Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(12)
Author
Adamowicz Mieczysław (1939- )
(1)
Drygas Mirosław
(1)
Godlewska Hanna (1960- )
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Klamut Mirosława (1944- )
(1)
Kokocińska Katarzyna
(1)
Kudełko Joanna (1971- )
(1)
Kurczewski Jacek (1943- )
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Nurzyńska Iwona
(1)
Prusek Andrzej
(1)
Sagan Mariusz
(1)
Szafran Joanna
(1)
Zdon-Korzeniowska Małgorzata
(1)
Zieliński Kazimierz (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
POLITYKA REGIONALNA
(7)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(4)
ROZWÓJ REGIONALNY
(4)
POLITYKA REGIONALNA UE
(3)
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
(3)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
INNOWACJE
(1)
INWESTYCJE
(1)
KONKURENCJA
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PRODUKT REGIONALNY
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
ROLNICTWO
(1)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
TURYSTYKA
(1)
USŁUGI
(1)
WIEŚ
(1)
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
Subject: place
POLSKA WSCHODNIA
(2)
POLSKA
(1)
Genre/Form
DANE STATYSTYCZNE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 148-156.
Niniejsza książka stanowi cenne studium, odnoszące się do systemu wdrażania w Polsce unijnej polityki regionalnej. Stanowi ona udaną próbę przedstawienia praktyki formułowania i implementacji polityki regionalnej, ze szczególną uwagą poświęconą kluczowym czynnikom i formom organizacyjnym. Potencjalni odbiorcy książki to studenci kierunków ekonomicznych i pozaekonomicznych, w których porogramach występują przedmioty poruszające treści regionalne, osoby zawodowo związane z planowaniem i zarządzaniem w układach terytorialnych (pracownicy administracji publicznej, radni) osoby zainteresowane współczesnymi uwarunkowaniami rozwoju regionalnego, zasadami funkcjonowania UE."
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9911 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11508 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 162-166.
Prezentowana praca składa się z części teoretycznej, w której w czterech rozdziałach przedstawione zostały: geneza, cele i zakres polityki spójności, problemy jej efektywności i wpływu na rozwój regionów nierozwiniętych oraz uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce. W drugiej części pracy oceniono założenia programowe, efekty realizacji i perspektywy polityki spójności w Unii Europejskiej i w Polsce. Trzecia część pracy zawiera analizy i oceny efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, przedstawia również problemy rozwoju regionów Polski Wschodniej i program operacyjny stanowiący najważniejszy instrument konwergencji tych regionów. W podsumowaniu przedstawiono syntetyczne wnioski z przeprowadzonych analiz dotyczących europejskiej polityki spójności i jej efektów w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12262 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13530 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy pracach
Książka stanowi zasadniczy wkład do badań nad polityka lokalną w Polsce. Poszczególne rozdziały opowiadają o różnorodności w życiu politycznym, różnorodności, którą często można przypisać roli samorządu w polityce lokalnej. Główną konkluzją tego nadzwyczaj wartościowego tomu, o implikacjach wykraczających daleko poza Polskę, jest to, że tradycyjne struktury polityczne, takie jak patrymonialna, biurokratyczna i klikowa, przekształcają się w struktury sieciowe. Wielowarstwowa analiza polityki lokalnej jest wsparta bogatymi danymi socjologicznymi i fascynującymi rekonstrukcjami lokalnej kultury i historii. Rozdziały publikacji dotyczą: Mazowsza, Pomorza Kaszubskiego, Śląska Opolskiego, Śląska Cieszyńskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7997 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Dla podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących problematyki zarządzania samorządowego w skali lokalnej i regionalnej zorganizowano konferencję naukową, która miała miejsce 28 kwietnia 2006 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Na konferencję zgłoszono kilkadziesiąt referatów, które po procesie weryfikcji i recenzji znalazły się w przedkładanej monografii.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15425 [Magazyn 1], P.15424 [Magazyn 1], P.15423 [Magazyn 1], P.15422 [Magazyn 1], P.15421 [Magazyn 1], P.15420 [Magazyn 1], P.15419 [Magazyn 1], P.15418 [Magazyn 1], P.15417 [Magazyn 1], P.15416 [Magazyn 1], P.15415 [Magazyn 1], P.15414 [Magazyn 1], P.15413 [Magazyn 1], P.15412 [Magazyn 1], P.15411 [Magazyn 1], P.15410 [Magazyn 1], P.15409 [Magazyn 1], P.15408 [Magazyn 1], P.15407 [Magazyn 1], P.15406 [Magazyn 1], P.15405 [Magazyn 1], P.15404 [Magazyn 1], P.15403 [Magazyn 1], P.15402 [Magazyn 1], P.15401 [Magazyn 1], P.15400 [Magazyn 1], P.15399 [Magazyn 1], P.15398 [Magazyn 1], P.15397 [Magazyn 1], P.15396 [Magazyn 1] (30 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4788 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5158 XIII.2 [Czytelnia C], 5157 XIII.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 185-197.
Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie procesu zmian zachodzących w tym regionie naszego kraju, przede wszystkim w ostatniej dekadzie, oraz wyzwań stojących przed Polską Wschodnią w obliczu planowanych zmian w polityce spójności UE na lata 2014-2020. Wschodnia część Polski zostanie z dużym prawdopodobieństwem zasilona wyższymi transferami w porównaniu z budżetem 2007-2013, zatem zasadne staje się podjęcie próby sformułowania rekomendacji dla polityki gospodarczej kraju, w celu przyspieszenia rozwoju tego regionu. Autorzy zakładają, że książka będzie stanowiła inspiracje do dalszych badań oraz okaże się przydatna podczas przygotowywania założeń dla nowego okresu programowania na lata 2014-2020, zwłaszcza w procesie budowania programów regionalnych przez samorządy województw oraz tworzenia ram wsparcia w ramach nowego, centralnie zarządzanego programu wsparcia rozwoju Polski Wschodniej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12315 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13458 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / [Szkoła Główna Handlowa])
Bibliogr. s. 277-280.
Celem niniejszej pracy jest określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11925 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 194-200 i przy rozdz.
"Monografia podejmuje niezwykle istotny dla całej Unii Europejskiej problem realizacji dwóch pozornie sprzecznych celów jej rozwoju, a mianowicie konkurencyjności i spójności. Są to dwa główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej, od których zależy przyszłość jej integracji społeczno-ekonomicznej. Monografia analizuje tę złożoną, a jednocześnie niezwykle ważną problematykę rozwoju Unii Europejskiej w nowych uwarunkowaniach rozwoju zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zewnętrzne generowane są przez globalizację i sytuację kryzysową w gospodarce światowej, natomiast wewnętrzne wynikają z opóźnienia innowacyjnego krajów UE w stosunku do liderów światowych, styuacji na europejskicvh rynkach pracy i starzenia się społeczeństw, a także braku stabilności finansów publicznych." z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pruska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12142 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13270 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera teksty aktów prawnych.
Bibliogr. s. 199-203, wykaz aktów prawnych s. 204.
Kompedium wiedzy z zakresu polityki regionalnej oraz polityki rozwoju, składające się z dwóch części. Pierwsza dotyczy polityki niwelowania różnic w rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej, zawiera omówienie podstawowych celów, zasad i źródeł finansowania oraz instrumentów realizacji polityki regionalnej. Zamieszczono też informacje dotyczące działań na rzecz rozwoju, podejmowanych przez Unię Europejską, jak i państwa należące do OECD. Część druga odnosi się do koncepcji polskiej polityki regionalnej, na tle rozwiązań wspólnotowych oraz krajowej polityki rozwoju. Dokładnie omówiono strukturę organizacyjno-prawną wykonywania zadań z zakresu polityki regionalnej: organa administracji publicznej, ich kompetencje, zakres odpowiedzialności, mechanizmy działania. Zaprezentowano główne programy i projekty realizowane w obecnym okresie programowania 2007-2013. Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7975 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9275 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza publikacja obejmuje swym zakresem wybrane problemy związane z aktualnym stanem oraz perspektywami rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z pozarolniczym rozwojem obszarów wiejskich. Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu poszczególnych opracowań, bogato zilustrowane zostały m.in. społeczna kondycja polskiej wsi, aspiracje i edukacja młodzieży wiejskiej, zmiany w poziomie zatrudnienia i bezrobocia na wsi oraz prognoza zmian demograficznych i przemiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi. Przedstawiono kierunki i tendencje zmian w rolnictwie, kwestię zagospodarowania przestrzeni wiejskiej oraz terytorialne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich wraz z omówieniem polityki ochrony i rozwoju obszarów cennych przyrodniczo. Podkreślono również możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako czynnika dynamizującego rozwój obszarów wiejskich. Klamrą spinającą te zagadnienia jest zobrazowanie efektów członkostwa w UE i jego wpływu na rozwój gospodarczy regionów oraz przedstawienie założeń reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE w perspektywie lat 2014-2020.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11864 XVII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13039 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-213.
W niniejszym opracowaniu autorka przedstawiła metodykę kształtowania regionalnych produktów turystycznych oraz działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za ich współtworzenie. Szczegółowo omówiła wymogi Unii Europejskiej stawiane polskim regionom w zakresie budowy i rozwoju produktów turystycznych, a także podstawy i uwarunkowania rozwoju tych produktów w Polsce. Szczególną uwagę poświęciła kwestii prawidłowego definiowania pojęcia regionalnego produktu turystycznego. Na podstawie badań empirycznych autorka dokonała diagnozy stanu rozwoju regionalnych produktów turystycznych w Polsce oraz identyfikacji działań podejmowanych w poszczególnych województwach przez polskie władze samorządowe w zakresie kształtowania tych produktów. Książka jest adresowana nie tylko do osób studiujących problematykę zarządzania turystyką, ale również do praktyków, ludzi odpowiedzialnych za stymulowanie rozwoju na poziomie gmin, regionów czy poszczególnych miejscowości, a więc pracowników instytucji publicznych działających w sferze turystyki, w tym administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji społecznych propagujących rozwój turystyki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8033 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8032 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9388 XX.5 [Czytelnia B], 9387 XX.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja pt. "Znaczenie funduszy strukturalnych w polityce regionalnej" stanowi nieodłączną część umowy grantowej. Jej zasadniczym celem jest wskazanie roli Funduszy Strukturalnych w strategii społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych mozliwości uzyskania wsparcia dla Polski. Publikacja została przygotowana przez zespół pracowników naukowych oraz przedstawicieli administracji publicznej. Stanowi ona źródło aktualnych informacji, zarówno dla studentów zgłębiających problemy polityki strukturalnej Unii Europejskiej, jak i dla innych osób zainteresowanych powyższą problematyką. Może również okazać się pomocna dla różnych podmiotów przygotowujących się do wdrażania środków ze wspólnotowych funduszy strukturalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4827 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5211 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again