Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(8)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(5)
Czytelnie
(8)
Autor
Głuchowski Jan (1940- )
(2)
Boratyńska Katarzyna
(1)
Dorozik Leon
(1)
Grześkiewicz Władysław
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Mastalski Ryszard (1940- )
(1)
Oktaba Robert Tomasz
(1)
Stanielewicz Józef
(1)
Szczodrowski Grzegorz
(1)
Walczak Bogusław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
PODATEK
(9)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
HARMONIZACJA PRAWA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLSKA
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
Temat: czas
2001-0
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 217-219, akty prawne s. 221-224
Obecnie koncepcje podatkowe podporządkowane są teoriom zarządznia i teoriom ekonomiczno-społecznym, pełniąc w nich funkcje decydujące o skuteczności stosowanego modelu. Należy zaznaczyć, że koncepcje i rozwiązania podatkowe w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym odgrywają ważną rolę w modelu zarządzania gospodarką narodową.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8112 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo podatkowe / Robert Oktaba. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XII, [2], 276 s. ; 24 cm.
(Podręczniki Prawnicze.)
Bibliogr. s. XI-XII. Indeks.
Podręcznik "Prawo podatkowe" powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania. Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu prawa podatkowego. Część pierwsza dotycząca teorii podatku, w ogólny sposób definiuje podstawowe uwarunkowania i kategorie charakterystyczne dla wszystkich rodzajów podatków. Część druga obejmuje postanowienia Ordynacji podatkowej w płaszczyźnie materialnej i proceduralnej, natomiast część trzecia obejmuje tytuły podatkowe zawarte w odrębnych ustawach podatkowych. W części tej systematyka podręcznika odzwierciedla kryterium wpływu podatków do budżetu państwa i budżetu samorządu terytorislnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16678 X.1.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16677 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / Katarzyna Boratyńska. - Stan prawny na dzień 01.06.2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 190-193.
Celem podręcznika jest przedstawienie studentom uregulowań prawnych, dotyczących rozliczeń wybranych tytułów podatkowych przedsiębiorstwa. Przedstawione zostały głównie praktyczne zagadnienia dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw. Omówiono kilka studiów przypadków. Zagadnienia teoretyczne zostały zilustrowane przykładami. Zwrócono uwagę na wybór optymalnej formy opodatkowania, dostosowanej do konkretnej sytuacji finansowej podatnika. Czytelnicy opracowania nabędą znajomość zagadnień związanych z zasadami opodatkowania przedsiębiorstw, w tym m.in. umiejętność prowadzenia dokumentacji podatkowych oraz wypełniania wybranych deklaracji podatkowych. Publikacje wzbogacono o treści i interpretację wybranych tez orzeczeń sądów w sprawach podatkowych przedsiębiorstw. Publikacja zawiera omówienie podstawowych rodzajów podatków rozliczanych w przedsiębiorstwach, w podziale na pośrednie i bezpośrednie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15221 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16667 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16666 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Celem opracowania jest przedstawienie istotnych, wybranych elementów opodatkowania przedsiębiorstwa. Ich znajomość jest niezbędna do minimalizacji ryzyka podatkowego. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i prawnych, którzy specjalizują się w problematyce podatkowej, słuchaczy studiów doktoranckich. Adresatami monografii są przedsiębiorcy, podatnicy, dla których nieznajomość zagadnień podatkowych, brak działań optymalizacyjnych jest stratą kapitału, a także osoby profesjonalnie zajmujące się podatkami – doradcy podatkowi. Monografia może być przyczynkiem do dalszych badań naukowych, a także być inspiracją do zmiany prawa podatkowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15222 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 16669 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16668 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 2298 [Magazyn 2] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski. - Wyd. 5 zm. - Warszwa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2004. - 592 s. ; 24 cm.
Jest to piąte wydanie akademickiego podręcznika, adresowanego do studentów wydziałów prawa i ekonomii oraz praktyków. W części ogólnej przedstawiono charakterystykę podatków, zobowiązania i postepowanie podatkowe, organy i kontrolę podatkową, legalne i nielegalne zachowania podatkowe, nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia podatkowe. W części szczegółowej omówione zostały wszystkie obowiązujące podatki państwowe i lokalne. Odrębne uwagi poświęcono opodatkowniu z zagranicą, a szczególnie oazom podatkowym i podwójnemu opodatkowaniu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3555 X.1.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3556 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo podatkowe / Ryszard Mastalski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2001. - XX, 550 s. ; 23 cm.
(Studia Prawnicze)
Książka prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu na uniwersyteckich wydziałach prawa, a także materiał pogłębiający wykład zasadniczy. Praca omawia zagadnienia teorii prawa podatkowego, ogólnego prawa podatkowego (w tym zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe) oraz szcegółowego prawa podatkowego. Drugie wydanie uwzględnia zmiany legislacyjne dotyczące prawa podatkowego, w tym: podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także podatku od czynności cywilnoprawnych. Uaktualniono literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. Publikację adresujemy nie tylko do studentów, ale także do pracowników organów podatkowych, w praktyce stosujących przepisy prawa podatkowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.2409 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3611 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Polski system podatkowy / Grzegorz Szczodrowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 249, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 242-247, wykaz aktów prawnych s. 239-242. Indeks.
Książka prezentuje podstawowe cechy polskiego systemu podatkowego. Zawiera teorię i opis polskich podatków, a także oceny obowiązujących rozwiązań, uwarunkowania międzynarodowe systemu podatkowego w Polsce oraz analizę wpływu opodatkowania na działalność gospodarczą firm. Autor podzielił książkę na 4 części: podstawy teorii podatku i systemów podatkowych; polski system podatkowy - zagadnienia ogólne; charakterystyka podatków; międzynarodowe aspekty opodatkowania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5252 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych z uzwględnieniem aktualnych wyzwań stojących przed nimi. Omawia system obowiązujących podatków i opłat stanowiących dochody państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka finansów ujęta została tak z punktu widzenia systemu finansowego, jak i konstrukcji fiskalnych instrumentów dochodów oraz wydatków budżetowych, kontroli finansowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W książce wskazano na istnienie ścisłego związku pomiędzy tymi zagadnieniami, zarówno na ich istotę, jak i relacje między nimi zachodzące jako całościowe ujęcie z punktu funkcjonowania systemu finansów publicznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13639 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13638 VIII.4.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14657 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej