Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(17)
available
(14)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(6)
Wypożyczalnie
(10)
Czytelnie
(17)
Author
Grzywacz Jacek
(3)
Zarzecki Dariusz
(2)
Bojewska Barbara
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gołębiewski Jarosław
(1)
Grzegorczyk Wojciech (1956- )
(1)
Jaworski Jacek (zarządzanie)
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
Mickiewicz Bartosz
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Nawrot Rafał Aleksander
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta (1952- )
(1)
Podedworna-Tarnowska Dorota
(1)
Rumiński Robert
(1)
Rzemieniak Magdalena Lidia
(1)
Samul Joanna
(1)
Sieradzka Katarzyna
(1)
Skawińska Eulalia (1943- )
(1)
Stos Daniel
(1)
Stępniak-Kucharska Anna
(1)
Szwajca Danuta
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Waniak-Michalak Halina
(1)
Wojewoda Izabela
(1)
Węcławski Jerzy (1953- )
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Zieliński Kazimierz (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(12)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(7)
BANKI
(3)
BUDŻETY TERENOWE
(2)
FACTORING
(2)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
GLOBALIZACJA
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
INFORMACJA GOSPODARCZA
(1)
KONKURENCJA
(1)
KREDYT
(1)
MARKETING STRATEGICZNY
(1)
PODATEK
(1)
POLSKA
(1)
POMOC PUBLICZNA
(1)
PRZEDSIEBIORSTWO
(1)
ROLNICTWO
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
WARTOŚĆ EKONOMICZNA
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 143-148.
Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14455 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14454 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15365 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Należy z uznaniem przyjąć niniejszą monografię poświęconą faktoringowi. Autorka przedstawia w książce istotę i różnorodne formy faktoringu, jego rolę i funkcje w umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku i wzroście jego konkurencyjności. Na podstawie przeprowadzonych badań Autorka sformułowała uargumentowane stanowisko, ze warunkiem należytego rozwoju faktoringu w Polsce jest przezwyciężenie przeszkód hamujących ten rozwój, występujących przede wszystkim po stronie instytucji faktoringowych, ale także po stronie przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.5397 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6706 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 239-248.
„Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Przesłanki i procedury”, to praca prezentująca tematykę związaną z projektowaniem i wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie. Podręcznik zawiera podstawowe zagadnienia z teorii i praktyki zmian restrukturyzacyjnych. Podręcznik ukazuje przy pomocy jakich metod i technik restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do poprawy swojej efektywności ekonomicznej w sferze finansowej, majątkowo-produkcyjnej, organizacyjnej oraz decyzyjno-własnościowej. Przedstawiono również powiązania przeprowadzonych zmian w jednej sferze działalności z pozostałymi obszarami funkcjonowania podmiotu. Publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów, w których przedstawiono zagadnienia dotyczące : istoty przedsiębiorstwa, zmian restrukturyzacyjnych, restrukturyzacji poszczególnych obszarów działania podmiotów gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8889 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 147-[156].
W książce podjęto temat kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Autorzy skupili się na czynnikach stanowiących źródła przewag konkurencyjnych oraz warunkach dalszego wzrostu konkurencyjności i umacniania pozycji rynkowej. W książce przedstawiono kapitał intelektualny w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, specyfikę konkurencyjności polskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, wpływ marki na konkurencyjność przedsiębiorstw, czynniki osiągania sukcesu w kształtowaniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw z perspektywy menedżerów, spółki uczelniane jako mechanizm transferu wiedzy do gospodarki, instrumenty finansowego wsparcia z Unii Europejskiej, determinanty trwałej konkurencyjności łańcuchów rolno-żywnościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16147 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16146 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 165-174.
Książka skupia się na instrumentach finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. Specyficzne problemy finansowe dotyczą firm wchodzących na rynek. Nowe formy zatrudnienia lub samo zatrudnienia wymagają elastycznych źródeł finansowania. Wsparciem dla firm wchodzących na rynek są fundusze podwyższonego ryzyka - venture capital, private equity. W sektorach kreatywnych nowym narzędziem finansowania jest crowdfunding. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej czynnikiem gospodarczym o rosnącym znaczeniu jest ochrona środowiska, w której istotną rolę odgrywają ekoinnowacje oraz związane z nimi ekoinwestycje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17007 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17006 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zróżnicowaniu wielkości przedsiębiorstw towarzyszy różnorodność sposobów ich finansowania i struktur kapitałowych. W literaturze finansowej w centrum uwagi są przede wszystkim finanse dużych przedsiębiorstw. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa maja odmienne warunki dostępu do kapitału oraz specyficzne mechanizmy i problemy decyzyjne. Niniejsza publikacja prezentuje szeroki krąg zagadnień związanych z finansami małych i średnich przedsiębiorstw, podejmuje także problematykę roli państwa w kształtowaniu warunków funkcjonowania podmiotów tego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2372 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi praktyczny przewodnik prezentujący: dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw źródła finansowania, instrumenty pomocy finansowej dla małych i średnich firm w Polsce, warunki pozyskania kapitału na rynku zewnętrznym oraz strukturę finansową polskich małych i średnich firm. W publikacji przedstawione zostały alternatywne dla kredytu bankowego źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, a także analiza działalności: funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych venture capital.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5551 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7003 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd. 4. - Warszawa : "Difin", 2003. - 232 s. : rys., tab. ; 23 cm.
Dana książka to jedyna na polskim rynku publikacja, która w sposób całościowy i przystępny omawia jedno z najważniejszych dla przedsiębiorstw zagadnień. Większość opracowań poświęconych polskiemu systemowi bankowemu adresowana jest do banków, w niewielkim zaś stopniu uwzględnia sią w nich problemy i interesy klienta. Co więcej, zapomina się, że różnego rodzaju procedury bankowe, znane jedynie samym bankowcom, są często swoistą pułapką, narażającą w konsekwencji przedsiębiorstwa na straty finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3277 [Magazyn 2], 3276 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2077 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd. 4 poszerz. - Warszawa : "Difin", 2004. - 232 s. : rys., tab. ; 23 cm.
Dana książka to jedyna na polskim rynku publikacja, która w sposób całościowy i przystępny omawia jedno z najważniejszych dla przedsiębiorstw zagadnień. Większość opracowań poświęconych polskiemu systemowi bankowemu adresowana jest do banków, w niewielkim zaś stopniu uwzględnia sią w nich problemy i interesy klienta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2967 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2966 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-276.
Tematyka książki dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki - sektora małych i średnich przedsiębiorstw - mającego wpływ nie tylko na ekonomiczne aspekty jej funkcjonowania, ale szerzej - na życie i rozwój całych społeczeństw. Prezentowane badania opierają się na założeniu, że znając potrzeby menedżerów małych firm w zakresie informacji finansowej o przedsiębiorstwie oraz mechanizmy nimi rządzące, możliwym jest zaprojektowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces zarządzania. Wynika z tego podstawowy problem badawczy, a mianowicie odpowiedź na pytanie: jakie warunki powinien spełniać system informacji finansowej, aby zaspokajał potrzeby menedżerów na informacje w małym przedsiębiorstwie? Głównym celem badań jest rozpoznanie tychże warunków, a w konsekwencji opracowanie ram koncepcyjnych systemu informacji finansowej dopasowanego do potrzeb i warunków funkcjonowania małego przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12232 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13354 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Restrukturyzacje przedsiębiorstw : aspekty podatkowe / Rafał Aleksander Nawrot. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Difin, 2011. - 277 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 261-263, wykaz aktów prawnych, postanowień, decyzji, wyroków sądowych s. 265-277.
Niniejsza książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także polegające na podziale jednostek należących do określonej struktury biznesowej, przenoszeniu poszczególnych elementów majątku w drodze aportów czy sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Operacje restrukturyzacyjne oprócz czysto biznesowych celów i korzyści, mogą zmierzać do wygenerowania dodatkowych zysków kosztem wielkości obciążeń fiskalnych danej jednostki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11094 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12060 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie strategii marketingowych / Wojciech Grzegorczyk. - Bydgoszcz, Łódź : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 134 s. : rys., tab. ; 21 cm.
Książka przedstawia problematykę marketingu i finansowania strategii przedsiębiorstwa. Plan marketingowy zawierający najważniejsze cele firmy i środki ich realizacji bez konfrontacji z finansami przedsiębiorstwa oraz źródłami finansowania przedsięwzięć nie może być realizowany w praktyce. Wielkość zasobów, którymi dysponuje firma warunkuje zakres i intensywność działań marketingowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6916 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7708 VIII.4.4 [Czytelnia C], 4450 VIII.4.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Głównym celem tej książki jest ocena możliwości wykorzystania faktoringu jako jednej z form krótkoterminowego finansowania bieżącej działalności przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskich. W publikacji omówiono m.in.: genezę, funkcje i rodzaje faktoringu; przepisy prawne i rozwiązania księgowe dotyczące faktoringu; ekonomiczny i podatkowy aspekt faktoringu; ofertę instytucji zajmujących się usługami faktoringowymi w Polsce. Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad zastosowaniem faktoringu we własnych firmach, do pracowników firm faktoringowych i leasingowych, a także do studentów finansów i bankowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6357 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Dwa tomy monografii zawierają opracowania kilkudziesięciu autorów z ośrodków naukowych zajmujących się problematyką rynku finansowego. Tom I Instrumenty i strategie rynku finansowego składa się z trzech części: Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce, Sektor finansowy w wybranych krajach, Instrumenty i strategie rynku finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.3474 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4257 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bezpośrednim następstwem zmian zachodzących w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności procesów globalizacyjnych jest: zmiana struktury potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa na korzyść zasobów niematerialnych, wzrost ryzyka prowadzonej działalności, jak również międzynarodowa migracja kapitału w celu poszukiwania nowych źródeł wartości. Dla zarządzania finansowego oznacza to konieczność: rozszerzenia horyzontów poznawczych, wychodzenia poza tradycyjne ujęcia, tworzenie nowych paradygmatów, a co za tym idzie poszukiwania nowych metod, instrumentów i narzędzi zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7711 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8717 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. (670) 605)
Bibliogr. s. 275-286, wykaz aktów prawnych s. 286.
W książce zaprezentowano teoretyczne rozważania nad istotą małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), możliwymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolą, jaką odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych i w Polsce. Ukazano charakterystyczne cechy tego sektora oraz bariery związane z pozyskiwaniem funduszy przez MŚP. Omowiono źródła finansowania podmiotów gospodarczych, zwracając szczególną uwagę na problematykę kredytowania sektora MŚP przez banki. Przedstawiono zasady, jakimi kierują się banki komercyjne realizując swoją politykę kredytową wobec podmiotów gospodarczych a także zagadnienie popytu małych i średnich przedsiębiorstw na kredyty bankowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9808 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again