Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(8)
only on-site
(5)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(5)
Author
Monkiewicz Jan (1949- )
(2)
Gołębiewski Dariusz
(1)
Gąsiorkiewicz Lech (1946- )
(1)
Hadyniak Bogusław (1944- )
(1)
Małek Aleksandra
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda (1948- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
(4)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(2)
REASEKURACJA
(1)
RYNEK UBEZPIECZENIOWY
(1)
RYZYKO FINANSOWE
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
6 results Filter
Authority data
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze RYZYKO FINANSOWE (hasło przedmiotowe)
zob. też GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE (hasło przedmiotowe) ; UBEZPIECZENIA (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Współczesne Ubezpieczenia)
Bibliogr. s. 183-189.
Książka podsumowuje stan wiedzy dotyczącej analizowania, oceny i modelowania ryzyka dla celów ubezpieczania przedsiębiorstw. Szczególną uwagę poświęca inżynierii ryzyka w ubezpieczeniach, a zwłaszcza procedurom, metodom i technikom stosowanym podczas prowadzenia audytu. Wskazano kierunki rozwoju metod modelowania ryzyka oraz zaprezentowano autorską metodę IRAM, wykorzystywaną do analizowania ryzyka związanego z ubezpieczaniem złożonych obiektów technicznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12507 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12506 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13638 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne Ubezpieczenia)
Bibliogr. s. 229-239.
W książce przedstawione są zasady i metody reasekuracji klasycznej i finansowej, produkty zintegrowanego zarządzania ryzykiem, kontrakty bazujące na indeksie strat branży, instrumenty kapitału warunkowego. Autorka omawia także sekurytyzację ryzyka, wyodrębniając produkty działów, w tym: obligacje, opcje, kontrakty terminowe i swapy, ze szczególnym uwazględnieniem instrumentów związanych z ryzykiem katastrof i terroryzmu, a w ubezpieczeniach życiowych - z ryzykiem śmiertelności. Omówione są również indeksy ryzyka i mechanizmy uruchomienia wypłat odszkodowań, zagadnienia cykliczności składek reasekuracyjnych i pojemności rynku reasekuracyjnego. Duże znaczenie praktyczne ma analiza porównawcza reasekuracji i produktów sekurytyzacji oraz wpływu zastosowania instrumentów transferu ryzyka na decyzje w zakresie zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem oraz wytyczania kierunków rozwóju i strategii firm ubezpieczeniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12510 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13641 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne Ubezpieczenia)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest częścią projektu wydawniczego "Ubezpieczeia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa". Omawia zastosowanie metody ubezpieczenia w odniesieniu do różnych rodzajów przedsiębiorstw i instytucji, poczynając od gospodarstw rolnych poprzez przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, instytucje finansowe, jednostki samorządowe, organizacje niezarobkowe itd., które włącznie zakupiły w 2008 r. ponad 7 mln polis, płacąc z tego tytułu składkę w wysokości blisko 8 mld zł.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12505 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12504 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13637 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne Ubezpieczenia)
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza książka stanowi pierwszą część szerszego projektu pod nazwą "Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa". Jest ona poświęcona podstawowym zagadnieniom zarządczym wiążącym się z tą sferą działalności przedsiębiorstw. Uzupełnia ją kolejny, drugi tom traktujący o wykorzystaniu ubezpieczeń w firmach różnych branż.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12503 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12502 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13636 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Problematyka ubezpieczeń, zarówno majątkowych, jak i życiowych, jest obecnie w Polsce bardzo aktualna i wciąż w trakcie dynamicznego rozwoju. Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, a zwłaszcza realizowane reformy systemu emerytalnego i ubezpieczeń zdrowotnych, powodują, że zwiększa się potrzeba zdobycia podstawowej wiedzy na temat: wybranych pojęć związanych z ubezpieczeniami, kontraktów ubezpieczeniowych, regulacji polskiego rynku ubezpieczeniowego, ryzyka ubezpieczeniowego, metod kalkulacji składki ubezpieczeniowej, zasad zarządzania finansami ubezpieczycieli, metod oceny kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń. Praca jest podzielona na cztery części poświęcone kolejno: historii i rodzajom ubezpieczeń oraz kontraktowi ubezpieczeniowemu; rynkowi ubezpieczeniowemu; ryzyku ubezpieczeniowemu; zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12514 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13643 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again