Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(18)
available
(8)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(18)
Author
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(3)
Łączak Andrzej
(3)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(3)
Boratyńska Katarzyna
(1)
Engelhardt Juliusz (1955- )
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna (1960- )
(1)
Grajewska Monika (ekonomia)
(1)
Ickiewicz Janina
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Koralewski Michał
(1)
Lundén Björn (1944- )
(1)
Morawska Sylwia
(1)
Młodzikowska Danuta
(1)
Nawrot Rafał Aleksander
(1)
Staniszewska Aleksandra
(1)
Szlęzak-Matusewicz Joanna
(1)
Wiszniewska Marta
(1)
Zawistowska Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(16)
English
(2)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(11)
PODATEK
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(3)
PRAWO GOSPODARCZE
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
FUZJA PRZEDSIĘBIORSTW
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finansowanie
(1)
INNOWACJE
(1)
Innowacje
(1)
JEDNOLITY RYNEK UE
(1)
KADRY
(1)
KLASYFIKACJA
(1)
KONKURENCJA
(1)
POMOC PUBLICZNA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO JEDNOOSOBOWE
(1)
Podatek
(1)
Polityka fiskalna
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
(1)
SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE
(1)
TURYSTYKA
(1)
UPADŁOŚĆ
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
2001-0
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Białoruś
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Praca zbiorowa
(2)
PORADNIKI
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
21 results Filter
Authority data
PRZEDSIĘBIORSTWO - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 263-271.
Tematyka książki koncentruje się na regulacjach zbiorowego dochodzenia wierzytelności od niewypłacalnych dłużników, orzecznictwie sądów upadłościowych oraz systemie sankcji za nieprzestrzeganie reguł ustalonych przez ustawodawcę w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy. Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu. W pierwszym rozdziale opisano otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców. Zaprezentowano modele instytucji upadłości, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i funkcjonalnym. Przedstawiono także cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego. Rozdział drugi prezentuje zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółkami kapitałowymi za nieprzestrzeganie regulacji w obszarze upadłości. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań praktyki sądowej w latach 2004-2010 w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej. W rozdziale czwartym, uwzględniając wyniki powyższych badań, zaprezentowano rekomendacje w zakresie zmiany modelu instytucji upadłości wraz z systemem sankcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14610 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 395-404.
W związku z wyodrębnieniem dwu podstawowych grup instrumentów konstrukcja książki jest dwuczęściowa. Część pierwsza jest poświęcona obciążeniom z tytułu podatków, jakie obowiązani są płacić przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem rozważań w części drugiej książki są składki i opłaty pobierane od przedsiębiorców w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14285 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15200 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16909 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16902 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / Katarzyna Boratyńska. - Stan prawny na dzień 01.06.2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 190-193.
Celem podręcznika jest przedstawienie studentom uregulowań prawnych, dotyczących rozliczeń wybranych tytułów podatkowych przedsiębiorstwa. Przedstawione zostały głównie praktyczne zagadnienia dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw. Omówiono kilka studiów przypadków. Zagadnienia teoretyczne zostały zilustrowane przykładami. Zwrócono uwagę na wybór optymalnej formy opodatkowania, dostosowanej do konkretnej sytuacji finansowej podatnika. Czytelnicy opracowania nabędą znajomość zagadnień związanych z zasadami opodatkowania przedsiębiorstw, w tym m.in. umiejętność prowadzenia dokumentacji podatkowych oraz wypełniania wybranych deklaracji podatkowych. Publikacje wzbogacono o treści i interpretację wybranych tez orzeczeń sądów w sprawach podatkowych przedsiębiorstw. Publikacja zawiera omówienie podstawowych rodzajów podatków rozliczanych w przedsiębiorstwach, w podziale na pośrednie i bezpośrednie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15221 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 16667 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16666 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem opracowania jest przedstawienie istotnych, wybranych elementów opodatkowania przedsiębiorstwa. Ich znajomość jest niezbędna do minimalizacji ryzyka podatkowego. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i prawnych, którzy specjalizują się w problematyce podatkowej, słuchaczy studiów doktoranckich. Adresatami monografii są przedsiębiorcy, podatnicy, dla których nieznajomość zagadnień podatkowych, brak działań optymalizacyjnych jest stratą kapitału, a także osoby profesjonalnie zajmujące się podatkami – doradcy podatkowi. Monografia może być przyczynkiem do dalszych badań naukowych, a także być inspiracją do zmiany prawa podatkowego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15222 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 16669 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16668 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka ukazuje zarówno kwestie teoretyczne, odnoszące się do roli przedsiębiorcy w gospodarce, jak i problemy praktyczne, przedstawiające sposób postępowania zmierzający do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, a także niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia tej działalności. Jest dobrym podręcznikiem akademickim i jednocześnie poradnikiem dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7601 IX.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8601 IX.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Wykaz aktów prawnych s. 380. Indeks.
"Jednoosobowa firma" to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik dla osób, które chcą założyć własną małą firmę i samodzielnie ją prowadzić. Książka jest kompletna i zawiera wszystkie ważne zagadnienia w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia rachunkowości, rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT, składania deklaracji podatkowych i zusowskich, odliczania ulg podatkowych itp. Zawiera również wiele praktycznych przykładów i wskazówek.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14164 [Magazyn 1], P.14163 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14162 IX.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15014 IX.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Restrukturyzacje przedsiębiorstw : aspekty podatkowe / Rafał Aleksander Nawrot. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Difin, 2011. - 277 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 261-263, wykaz aktów prawnych, postanowień, decyzji, wyroków sądowych s. 265-277.
Niniejsza książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także polegające na podziale jednostek należących do określonej struktury biznesowej, przenoszeniu poszczególnych elementów majątku w drodze aportów czy sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Operacje restrukturyzacyjne oprócz czysto biznesowych celów i korzyści, mogą zmierzać do wygenerowania dodatkowych zysków kosztem wielkości obciążeń fiskalnych danej jednostki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11094 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12060 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 215-220.
Niniejsza książka omawia szczegółowo zarówno krajowe postępowania łączeniowe, jak również procedury transgraniczne. Celem uzyskania większej przejrzystości w odrębnym rozdziale zestawione zostały wzajemne podobieństwa i różnice pomiędzy wskazanymi procesami. Oddzielnie omówiono także łączenie poprzez przejęcie oraz łączenie poprzez zawiązanie nowej spółki. W pracy przedstawiono poglądy, doktryny, orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, a także praktyczne wyjaśnienia i wskazówki odnoszące się do poszczególnych etapów połączenia. Odrębnie omówiono takie zagadnienia, jak: plan połączenia, prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników oraz członków organów spółek uczestniczących w połączeniu, połączenia uporoszczone, ochrona wierzycieli i wspólników mniejszościowych, możliwości unicestwienia połączenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10366 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Typologia przedsiębiorstw / Juliusz Engelhardt. - Warszawa : "CeDeWu", 2009. - 155 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 153-155.
Przedmiotem opracowania jest prezentacja podstawowych zasad ustrojowych wszelkich form przedsiębiorstw funkcjonujących w polskiej gospodarce po ich uprzednim zaklasyfikowaniu do poszczególnych grup rodzajowych. Tak rozumiany opis przedsiębiorstw można określić jako ich typologię przeprowadzoną na bazie ich podstawowej klasyfikacji. Warto bowiem wstępnie wyjaśnić, że klasyfikacja naukowa jest sposobem porządkowania rzeczy lub zjawisk z punktu widzenia wybranych kryteriów, którymi mogą być wspólne cechy ilościowe lub jakościowe. Wyodrębnione klasy rzeczy lub zjawisk dzieli się w ramach klasyfikacji na podklasy, grupy czy podgrupy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8846 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10367 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 133-134.
Publikacja ta z założenia jest przygotowana dla menedżerów turystyki. W pracy omówiono prawne aspekty tworzenia i działalności przedsiębiorców turystycznych. Książka jest niezwykle pomocna w nauce umiejętności związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10965 XX.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11937 XX.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 148-151, wykaz aktów prawnych s. 152-177.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej włączylo naszą gospodarkę w struktury jednolitego rynku europejskiego. Przed polskimi przedsiębiorcami stanął otworem rynek liczący ponad czterysta milionów mieszkańców. Włączenie w jedną strukturę gospodarczą stawia także przed nimi wielkie wyzwania. W pracy podjeto próbę przedstawienia wpływu przemian prawnych na działalność przedsiębiorstw wynikających z przystąpienia Polski do UE. Wpływ ten jest widoczny w sferze produkcji, usług czy ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8231 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18537 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja stawia sobie za cel przybliżenie wybranych zagadnień prawno-finansowych związanych z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwa nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Praca składa się z czterech części. Część pierwsza przedstawia rolę oraz sposób zarządzania kapitałem ludzkim przez przedsiębiorstwa. Część druga porusza problem odpowiedzialności finansowej i karnej podmiotów zbiorowych. Wprowadzanie innowacji wiąże się z podjęciem większego ryzyka związanego z wdrażaniem niestosowanych dotychczas metod zarządzania. Część trzecia porusza ważny aspekt źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Część czwarta zatytułowana "Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej" stawia sobie za cel przedstawienie matematycznych metod oceny opłacalności inwestycji rzeczowych wraz ze wskazaniem tych obszarów, które moga doprowadzić do błędnych decyzji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6531 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Praca niniejsza złożona z pięciu części analizuje wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Analizie poddano warunki rozwoju przedsiębiorstw lubuskich, regionu położonego przy granicy ze "starą piętnastką". Zwrócono uwagę na istotę i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wielką rolę w rywalizacji o rynek odgrywa sektor naukowo-badawczy, który swymi badaniami powinien z jednej strony odpowiadać na zapotrzebowanie rynku a z drugiej wyznaczać nowe standardy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8230 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Badania innowacji i innowacyjności oraz dane na ten temat stanowią obecnie obszerną już dziedzinę wiedzy. Analizując piśmiennictwo z dziedziny ekonomii i zarządzania, można w tym obszarze zaobserwować wyraźne już przesunięcie akcentów w stronę wiedzy i innowacyjności jako kluczowych czynników rozwoju. Jest to wyraźnie dostrzegane tak na poziomie przedsiębiorstwa, regionu jak i całej gospodarki. Niniejsza monografia omawia zagadnienia innowacji i innowacyjności w różnych aspektach, a zwłaszcza ekonomicznym i prawnym. Prezentowany tom zawiera 20 artykułów, które w sposób interdyscyplinarny i wszechstronny analizują powyższy problem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18526 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again