Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(19)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnie
(5)
Czytelnie
(19)
Author
Bogusz Anna
(2)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(2)
Przychocka Iwona
(2)
Pyra Mariusz
(2)
Silûk Taccâna (1975- )
(2)
Skowronek-Mielczarek Anna
(2)
Świerczewska-Pietras Katarzyna
(2)
Adamowicz Mieczysław (1939- )
(1)
Brojakowska-Trząska Magdalena
(1)
Burżacka-Majcher Monika
(1)
Czarnota Adam (organizacja i zarządzanie)
(1)
Darecki Marcin
(1)
Drews Agnieszka
(1)
Dąbrowska Izabela
(1)
Figura Piotr
(1)
Fonfara Krzysztof
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Gąsiorowska Elżbieta (organizacja i zarządzanie)
(1)
Janc Alfred (1951- )
(1)
Kabut Mateusz
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Krajewska Anna (1942- )
(1)
Kłobukowski Paweł
(1)
Machla Aldona
(1)
Mendel Zbigniew (1962- )
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Mikołajczak Paweł (ekonomia)
(1)
Pasieczny Jacek
(1)
Polcyn Jan
(1)
Popowska Magdalena
(1)
Prusak Błażej
(1)
Puka Anna
(1)
Pyka Jan (1946- )
(1)
Rakowska Anna (ekonomia)
(1)
Różański Jerzy (1949- )
(1)
Sadowska Monika (ekonomia)
(1)
Sobiecki Roman (1954- )
(1)
Steinerowska-Streb Izabella
(1)
Szepelska Alina
(1)
Waliszewski Krzysztof
(1)
Wawrzosek Krystyna
(1)
Wiśniewska Magdalena (nauki ekonomiczne)
(1)
Wosiek Małgorzata
(1)
Wójcik Paweł
(1)
Wójcik Przemysław
(1)
Zadora Halina (1944- )
(1)
Zajdel Anna
(1)
Zaleska Małgorzata (1969- )
(1)
Żuchowski Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(19)
Belarus
(2)
Language
Polish
(17)
English
(2)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(8)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(7)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(2)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(2)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(2)
WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
(2)
ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
BANKI
(1)
BUDŻETY GMINNE
(1)
BUDŻETY RODZINNE
(1)
FINANSE
(1)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
KAPITAŁ INTELETUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(1)
KRYZYS FINANSOWY 2007 r.
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
MARKETING PARTNERSKI
(1)
PIENIĄDZ
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO JEDNOOSOBOWE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
SEKTOR PUBLICZNY
(1)
UNIA GOSPODARCZA i WALUTOWA
(1)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Subject: time
2001-0
(10)
2001-
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
POLSKA WSCHODNIA
(1)
UKRAINA
(1)
Genre/Form
DANE STATYSTYCZNE
(2)
PORADNIKI
(2)
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
26 results Filter
Authority data
PRZEDSIĘBIORSTWO - Polska - 21 w (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 243-247.
Globalizacja światowej gospodarki sprawia, że powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące w wielu krajach świata. Dlatego coraz częściej szuka się odpowiedzi na pytanie o skutki procesów internacjonalizacji nie tylko dla gospodarek poszczególnych państw, ale i dla pojedynczych przedsiębiorstw. Autor skupił się na analizie procesów rozwojowych przedsiębiorstw zagranicznych i źródeł ich finansowania, metodach oceny podejmowanych przez nie inwestycji z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Na podstawie własnych badań autor pokazuje miejsce, rolę i różnice w sposobach działania przedsiębiorstw zagranicznych i warunki ich rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13402 XI.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14385 XI.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Przedsiębiorstwem rodzinnym jest podmiot gospodarczy, spełniający kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Wyłącznym lub dominującym, bezpośrednim właścicielem majątku tego rodzaju przedsiębiorstwa jest rodzina jedno- lub wielopokoleniowa. Jednocześnie nie występuje w nim oddzielenie własności od zarządzania, a członkowie rodziny sami pracują w swojej firmie. Ponadto rozwój firmy leży w interesie rodziny (rodzina ma swój udział w prowadzeniu firmy, klarowne są rozwiązania w sferze corporate governance, a w przedsiębiorstwie obowiązuje zasada sukcesji rodzinnej (władza i własność przekazywane są kolejnym pokoleniom na podstawie kryteriów społecznych). Nie wyklucza to zatrudniania osób z zewnątrz (spoza rodziny), w tym ekspertów, menedżerów (profesjonalizacja zarządzania), na każde stanowisko pracy. Nie można natomiast uznać za firmę rodzinną struktury holdingowej. Z istoty holdingu wynika, że wyłącznym lub dominującym właścicielem majątku firmy zależnej jest firma matka, a nie rodzina; właścicielami nie są także osoby fizyczne. W tej sytuacji własność firmy córki nie ma charakteru bezpośredniego (ma charakter pośredni, za pośrednictwem firmy matki). Jedna rodzina może natomiast prowadzić więcej niż jedną firmę rodzinną, przy czym przedsiębiorstwa te mogą być niezależne od siebie kapitałowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15530 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 107-108, wykaz aktów prawnych s. 108.
Publikacja "Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka", to monografia składająca się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy gospodarki finansowej gminy, natomiast druga analizy finansowej przedsiębiorstwa. Książka ta może być wykorzystana w praktyce gospodarczej oraz dydaktyce akademickiej dla studentów ekonomii, administracji, socjologii, zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15568 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Problemom otoczenia społeczności lokalnych poświęcono bardzo dużo publikacji naukowych. Jednakże postępująca globalizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz obecność Polski w UE czyni tę problematykę wciąż aktualną i interesującą jako przedmiot badań naukowych. W tym nurcie badawczym mieści się także niniejsza monografia. Zawiera 14 prac 20 autorów z kilku ośrodków naukowych. Obejmuje trzy części: O niektórych zmianach w życiu współczesnego społeczeństwa, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość społeczna, O niektórych zmianach w funkcjonowaniu podmiotów sektora bankowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15098 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Problemom rozwoju regionalnego, funkcjonowania wschodniego pogranicza Polski i nowej jakości granic państwowych poświęcono bardzo dużo publikacji naukowych. Jednakże postępująca globalizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz obecność Polski w UE czyni tę problematykę wciąż aktualną i interesującą jako przedmiot badań naukowych. W tym nurcie badawczym mieści się także niniejsza monografia. Zawiera 14 prac 20 autorów z kilku ośrodków naukowych. Obejmuje trzy części: Niektóre aspekty rozwoju regionalnego, Funkcjonowanie społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski, O niektórych praktycznych aspektach rozwoju wybranych społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15099 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Monografia ta stanowi swoistą syntezę badań, dotyczących oceny procesów zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie, barier występujących w tym zakresie w praktyce gospodarczej. W pracy zaprezentowano również analizy dotyczące zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami majątkowymi, finansowymi, ludzkimi, wiedzy i informacji oraz zasobami relacyjnymi. Na tym tle dokonano też oceny efektów ekonomicznych, jakie przynosi wdrażanie innowacji w zarządzaniu poszczególnymi zasobami w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14475 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-232.
Książka dotyczy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw oraz ich przetrwania w obliczu zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w gospodarce światowej. Została podzielona na trzy części. Przedmiotem zainteresowania pierwszej z nich jest ryzyko w działalności gospodarczej. Główny nacisk położono na tematykę zarządzania ryzykiem oraz rolę zarządu i rady nadzorczej w jego ograniczaniu, omówiono też ryzyko w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Część druga dotyczy problemów przetrwania i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Trzecia część zawiera wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu: zarządzania należnościami i zobowiązaniami, wpływu kryzysu na decyzje menedżerów oraz założeń i programów wsparcia mikroprzedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15770 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Gospodarka rynkowa to specyficzny rodzaj gospodarki, w której wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku, poczynając od gospodarstw domowych, poprzez przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz rząd, podejmują samodzielnie decyzje dotyczące własnego interesu i zachowują się zgodnie z zasadą racjonalności gospodarowania. Ze swojej natury gospodarka rynkowa podatna jest na różnego rodzaju zawirowania i zachwiania gospodarcze. Mogą one przyjmować postać spowolnienia gospodarczego, zapaści gospodarczej, recesji, załamania i krachu gospodarczego lub wręcz chaosu gospodarczego a nawet katastrofy gospodarczej. [ze Wstępu do książki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13849 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 216-231. Indeksy.
Publikacja koncentruje się na zagadnieniu wpływu kapitału intelektualnego na procesy rozwoju województw Polski Wschodniej. W pracy wyodrębniono pięć rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono definicję kapitału intelektualnego oraz jego składników w odniesieniu do regionów, strukturę kapitału ludzkiego i sposoby jego pomiaru. W rozdziale drugim poruszono kwestie związane z procesami rozwoju regionalnego we współczesnej gospodarce. W rozdziale trzecim scharakteryzowano dane makroekonomiczne (PKB, wydajność pracy, zatrudnienie, infrastruktura społeczna i techniczna), które warunkują akumulację i rozwój zasobów kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej. W rozdziale czwartym dokonano analizy tendencji rozwoju zasobów kapitału intelektualnego we wszystkich jego wymiarach w województwach wschodnich. Rozdział piąty poświęcono zbadaniu zależności między poziomem rozwoju województw a ich wyposażeniem w kapitał intelektualny, poruszono również kwestię oddziaływania polityki regionalnej na rozwój kapitału intelektualnego. W części podsumowującej zawarto najważniejsze ustalenia wynikające ze studiów literaturowych i badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13725 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Onepress Small Business)
Bibliogr. s. 261-299.
Książka odpowiada na pytanie, jak prowadzić firmę w sposób zwycięski - zarówno finansowo, jak i pod kątem osobistych przekonań czy wartości. Autor oprowadza czytelnika po świecie realnego biznesu, od momentu podjęcia decyzji o prowadzeniu firmy o konkretnym profilu działalności, przez pierwsze kluczowe decyzje, aż po ewentualną sprzedaż dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Porusza wszystkie aspekty istotne dla dobrego działania firmy: wybór siedziby, definiowanie klienta, identyfikację wizualną, proces planowania, relacje z pracownikami, konkurentami i lokalną społecznością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13595 IX.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. nazwa projektu: Biznestrans.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 477-480.
W niniejszej publikacji dokonano analizy działalności gospodarczej i współpracy zagranicznej pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi działającymi na obszarze przygranicznym. Książka jest przeznaczona dla głównych intersariuszy projektu BIZNES-TRANS, a więc przede wszystkim dla przedsiębiorców, intytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, a także społeczności lokalnych - by mogły zwiekszyć świadomość w zakresie poruszanej problematyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16765 XII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16764 XII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. nazwa projektu: Biznestrans.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 376-377.
W publikacji przestawiono wyniki badań dotyczących rozwoju biznesu po stronie polskiej i białoruskiej w wybranych jednostkach terytorialnych. Dane dotyczące przedsiębiorczości czy uwarunkowań niezbędnych do jej rozwoju dostarczają wielu informacji, które mogą posłużyć do zrozumienia potrzeb obecnych i przyszłych przedsiębiorców, zarówno polskich, którzy będą chcieli prowadzić działalność po wschodniej stronie granicy, jak i białoruskich, którzy będą zainteresowani inwestowaniem na rynkach zachodnich. Dzi eki tej wiedzy mozliwe jest tworzenie instrumentów niezbędnych do dobrego funkcjonowania polityki przedsiebiorczości w obszarach transgranicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16766 XII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. Indeks.
Książka jest akademickim podręcznikiem do nauki finansów, w którym oprócz konkretnej wiedzy z przedmiotowego zakresu znajdują się odniesienia do ekonomii, a także innych dyscyplin – silnie lub słabo – związanych z finansami. Autorzy oparli konstrukcję podręcznika na trzech filarach, którymi są kategorie, zjawiska i procesy, wreszcie podmioty. Kategorie finansowe tworzą język opisu zjawisk i procesów finansowych powstających na skutek przyczynowo-skutkowych powiązań podmiotów sfery finansowej i sfery realnej gospodarki rynkowej. W tworzeniu sieci powiązań finansowych prym wiodą instytucje finansowe i rynki finansowe, a wszechobecne pojęcia stopy zwrotu i ryzyka przenoszą się na sferę rzeczową. Zaletą podręcznika jest układ i przejrzystość rozważań, a szczegółowy indeks rzeczowy służy Czytelnikowi pomocą w dostrzeganiu wielowymiarowości zjawisk i procesów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14957 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15788 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 246-266.
W pierwszej części opracowania główny nacisk położony został na edukację przedsiębiorczą, specyfikę firm typu start-up, bariery ich rozwoju, oraz miejsce tych firm w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Sporo miejsca poświęcono tutaj również roli przedsiębiorczości w kreowaniu wzrostu gospodarczego, oraz przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Druga część książki dotyczy licznych form wsparcia przedsiębiorczości oraz firm z sektora MSP, na różnych etapach ich rozwoju, na przykładzie konkretnych rozwiązań polskich. W części trzeciej omówiono szczególny przejaw rozwoju przedsiębiorstwa, jego wzrostu – procesu internacjonalizacji jego działalności, oraz jej szczególnej formy: badań i rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16854 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again