technologii strategii?, które są spójne ze sobą i stanowią osnowę książki. Inżynieria konstrukcji strategii (autor L. Berliński) obejmuje: menedżerską koncepcją strategii, modelowanie systemów strategicznych, empiryczny przykład modelu strategii oraz inżynieryjne aspekty zarządzania projektami strategii. Zaś technologia konstrukcji strategii (autor I. Penc-Pietrzak) obejmuje: procedurę budowy strategii, podstawowe metody analizy otoczenia, analizy potencjału przedsiębiorstwa, analizę SWOT/TOWS oraz formułowanie zaleceń strategicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10295 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 365-377. Indeks.
Planowanie strategiczne to dzisiaj kluczowa funkcja zarządzania. Menedżerowie muszą posiąść umiejętność przewidywania przyszłej pozycji firmy, brać pod uwagę różne opcje rozwoju, identyfikować zewnętrzne i wewnętrzne czynniki sukcesu, umieć oceniać i ograniczać ryzyko, a także przedsiębiorcze wykorzystywać szansę. Dostosowywanie się do zmian zewnętrznych wymaga jasnego określenia perspektyw rozwoju firmy w sposób zintegrowany z podmiotami w otoczeniu oraz odpowiednich koncepcji zarządzania opartych na wizji przyszłości.Takie podejście da funkcjonowania i rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa zostało zaprezentowane w niniejszej książce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14397 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14396 IX.6 [Wypożyczalnia C], P.9239 IX.6 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10964 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 401-404.
Drugie, poprawione i rozszerzone wydanie popularnego podręcznika na temat strategicznego planowania marketingowego, będącego podstawowym zadaniem menedżerów. Obejmuje ono bowiem zarówno wybór rynków, na których przedsiębiorstwo będzie konkurować, jak i ustalenie sposobu osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej na tych rynkach. W książce został przedstawiony w jasny i wyczerpujący sposób proces planowania strategicznego współczesnego przedsiębiorstwa. Przedstawiając zasady oraz techniki opracowywania i realizacji planów marketingowych, autorzy podają studia przypadków, będące opisem sytuacji decyzyjnych występujących w praktyce. Umożliwi to czytelnikom zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2961 [Magazyn 1], P.2960 [Magazyn 1], P.1739 [Magazyn 1], P.1738 [Magazyn 1], 2919 [Magazyn 2] (5 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1737 IX.16.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1492 IX.16.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 265-268.
Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania strategicznego i propozycje metod postępowania przy tworzeniu planu strategicznego. Wiedza ta umożliwia menedżerom opracowanie profesjonalnej i całościowej analizy strategicznej, a także budowę planu strategicznego dla całego przedsiębiorstwa oraz jego wyodrębnionych części, tzw. strategicznych jednostek biznesowych. W książce autorka przedstawia zatem, jakie warianty strategii należy rozpatrywać, jaka strategia pasuje do określonej sytuacji strategicznej, jakie są wady i zalety różnych ścieżek rozwoju, w jaki sposób są powiązane decyzje strategiczne podejmowane w różnych obszarach i częściach przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13529 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14499 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W planowaniu strategicznym w przedsiębiorstwie autorka wskazuje menedżerowi, jakie warianty strategii musi rozpatrywać, jaka strategia pasuje do określonej sytuacji, jakie są wady i zalety różnych dróg rozwoju, w jaki sposób powiązać decyzje strategiczne podejmowane w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Przedstawia sposoby postępowania w trakcie tworzenia planu strategicznego dla całego przedsiębiorstwa i jego wyodrębnionych części. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach, uczestników kursów doskonalących umiejętności kierownicze, a także obecnych i przyszłych menedżerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2431 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2432 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Planowanie w firmie / Donald Waters. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2002. - 199 s. : rys. ; 24 cm.
(Onepress)
Wszelkie organizacje kładą obecnie nacisk na proces planowania. Jest to spowodowane w dużej mierze wzrostem międzynarodowej konkurencji, stale ulepszanymi procesani produkcyjnymi, większym naciskiem na jakość produktu i stale zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Obecnie firmy zdają sobie sprawę z faktu, że odniosą sukces tylko wtedy, gdy będą dostarczać produkty spełniające wymagania klientów. Niniejsza książka zajmuje się tematyką zarządzania operacyjnego; omawia ją całościowo biorąc pod uwagę także inne, niezbędne obszary działalności przedsiebiorstw. Zwracając uwagę na najważniejsze problemy, książka pokazuje menedżerom, jak mogą pomóc swoim firmom odnieść sukces w wymagającym środowisku biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4435 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 89-92.
W książce omówiono teoretyczne podstawy i praktyczne rezultaty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa. Pokazano, jak kadra zarządzająca wykorzystuje zasady i metody odnowy strategicznej, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo wymaga radykalnej zmiany celów i obszaru działalności. Autorzy dają odpowiedź na pytania: czym jest odnowa strategiczna przedsiębiorstwa, jak przeprowadzać odnowę strategiczną w przedsiębiorstwie oraz jakie są doświadczenia polskich przedsiębiorstw w tej dziedzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10306 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport)
Bibliogr. s. 227-243. Indeks.
Pierwsza polska publikacja zawierająca syntetyczny opis foresightu w sektorze usług turystycznych - począwszy od definicji i istoty, poprzez stosowane metody i uwarunkowania, aż do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający w problematykę foresightu oraz możliwości wykorzystania go w turystyce. Rozdział trzeci koncentruje się na problematyce współpracy sieciowej między podmiotami rynku turystycznego, zaś czwarty na kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego oraz tworzeniu kultury myślenia o przyszłości, warunkującej realizację foresightu. Rozdział piąty dotyczy planowania strategicznego i roli interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Dwa ostatnie rozdziały mają charakter empiryczny i zostały poświęcone badaniu małopolskich firm turystycznych - zakresu, form i intensywności ich współpracy sieciowej oraz gotowości do udziału w projekcie foresightu turystycznego w regionie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11389 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11388 XX.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12589 XX.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Strategic management : concepts and cases : a competitive advantage approach / Fred R. David, Forest R. David. - Sixteeenth edition, Global Edition. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2017. - 680 stron, [1] kart tablicowych : ilustracje kolorowe ; 28 cm.
(Always Learning)
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
In today’s economy, gaining and sustaining a competitive advantage is harder than ever. Strategic Management captures the complexity of the current business environment and delivers the latest skills and concepts with unrivaled clarity, helping students develop their own cutting-edge strategy through skill-developing exercises. The Sixteenth Edition has been thoroughly updated and revised with current research and concepts. This edition includes 30 new cases and end-of-chapter material, including added exercises and review questions.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18301 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 191-200.
Zamiarem autora nie było przygotowanie kompletnego podręcznika do studiowania tego przedmiotu, lecz napisanie książki, która będzie miała cechy podręcznika, ale jednocześnie będzie prezentowała wyniki badań prowadzonych samodzielnie przez autora lub ze współpracownikami. Eklektyczny charakter tej publikacji (podręcznik i monografia w jednym) wynika z faktu, że na rynku księgarskim występuje bardzo wiele podręczników z zakresu biznesu międzynarodowego, w związku z czym przygotowywanie kompletnego, wyczerpującego, odrębnego, nowego podręcznika wydawało się autorowi zbyteczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8805 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10278 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W książce scharakteryzowano 28 metod formułowania strategii organizacji. Autor pokazał, czym jest planowanie strategiczne oraz na czym polega istota metod planowania strategicznego, a następnie przedstawił metody analizy makrootoczenia, metody analizy otoczenia konkurencyjnego, metody analizy potencjału strategicznego organizacji oraz metody zintegrowane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2423 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2424 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka publikacji dotyczy zwłaszcza problemów zarządzania i marketingu w skali lokalnej i regionalnej. Omawiane zagadnienia obejmują społeczne funkcje zarządzania stratregicznego, oddziaływania czynników strukturotwórczych na przeobrażenia systemowe oraz zarządzanie długiem publicznym. Wiele miejsca poświęcono takze analizie znaczenia informacji we współczesnym zarządzaniu w skali lokalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3690 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2479 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 373-394.
"Specjaliści od zarządzania proponują wiele zupełnie różnych, a czasami wręcz sprzecznych sposobów rozstrzygania tych paradoksów strategicznych. Niejeden menedżer jest w związku z tym zdezorientowany i sceptycznie podchodzi do oferowanych rozwiązań, oczekując aż wyłoni się jeden powszechnie akceptowany standard. Nie ma jednak ""jednej słusznej metody"" - sztuka polega na właściwym połączeniu elementów poszczególnych podejść. W Syntezie strategii przybliżono najważniejsze zagadnienia sporne związane z powyższymi paradoksami oraz zestawiono dwa skrajne punkty widzenia, dopingując menedżerów do stworzenia własnej syntezy mającej zalety obu przeciwstawnych podejść. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni różnych typów, słuchaczy w szkołach zarządzania, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie."
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8799 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10272 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Onepress VIP)
Tyt. oryg.: "The only sustainable edge : why business strategy depends on productive friction and dynamic specialization" 2005.
Książka przedstawia nowe podejście do tworzenia strategii dla biznesu, które autorzy nazywają FAST (Focus (koncentracja), Accelerate (przyspieszenie), Strengthen (umacnianie), Tie it all together (powiązanie wszystkich elementów), stawiające na rozwój innowacji w firmie, wspieranie ludzi utalentowanych - bo to oni głównie przyczyniają się do wzrostu potencjału firmy - oraz na dynamiczną specjalizację. Autorzy koncentrują się na ludziach przypisując dużą wagę umiejętnościom pozyskiwania i zarządzania talentami, optymalnemu wykorzystaniu specjalistów (produktywne tarcie) oraz umiejętnościom organizacyjnym w budowie firmy. Podkreślają również niebagatelną rolę nowoczesnej techniki, która pomaga przełamywać bariery w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10128 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biznes / Wolters Kluwer Polska)
Tyt. oryg.: Mastering business planning and strategy : the power and application of strategic thinking, 2007
Paul Elkin w precyzyjny i klarowny sposób opisuje kluczowe koncepcje oraz umiejętności i techniki z zakresu tworzenia niezawodnych planów biznesowych i strategii. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.: jak prawidłowo wyznaczać cele biznesowe, co to jest analiza strategiczna, jak przeprowadzać kompleksową analizę rynku, jak zastosować najważniejsze narzędzia i modele zarządzania oraz wskaźniki efektywności. Przejrzysty układ treści poszczególnych rozdziałów, obejmujący: kluczowe koncepcje zarządzania, najlepsze praktyki, kluczowe pytania, kontrolną listę działań, kluczowe punkty szkoleniowe oraz zadania, ułatwia zarówno przyswojenie wiedzy, jak i korzystanie z poradnika jako źródła praktycznych wskazówek. Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów, którym niedawno powierzona została strategiczna rola w organizacji, przedsiębiorców zarządzających własną firmą, menedżerów ds. marketingu, finansów lub produkcji oraz studentów zarządzania i biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.8850 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10372 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia strategicznych decyzji wspierających realizację strategii działania oraz determinujących osiągnięcie przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Książka zawiera trzy obszary tematyczne: wprowadzenie do zagadnień finansowych wspierających osiągnięcie celów oraz realizacje strategii, charakterystykę przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz rozwój przedsiębiorstwa drogą rozwoju zewnętrznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13376 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14371 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again