Form of Work
Książki
(41)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(39)
available
(26)
unavailable
(4)
Branch
Magazyny
(10)
Wypożyczalnie
(20)
Czytelnie
(39)
Author
Grzywacz Jacek
(4)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(4)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(3)
Staniszewska Aleksandra
(2)
Zarzecki Dariusz
(2)
Bojewska Barbara
(1)
Boratyńska Katarzyna
(1)
Brojak-Trzaskowska Małgorzata
(1)
Burnat-Mikosz Magdalena
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Czapiewski Piotr (bankowość)
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gołębiewski Jarosław
(1)
Grajewska Monika (ekonomia)
(1)
Grzegorczyk Wojciech (1956- )
(1)
Gwizda Michał
(1)
Ickiewicz Janina
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Janc Alfred (1951- )
(1)
Jaworski Jacek (zarządzanie)
(1)
Kamińska Alfreda
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Kosewska-Kwaśny Magdalena
(1)
Krajewska Anna (1942- )
(1)
Krysiak Andrzej (ekonomia)
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Matejun Marek
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
Mickiewicz Bartosz
(1)
Mikołajczak Paweł (ekonomia)
(1)
Mikołajczyk Marcin (bankowość)
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Nawrot Rafał Aleksander
(1)
Niedziółka Paweł (bankowość)
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta (1952- )
(1)
Pawlicki Rafał (nauki ekonomiczne)
(1)
Pietrzak Bogusław (1943- )
(1)
Podedworna-Tarnowska Dorota
(1)
Rumiński Robert
(1)
Rzemieniak Magdalena Lidia
(1)
Samul Joanna
(1)
Sieradzka Katarzyna
(1)
Skawińska Eulalia (1943- )
(1)
Stos Daniel
(1)
Stępniak-Kucharska Anna
(1)
Szlęzak-Matusewicz Joanna
(1)
Szołno-Koguc Jolanta (1964- )
(1)
Szwajca Danuta
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Waliszewski Krzysztof
(1)
Waniak-Michalak Halina
(1)
Wiatr Maciej S. (1947- )
(1)
Wiszniewska Marta
(1)
Wojewoda Izabela
(1)
Węcławski Jerzy (1953- )
(1)
Zadora Halina (1944- )
(1)
Zaleska Małgorzata (1969- )
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Zastempowski Maciej (1974- )
(1)
Zieliński Kazimierz (ekonomia)
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Śliwa Jan (1928- )
(1)
Ślązak Emil
(1)
Year
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(17)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(39)
English
(1)
Russian
(1)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(21)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(11)
BANKI
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(5)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(4)
Innowacje
(4)
PODATEK
(4)
BUDŻETY TERENOWE
(2)
FACTORING
(2)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
BUDŻETY GMINNE
(1)
BUDŻETY RODZINNE
(1)
Bankowość elektroniczna (Polska)
(1)
FINANSE
(1)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
Finanse
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finansowanie
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
INFORMACJA GOSPODARCZA
(1)
KONKURENCJA
(1)
KREDYT
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
LUBLIN (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
MARKETING STRATEGICZNY
(1)
Model biznesowy
(1)
Otoczenie firmy
(1)
PIENIĄDZ
(1)
POLSKA
(1)
POMOC PUBLICZNA
(1)
PROGRAMY POMOCOWE UE
(1)
PROGRAMY UE
(1)
PRZEDSIEBIORSTWO
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
Podatek
(1)
Polityka fiskalna
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwa (Polska)
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
ROLNICTWO
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
WARTOŚĆ EKONOMICZNA
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(9)
2001-0
(5)
1989-
(4)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(8)
Białoruś
(2)
Genre/Form
Monografia
(5)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
Praca zbiorowa
(2)
Raport z badań
(2)
Dane statystyczne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(9)
Zarządzanie i marketing
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
47 results Filter
Authority data
PRZEDSIĘBIORSTWO - finanse - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 143-148.
Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14455 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14454 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15365 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Podręcznik odnosi się do węższego ujęcia bankowości korporacyjnej, choć charakterystyka niektórych produktów bankowych ma wymiar bardziej uniwersalny aniżeli zakres przedmiotowy operacji zaliczanych tylko do bankowości korporacyjnej sensu stricto. Celem opracowania jest dostarczenie podstawowej wiedzy zarówno z teorii bankowości korporacyjnej, jak i współczesnej praktyki bankowej. Zakres podjętych w pracy zagadnień i forma ich prezentacji są dostosowane do wymogów struktury wykładu o tym samym tytule na studiach pierwszego stopnia o kierunku finanse i rachunkowość (specjalność: bankowość). Ukierunkowano je też na realizację zakładanych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych), ujętych w krajowych ramach kwalifikacji dla tego kierunku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16189 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16188 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16902 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 181-182.
W książce w sposób kompleksowy omówiono zasady funkcjonowania bankowych usług elektronicznych i możliwości wykorzystania ich w działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Zwrócono tu uwagę na istotę bankowości elektronicznej i formy świadczenia usług. Wskazano również na rolę systemów cash-management w zarządzaniu środkami pieniężnymi. Istotną część książki stanowią zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu informatycznemu, w tym rodzaje zagrożeń oraz możliwości skutecznego zabezpieczenia się przed włamaniem do systemów. Dokonano oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przez banki w Polsce. Treść książki nawiązuje ściśle do aktualnej sytuacji na rynku usług bankowych w Polsce. Wykorzystano tu wyniki wielu badań z zakresu stosowania bankowości elektronicznej, jej oceny oraz barier rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16493 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16492 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 395-404.
W związku z wyodrębnieniem dwu podstawowych grup instrumentów konstrukcja książki jest dwuczęściowa. Część pierwsza jest poświęcona obciążeniom z tytułu podatków, jakie obowiązani są płacić przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem rozważań w części drugiej książki są składki i opłaty pobierane od przedsiębiorców w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14285 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15200 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawy zarządzania funduszami europejskimi. Próbując wyjaśnić długotrwałe procedury rozpoczęto od wyjaśniania skomplikowanego procesu programowania. Następnie przedstawiono zasady finansowania. Drugi rozdział poświęcony jest zasadom wsparcia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków europejskich. Skoncentrowano się zarówno na projektach inwestycyjnych jak i szkoleniowo-doradczych. W trzecim rozdziale przedstawiono dotychczasowe doświadczenia z wykorzystania funduszy europejskich. W sposób szczególny zwrócono uwagę na wykorzystanie funduszy strukturalnych w okresie programowania 2004-2006.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6493 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Należy z uznaniem przyjąć niniejszą monografię poświęconą faktoringowi. Autorka przedstawia w książce istotę i różnorodne formy faktoringu, jego rolę i funkcje w umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku i wzroście jego konkurencyjności. Na podstawie przeprowadzonych badań Autorka sformułowała uargumentowane stanowisko, ze warunkiem należytego rozwoju faktoringu w Polsce jest przezwyciężenie przeszkód hamujących ten rozwój, występujących przede wszystkim po stronie instytucji faktoringowych, ale także po stronie przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.5397 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6706 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 165-174.
Książka skupia się na instrumentach finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. Specyficzne problemy finansowe dotyczą firm wchodzących na rynek. Nowe formy zatrudnienia lub samo zatrudnienia wymagają elastycznych źródeł finansowania. Wsparciem dla firm wchodzących na rynek są fundusze podwyższonego ryzyka - venture capital, private equity. W sektorach kreatywnych nowym narzędziem finansowania jest crowdfunding. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej czynnikiem gospodarczym o rosnącym znaczeniu jest ochrona środowiska, w której istotną rolę odgrywają ekoinnowacje oraz związane z nimi ekoinwestycje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17007 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17006 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / Katarzyna Boratyńska. - Stan prawny na dzień 01.06.2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 190-193.
Celem podręcznika jest przedstawienie studentom uregulowań prawnych, dotyczących rozliczeń wybranych tytułów podatkowych przedsiębiorstwa. Przedstawione zostały głównie praktyczne zagadnienia dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw. Omówiono kilka studiów przypadków. Zagadnienia teoretyczne zostały zilustrowane przykładami. Zwrócono uwagę na wybór optymalnej formy opodatkowania, dostosowanej do konkretnej sytuacji finansowej podatnika. Czytelnicy opracowania nabędą znajomość zagadnień związanych z zasadami opodatkowania przedsiębiorstw, w tym m.in. umiejętność prowadzenia dokumentacji podatkowych oraz wypełniania wybranych deklaracji podatkowych. Publikacje wzbogacono o treści i interpretację wybranych tez orzeczeń sądów w sprawach podatkowych przedsiębiorstw. Publikacja zawiera omówienie podstawowych rodzajów podatków rozliczanych w przedsiębiorstwach, w podziale na pośrednie i bezpośrednie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15221 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 16667 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16666 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem opracowania jest przedstawienie istotnych, wybranych elementów opodatkowania przedsiębiorstwa. Ich znajomość jest niezbędna do minimalizacji ryzyka podatkowego. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i prawnych, którzy specjalizują się w problematyce podatkowej, słuchaczy studiów doktoranckich. Adresatami monografii są przedsiębiorcy, podatnicy, dla których nieznajomość zagadnień podatkowych, brak działań optymalizacyjnych jest stratą kapitału, a także osoby profesjonalnie zajmujące się podatkami – doradcy podatkowi. Monografia może być przyczynkiem do dalszych badań naukowych, a także być inspiracją do zmiany prawa podatkowego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15222 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 16669 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16668 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. Indeks.
Książka jest akademickim podręcznikiem do nauki finansów, w którym oprócz konkretnej wiedzy z przedmiotowego zakresu znajdują się odniesienia do ekonomii, a także innych dyscyplin – silnie lub słabo – związanych z finansami. Autorzy oparli konstrukcję podręcznika na trzech filarach, którymi są kategorie, zjawiska i procesy, wreszcie podmioty. Kategorie finansowe tworzą język opisu zjawisk i procesów finansowych powstających na skutek przyczynowo-skutkowych powiązań podmiotów sfery finansowej i sfery realnej gospodarki rynkowej. W tworzeniu sieci powiązań finansowych prym wiodą instytucje finansowe i rynki finansowe, a wszechobecne pojęcia stopy zwrotu i ryzyka przenoszą się na sferę rzeczową. Zaletą podręcznika jest układ i przejrzystość rozważań, a szczegółowy indeks rzeczowy służy Czytelnikowi pomocą w dostrzeganiu wielowymiarowości zjawisk i procesów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14957 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15788 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 107-108, wykaz aktów prawnych s. 108.
Publikacja "Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka", to monografia składająca się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy gospodarki finansowej gminy, natomiast druga analizy finansowej przedsiębiorstwa. Książka ta może być wykorzystana w praktyce gospodarczej oraz dydaktyce akademickiej dla studentów ekonomii, administracji, socjologii, zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15568 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka przedstawia podstawowe założenia, kierunki i instrumenty wspomagania oraz źródła finansowania rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. Praca składa się z czterech części, które dotyczą: determinantów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, założeń i wytycznych dla programów wspierania firm sektora MSP, wykorzystania instrumentów wspomagania rozwoju w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firm sektora MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12159 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zróżnicowaniu wielkości przedsiębiorstw towarzyszy różnorodność sposobów ich finansowania i struktur kapitałowych. W literaturze finansowej w centrum uwagi są przede wszystkim finanse dużych przedsiębiorstw. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa maja odmienne warunki dostępu do kapitału oraz specyficzne mechanizmy i problemy decyzyjne. Niniejsza publikacja prezentuje szeroki krąg zagadnień związanych z finansami małych i średnich przedsiębiorstw, podejmuje także problematykę roli państwa w kształtowaniu warunków funkcjonowania podmiotów tego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2372 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again