Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(6)
Author
Godlewska Hanna (1960- )
(1)
Guzal-Dec Danuta (1978- )
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Korol Janusz
(1)
Kusideł Ewa
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Szczuciński Przemysław
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
REGIONY (adm.)
(6)
INNOWACJE
(2)
POLITYKA REGIONALNA
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
SAMORZĄD GMINNY
(2)
EKOROZWÓJ
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
INWESTYCJE
(1)
LUBELSKIE, województwo (od 1999)
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
MIASTA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEMYSŁ
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
ŚWIĘTOKRZYSKIE, województwo
(1)
Genre/Form
DANE STATYSTYCZNE
(1)
8 results Filter
Authority data
Book
In basket
Bibliogr., wykaz aktów prawnych s. 187-193.
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja konkurencyjności polskich regionów na poziomie NUTS-2 wraz z jej dynamiką i zróżnicowaniem. W dorobku polskich badaczy znajduje się wiele opracowań z zakresu konkurencyjności regionów w przestrzeni europejskiej. Duża ich część ma jednak charakter opisowy z dominującą rolą ocen jakościowych. Zdecydowanie mniej jest natomiast analiz sensu stricto ilościowych, prowadzących do modelowania procesów w celu określenia ich stabilności i możliwości wykorzystania w przewidywaniach. Inaczej mówiąc, chodzi o poznanie struktury przyczynowej konkurencyjności regionalnej. Jest to pewne wyzwanie podjęte przez autorów. Schemat przyjętej sekwencji poznawczej można sprowadzić do określenia potencjału, następnie pozycji i w rezultacie wyznaczenia zakresu dynamiki: kierunku, poziomu ex ante, zróżnicowania i zbieżności. Metody wykorzystane do realizacji celu badawczego obejmują wielowymiarową analizę porównawczą, modelowanie równań strukturalnych, regresyjne analizy panelowe i przestrzenne oraz testy pozwalające identyfikować i weryfikować konwergencję regionalną. Ilościowe badania prawidłowości w gospodarce regionalnej można określić ekonometrią regionalną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16153 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16152 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-260.
Przedmiotem książki jest "analiza zmian w specjalizacji i lokalizacji działalności przemysłowej i usługowej w polskich 16 województwach w latach 1995-2005 oraz ich wpływ na regionalną konkurencyjność. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów prezentujących dorobek teoretyczny i empiryczny w zakresie specjalizacji, aglomeracji i konkurencyjności z uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej. Wartością dodaną książki są oryginalne modelowe badania empiryczne wykonane przez autorów z wykorzystaniem danych dotyczących sektorów gospodarczych oraz regionów pochodzących z bazy danych GUS za lata 1995-2006." (ze Wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12468 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12467 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13618 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 236-243.
Aktywność gmin w procesie kształtowania konkurencyjności powoduje, że stają się one jednym z najważniejszych podmiotów wspomagających rozwój lokalny. W pracy szczegółowo zbadano problematykę konkurencyjności jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15729 [Magazyn 1], P.15728 [Magazyn 1], P.15727 [Magazyn 1], P.15726 [Magazyn 1], P.15725 [Magazyn 1], P.15724 [Magazyn 1], P.15723 [Magazyn 1], P.15722 [Magazyn 1], P.15721 [Magazyn 1], P.15720 [Magazyn 1], P.15719 [Magazyn 1], P.15718 [Magazyn 1], P.15717 [Magazyn 1], P.15716 [Magazyn 1], P.15715 [Magazyn 1], P.15714 [Magazyn 1], P.15713 [Magazyn 1], P.15712 [Magazyn 1], P.15711 [Magazyn 1], P.15710 [Magazyn 1], P.15709 [Magazyn 1], P.15708 [Magazyn 1], P.15707 [Magazyn 1], P.15706 [Magazyn 1], P.15705 [Magazyn 1], P.15704 [Magazyn 1], P.15703 [Magazyn 1], P.15702 [Magazyn 1], P.15701 [Magazyn 1], P.15700 [Magazyn 1], P.7998 [Magazyn 1] (31 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7997 XIII.3 [Wypożyczalnia C], P.7996 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9323 XIII.3 [Czytelnia C], 9322 XIII.3 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Przyśpieszenie i zmiany natury globalizacji zmuszają do stawiania pytań o sens rozwoju regionalnego i lokalnego. Podstawowym wyzwaniem ekonomicznym wydaje się globalna integracja procesu innowacji, co każe zwrócić szczególną uwagę na logikę lokalizacji przedsiębiorstw, ściśle związaną z rozwojem konkretnego terytorium. Problemy te są przedmiotem rozważań i myślą przewodnią artykułów zebranych w tym tomie. Wszystkie były prezentowane i dyskutowane podczas zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska w maju 2003 roku konferencji poświęconej rozwojowi regionów w kontekście globalizacji i integracji europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.3583 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4307 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / [Szkoła Główna Handlowa])
Bibliogr. s. 277-280.
Celem niniejszej pracy jest określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11925 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-181.
Problem poruszany w książce dotyczy zrównoważonego rozwoju gmin w obszarze polityki regionalnej i konkurencyjności regionów. Celem książki jest przedstawienie problemu ekorozwoju warunkującego dalszą egzystencję człowieka. Opracowanie zostało zawężone do wymiaru ekorozwoju gmin, będącego jednocześnie elementem koherentnym z polityką regionalną i kształtowaniem konkurencyjności. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę polityki regionalnej, drugi omawia w holistycznym ujęciu koncepcję ekorozwoju w ramach Agendy 21. Rozdział trzeci przedstawia problem konkurencyjności regionów, natomiast czwarty prezentuje województwo świętokrzyskie i strategie rozwoju gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11263 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12357 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again