Form of Work
Książki
(32)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(32)
available
(30)
Branch
Magazyny
(17)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(32)
Author
Głowacka Maria Danuta
(3)
Kautsch Marcin
(3)
Mojs Ewa
(3)
Galicki Jan
(2)
Klich Jacek (1958- )
(2)
Mruk Henryk
(2)
Opolski Krzysztof
(2)
Rogoziński Kazimierz
(2)
Rudawska Iga
(2)
Szuman-Dobska Monika
(2)
Chwierut Sławomir
(1)
Dobski Paweł
(1)
Duncan W. Jack (1942- )
(1)
Durlik Marek
(1)
Dykowska Grażyna
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gdak Katarzyna
(1)
Ginter Peter M
(1)
Goliński Jan
(1)
Gotkowska Anna
(1)
Głowacka Mariola
(1)
Hanisz Romuald N
(1)
Haor Beata
(1)
Hartman Jan (1967- )
(1)
Hass-Symotiuk Maria (1941- )
(1)
Jończyk Joanna
(1)
Kaluzny Arnold D
(1)
Kobyliński Andrzej (1965- )
(1)
Kobza Joanna
(1)
Kochman Dorota (biologia medyczna)
(1)
Korona Magdalena
(1)
Korporowicz Violetta
(1)
Kulis Marzena
(1)
Kutner Julian
(1)
Lewandowska Hanna
(1)
Mankiewicz-Malinowska Aleksandra
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Matuszyńska Barbara
(1)
Możdżonek Monika
(1)
Raulinajtys Monika
(1)
Shortell Stephen M. (1944- )
(1)
Smith Judith
(1)
Sobczak Andrzej
(1)
Stylo Waldemar
(1)
Swayne Linda E
(1)
Syrkiewicz-Świtała Magdalena
(1)
Walshe Kieran
(1)
Warmiński Włodzimierz
(1)
Waśniewski Krzysztof Antoni
(1)
Whitfield Malcolm
(1)
Wójcik Dariusz
(1)
Zalewski Zbigniew
(1)
Zwolski Henryk (1953- )
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(11)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
SŁUŻBA ZDROWIA
(28)
KADRY
(4)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(3)
OUTSOURCING
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
ETYKA LEKARSKA
(1)
KONTO
(1)
Kosmetologia
(1)
MAŁOPOLSKIE, województwo
(1)
Odżywianie
(1)
PRAWO PRACY
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA
(1)
SYSTEMY INFRORMATYCZNE ZARZĄDZANIA
(1)
SZPITALE
(1)
Służba zdrowia
(1)
USŁUGI
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
Świadczenia zdrowotne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(6)
PODRĘCZNIKI
(4)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
PAMIĘTNIKI
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
37 results Filter
Book
In basket
Zintegrowana opieka zdrowotna : podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta / Iga Rudawska. - Stan prawny na 1 marca 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 356 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 321-341.
Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono zagadnienie integrowania procesu świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta w modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Opracowanie zawiera: przesłanki wprowadzania modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej; uzasadnienie tego modelu z perspektywy teorii nauk ekonomicznych; dyskusję nad metodami i narzędziami tytułowego rozwiązania; nowatorskie, relacyjne ujęcie obsługi pacjenta; propozycję modelu oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej. Swoim wywodem autorka otwiera dyskusję nad możliwością jednoczesnego podnoszenia jakości obsługi pacjenta i realizowania celów efektywnościowych stawianych przed systemami ochrony zdrowia. Proponuje relacyjne ujęcie obsługi pacjenta w perspektywie sieci współpracy podmiotów leczniczych, w tym - oparte na oryginalnych badaniach empirycznych - narzędzia oceny i pomiaru jakości tej obsługi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14923 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-169.
Prezentowana publikacja poświęcona jest strategii budowania pozycji rynkowej gabinetów lekarskich oraz placówek medycznych. Przedstawiono w niej miejsce gabinetów lekarskich na rynku usług medycznych, koncepcję marketingowego zarządzania gabinetem, a także elementy konieczne do jego efektywnego wdrożenia, takie jak: wiedza na temat potrzeb i zachowań pacjentów, umiejętność tworzenia oraz zarządzania wizerunkiem i marką placówki, kształtowania cen, komunikowania się z podmiotami otoczenia czy prowadzenia negocjacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10057 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10056 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11670 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną / Kazimierz Rogoziński. - Stan prawny na dzień 2 listopada 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 311, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. 307-[312].
Niniejsza publikacja napisana została przede wszystkim z myślą o lekarzach, pielęgniarkach, terapeutach, rehabilitantach, którzy chcieliby spojrzeć na prowadzoną praktykę medyczną z perspektywy usług profesjonalnych . Przeprowadzona w książce reinterpretacja profesjonalizmu (bo jest on czymś więcej niż fachowość i czymś innym niż komponent promocyjny) powinna im ułatwić wypracowanie trudnego kompromisu między etyką a biznesem, między powołaniem do wykonywania odpowiedzialnego zawodu a komercją. Książka może również wzbudzić zainteresowanie menedżerów podstawowej opieki zdrowotnej, choćby dlatego, że znajdą w niej rekonstrukcję konsekwentnie przeprowadzonego procesu implementacji relacyjnego marketingu do usług medycznych. Wdrażanie to, sięgając podstaw, zwiera się jednocześnie w model marketingowego zarządzania organizacją usługową, model osadzony na pełnym czterofazowym cyklu obsługi pacjenta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10066 [Magazyn 1], P.10065 [Magazyn 1] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11677 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-182.
Niniejsza książka ma na celu prezentację podstawowych metod zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością, przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki sektora usług zdrowotnych. Pierwszy rozdział książki prezentuje szeroki kontekst ekonomiczny i prawny działalności operatorów usług zdrowotnych oraz typowe rozwiązania organizacyjne w tej branży. Rozdział drugi skupia się na kwestiach zarządzania ryzykiem, zas trzeci na zarządzaniu jakością. We wszystkich trzech rozdziałach, poza teoretycznym wykładem przedstawiono także wyczerpujące analizy przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11506 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12737 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 455-462, wykaz aktów prawnych s. 463-465.
Prezentowana publikacja powstała z przekonania, że zmieniające się czasy wymagają nowego podejścia do zarządzania w opiece zdrowotnej, w której coraz większą rolę odgrywają rozwiązania rynkowe. W tych nowych warunkach organizacje funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej muszą budować silną pozycję, opartą na większym zaangażowaniu pracowników i ich odpowiedzialności za zakłady opieki zdrowotnej. W książce położono szczególny nacisk nie na definicje, lecz na funkcjonowanie i efektywność proponowanych działań. Przy rozwiązywaniu problemów organizacji w systemie ochrony zdrowia warto pamiętać o następujących, opisanych tu kwestiach: organizacja może i powinna sama mierzyć się z problemami; ochrona zdrowia nie jest jedyną branżą, w której pojawiają się trudności; podstawowe zasady zarządzania są uniwersalne i nie zależą od specyfiki sektora.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11681 [Magazyn 1], P.11680 [Magazyn 1], P.11679 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10033 XVIII.13 [Wypożyczalnia B], P.10032 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11659 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / pod red. Marcina Kautscha. - 2. wyd., rozsz., stan prawny na 1 stycznia 2015. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 587 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 573-583, wykaz aktów prawnych s. 585-587.
Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych. W publikacji zaprezentowano m.in.: system ochrony zdrowia oraz instytucje funkcjonujące w jego ramach; charakterystykę podmiotów leczniczych i źródła ich finansowania, a także metody zakupu usług zdrowotnych; rynkowe i nierynkowe uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; przedsięwzięcia, plany i narzędzia zarządcze zastosowane w organizacjach ochrony zdrowia; zmiany w zakresie liczby zakładów i świadczeń zachodzące w ostatnich latach w polskim systemie ochrony zdrowia, a także problemy dotyczące restrukturyzacji organizacji działających w tym sektorze; wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia w Polsce. Drugie, rozszerzone, wydanie książki wzbogacone zostało m.in. o wiele dodatkowych studiów przypadków, ukazujących codzienne problemy zarządcze i możliwości ich rozwiązania. Przykłady te zawierają odwołania do doświadczeń międzynarodowych i polskich publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych oraz organizacji zajmujących się świadczeniem usług zdrowotnych i obrotem lekami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15885 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu)
Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych. W publikacji zaprezentowano m.in.:: - system ochrony zdrowia oraz instytucje funkcjonujące w jego ramach; - charakterystykę podmiotów leczniczych i źródła ich finansowania, a także metody zakupu usług zdrowotnych; - rynkowe i nierynkowe uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; - przedsięwzięcia, plany i narzędzia zarządcze zastosowane w organizacjach ochrony zdrowia; - zmiany w zakresie liczby zakładów i świadczeń zachodzące w ostatnich latach w polskim systemie ochrony zdrowia, a także problemy dotyczące restrukturyzacji organizacji działających w tym sektorze; - wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia w Polsce. Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia:: dyrektorów szpitali i zakładów ambulatoryjnych, a także pielęgniarkek oddziałowych, ordynatorów i kierowników oddziałów i innych komórek. Zainteresuje również studentów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5644 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7135 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka stanowi kompleksową, opartą zarówno na wynikach badań naukowych, jak i doświadczeniach menedżerów pracujących w ochronie zdrowia publikację z dziedziny niezwykle ważnej dla każdego kraju i społeczeństwa. Powstała jako efekt wspólnej pracy autorów zajmujących się tą problematyką w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Jej głównym celem jest wsparcie edukacji i rozwoju menedżerów specjalizujących się w organizacjach opieki zdrowotnej i systemach ochrony zdrowia, a także osób, które podejmują studia podyplomowe z zakresu polityki zdrowotnej, zarządzania służbą zdrowia i tematów pokrewnych. Została podzielona na trzy części. Na końcu każdego rozdziału znajdują się ćwiczenia sprawdzające, zaprojektowane w sposób, który pozwoli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, obszerna bibliografia, a także adresy stron WWW i przydatne źródła do dalszych samodzielnych studiów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10022 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10021 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11654 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
SŁUŻBA ZDROWIA - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia / Aldona Frączkiewicz-Wronka. - stan prawny na 30 czerwca 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 178 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 165-178.
Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Wyróżnia się nie tylko tym, że jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru, ale także walorami metodycznymi oraz skutecznym połączeniem dociekań teoretycznych z wynikami własnych badań empirycznych (...). Podjęta w opracowaniu problematyka i sposób jej rozwiązania, obok walorów poznawczych, posiada ważne znaczenie aplikacyjne dla organizacji funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Możliwość doskonalenia procesu zarządzania organizacjami mającymi na celu odbudowe i utrzymanie takiego zasobu jakim jest "zdrowy obywatel" stanowić może istotny kapitał i ważny składnik budowania potencjału konkurencyjności polskiego społeczeństwa. Jest to pozycja godna polecenia wszystkim tym, którzy interesują się problematyką racjonalizacji funkcjonowania instytucji i organizacji ochrony zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10027 [Magazyn 1], P.10026 [Magazyn 1] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11655 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 199-204.
Prezentowana publikacja poświęcona jest zagadnieniom skutecznego przywództwa na rynku usług zdrowotnych. Przedstawiono w niej zadania przywódcy w budowaniu długofalowej pozycji rynkowej placówek medycznych, koncentrując uwagę na działaniach strategicznych, dobieraniu i motywowaniu pracowników do realizowania wizji rozwoju, jak również sposoby skutecznego zarządzania rozwojem osobistym przywódcy, podejmowania decyzji, unikania pułapek w przywództwie i zarządzania w warunkach kryzysowych oraz ograniczenia związane z przywództwem w placówkach rodzinnych ze wskazaniem na szansę i ograniczenia w przypadku przywództwa kobiet. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które pełnią oraz zamierzają pełnić funkcje liderów w podmiotach działających na rynku zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10064 [Magazyn 1], P.10063 [Magazyn 1] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11675 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Zarządzanie podmiotem leczniczym / red. nauk. Maria Danuta Głowacka, Jan Galicki, Ewa Mojs. - 2. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 446 s. : il. ; 21 cm.
Poprz. wyd. pt.: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.
Bibliogr. przy rozdz.
Książka stanowi kompendium wiedzy związanej z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Autorzy w przejrzysty sposób scharakteryzowali zarówno twarde obszary zarządzania placówką ochrony zdrowia, dające się wyrazić w formie konkretnych wielkości matematycznych i stanowiące fundament działań zarządczych, jak i miękkie, dotyczące kompetencji psychologicznych w zarządzaniu. Położyli również nacisk na praktyczne aspekty zastosowania wiedzy teoretycznej w zarządzaniu organizacją. W publikacji szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia jak: mechanizmy zarządzania podmiotem leczniczym, zarządzanie zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz zasobami informacji w placówce ochrony zdrowia, zarządzanie zespołem i budowanie optymalnej motywacji do pracy, doskonalenie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem. Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13089 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14179 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka zawiera kompleksowy i szczegółowy opis metod i procedur zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, obejmujący m.in.: zasady myślenia i planowania strategicznego, sposoby oceny otoczenia oraz reagowania na gwałtownie zmieniające się warunki funkcjonowania organizacji, nowoczesne narzędzia analizy danych w sektorze opieki zdrowotnej, metody weryfikacji przyjętych założeń i rozwijania nowych procedur i narzędzi, systemy dokumentowania działań za pomocą planów strategicznych. Przedstawiona treść jest przekazana w bardzo przejrzysty sposób. Autorzy w każdym rozdziale podają m.in. kluczowe teminy i odniesienia do konkretnych problemów ułatwiających poznanie tematu. Opis teoretyczny jest poparty licznymi przykładami oraz studiami przypadków, opracowanymi tak, aby umożliwić żywą dyskusję i analizę różnych rozwiązań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12322 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13469 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., wykaz norm i aktów prawnych.
Tematyka jakości w ostatnim czasie jest dość często podejmowana w publikacjach dostępnych na naszym rynku wydawniczym, ale jednak stosunkowo niewiele jest opracowań branżowych, ukazujących rolę i miejsce jakości w zarządzaniu konkretnymi instytucjami, zwłaszcza służby zdrowia. Książka w szczególny sposób porusza tę problematykę. Istotnym jest fakt, iż autorzy są dalecy od ingerowania w sztukę lekarską, od oceny fachowości i pracy lekarzy oraz personelu medycznego. Ich intencją jest ukazanie, jak poprawa jakości, w tak ważnej dziedzinie jaką jest opieka zdrowotna, gdzie najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka, może wpływać na zadowolenie i usatysfakcjonowanie klienta, a jednocześnie także ułatwiać i wspomagać pracę pracowników służby zdrowia. Sposób ujęcia problemu, jak i sama jego analiza czynią niniejszą publikację wartą polecenia nie tylko kadrze zarządzającej instytucjami służby zdrowia (szpitalami, placówkami podstawowej opieki zdrowotnej), tak państwowymi, jak i prywatnymi, ale również lekarzom, personelowi medycznemu oraz wszystkim innym osobom, które mają wpływ na działalność służby zdrowia, aby jak najdokładniej uzmysłowić wszystkim, że zdrowie i życie człowieka jest wartością najwyższą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9968 [Magazyn 1], 11620 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11619 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tyt. oryg.: "Essentials of health care management" 1997.
Bibliogr. przy rozdz.
Książka ta została napisana z myślą o studentach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną. Chociaż opiera się ona na najnowocześniejszych teoriach organizacji i badaniach, to główny nacisk położony został na aspekt praktyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10303 [Magazyn 1], P.10302 [Magazyn 1], P.10301 [Magazyn 1] (3 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11828 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 449-460. Indeks.
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej! Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce, tendencje w zakresie finansowania opieki zdrowotnej - wzrost zaangażowania źródeł prywatnych, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, narzędzia i techniki zarządzania gospodarką finansową publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej (zintegrowane systemy zgodne z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004), marketing usług medycznych, planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej, omówienie przepisów prawa dotyczącego zarządzania, restrukturyzacji oraz przekształceń ZOZ i SPZOZ. Podręcznik jest przeznaczony dla: studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem w opiece zdrowotnej, słuchaczy studiów podyplomowych i menedżerskich dla kadry medycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10150 [Magazyn 1], P.10149 [Magazyn 1], P.10148 [Magazyn 1] (3 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11734 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-245. Indeks.
Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza ma charakter rozważań teoretycznych, w której na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono motywy i przyczyny stosowania outsourcingu, teoretyczne podstawy tej koncepcji zarządzania oraz rodzaje powiązań outsourcingowych. Część druga opracowania oparta została na badaniach empirycznych, z nielicznymi uzupełnieniami teoretycznymi oraz aktami prawnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11799 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Autorzy charakteryzują specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej i wskazują niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym zarządzaniem personelem w kontekście zarówno zadań organizacji, jak i zatrudnienia pracowników. Książka przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy oraz osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr, a także dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10042 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10041 XVIII.13 [Wypożyczalnia B], P.10040 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11663 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 161-180.
W publikacji autorzy kompleksowo omówili zagadnienia interpretacji jakości usług medycznych oraz wskazali praktyczne aspekty wdrażania koncepcji zarządzania przez jakość w podmiotach leczniczych. W książce zaprezentowano m.in. następujące zagadnienia: percepcja jakości usług medycznych, możliwości wdrożenia orientacji projakościowej w podmiotach leczniczych, znaczenie relacji profesjonalista-pacjent w kształtowaniu jakości usług medycznych, system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008, korzyści wynikające z wdrożenia znormalizowanych systemów zapewnienia jakości w podmiotach leczniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12284 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13410 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again