Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(18)
only on-site
(17)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(17)
Author
Guzal-Dec Danuta
(2)
Kuciński Kazimierz (1950- )
(2)
Zwolińska-Ligaj Magdalena
(2)
Barska Anetta
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Borowiec Leszek
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Choroś-Mrozowska Dominika
(1)
Cisek Marek
(1)
Czernek Katarzyna
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gawłowski Robert
(1)
Guzal-Dec Danuta (1978- )
(1)
Jerzak Leszek
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Machalski Paweł (1986- )
(1)
Makowski Krzysztof (1957- )
(1)
Michalski Tomasz (1954- )
(1)
Nadolny Andrzej
(1)
Piekutowska Agnieszka
(1)
Podstawka Marian
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Sienkiewicz Mariusz Wiktor
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna (1931- )
(1)
Sęk Andrzej
(1)
Wiatrak Andrzej Piotr (1950- )
(1)
Wiażewicz Joanna
(1)
Wyrwa Joanna
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Łazowski Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
SAMORZĄD GMINNY
(15)
EKOROZWÓJ
(5)
Samorząd gminny
(3)
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA
(2)
BIOPALIWA
(2)
BUDŻETY GMINNE
(2)
ENERGETYKA ODNAWIALNA
(2)
GEOENERGETYKA
(2)
GOSPODARKA TERENOWA
(2)
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(2)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(2)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(2)
REGIONY (adm.)
(2)
ROZWÓJ REGIONALNY
(2)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
TURYSTYKA
(2)
Administracja publiczna
(1)
CONTROLLING
(1)
EKOTURYSTYKA
(1)
INNOWACJE
(1)
INWESTYCJE EKOLOGICZNE
(1)
Innowacje
(1)
LUBELSKIE, województwo (od 1999)
(1)
MARKETING REGIONALNY
(1)
Metropolie (urbanistyka)
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Prawo
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
REGIONALNY RYNEK PRACY
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
WIEŚ
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
LUBELSKIE, województwo (od 1999)
(3)
Polska
(3)
BIAŁA PODLASKA (woj. lubelskie)
(1)
CHINY
(1)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
ŚWIĘTOKRZYSKIE, województwo
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się w budowaniu opisu badanej rzeczywistości z różnych perspektyw badawczych. Poszczególne części opracowania obejmują zagadnienia zarówno z obszaru prawa wyborczego i zarządzania finansami, jak również problematykę zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykonujących zadania samorządów gminnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16491 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16490 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 457-477, wykaz aktów prawnych s. 478-491.
"Tematyka książki dotyczy problematyki inwestycji ekologicznych i ich znaczenia w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Zarówno stan urządzeń związanych z ochroną środowiska, jak i tempo rozwoju gmin uwzględniające tę ochronę zasługują w Polsce na szczególną uwagę ze względu na to, że odbiegają one od standardów europejskich, osiągniętych szczególnie w "starych" krajach UE. Ponadto Polska po wejściu do UE ma wielką szansę zmian w omawianym zakresie ze względu na możliwość uzyskania znaczących środków z funduszów UE, dotyczących nie tylko bezpośrednio ochrony środowiska, lecz także inwestycji infrastrukturalnych związanych pośrednio z tą ochroną." (z recenzji wydawniczej dr hab. Emilii Denek)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12314 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13457 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Bialska)
Publikacja przedstawia dokonania 25-lecia samorządów gminnych wchodzących w skład powiatu bialskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16031 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Controlling jako instrument, który poprzez planowanie, kontrolę i sterowanie umożliwia realizację założonych celów jednostki, może skutecznie wspomagać realizację usług. Opracowanie przedstawia gminę jako podmiot świadczący usługi publiczne i wskazuje obszary funkcjonowania, w których istnieje możliwość skutecznego zastosowania controllingu i tym samym - usprawnienia zarządzania w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5583 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7036 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-181.
Problem poruszany w książce dotyczy zrównoważonego rozwoju gmin w obszarze polityki regionalnej i konkurencyjności regionów. Celem książki jest przedstawienie problemu ekorozwoju warunkującego dalszą egzystencję człowieka. Opracowanie zostało zawężone do wymiaru ekorozwoju gmin, będącego jednocześnie elementem koherentnym z polityką regionalną i kształtowaniem konkurencyjności. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę polityki regionalnej, drugi omawia w holistycznym ujęciu koncepcję ekorozwoju w ramach Agendy 21. Rozdział trzeci przedstawia problem konkurencyjności regionów, natomiast czwarty prezentuje województwo świętokrzyskie i strategie rozwoju gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11263 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12357 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Robert Gawłowski, Paweł Machalski, Krzysztof Makowski. - Wydanie 2. zmienione i uaktualnione. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 438 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 417-431.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania, które oparte są na negocjacjach, aktywnym udziale społeczności lokalnych, nowych modelach instytucjonalnych realizacji zadań publicznych. Zarządzanie sieciowe, administracja responsywna, partycypacja społeczna, współtworzenie usług publicznych to tylko pewne z pojęć, które na trwałe wpisały się w debatę nad administracją publiczną. Celem książki jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych, ale i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autorzy przedstawili problematykę funkcjonowania administracji samorządowej w nowym kontekście zwracając uwagę na takie zagadnienia, jak: relacje rządowo-samorządowe, metropolie jako szczególne jednostki samorządu terytorialnego, nowe narzędzia zarządzania publicznego stosowane w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ustrój poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego, krajowa i międzynarodowa współpraca jednostek samorządowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17353 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18047 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18046 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ISSN 1899-1246. Turystyka w regionie ; nr 1 (2008))
Pozytywnym zjawiskiem, uwidaczniającym się coraz bardziej jest wzrost wrażliwości społeczeństwa na zmiany dokonujące się w środowisku naturalnym i wzrost zainteresowania przyrodą. Publikacja w kolejnych rozdziałach przedstawia następujące treści: turystyka przyrodnicza w regionach, edukacja turystyczna i dzieje turystyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8057 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 397-433.
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest reaktywowanie samorządu terytorialnego, jego funkcjonowanie na poziomie gminy i towarzyszące temu przeobrażenia. Podstawowym celem pracy natomiast –ukazanie przebiegu transformacji w kontekście wdrożenia gminy w strukturę jednostek administracji publicznej i jej funkcjonowania, od początku do czasów współczesnych. Źródłami, które zostały wykorzystane w badaniu, są akty prawne o charakterze ustaw zasadniczych, od archiwalnych po aktualnie obowiązujące. Oprócz tego za przedmiot analizy posłużyły także akty prawne rangi ustaw zwykłych, rozporządzeń oraz poglądy na temat samorządu gminy przedstawione w literaturze naukowej. Pomocne w formułowaniu wywodów okazało się orzecznictwo sądów administracyjnych, zarówno NSA jak i WSA, oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18530 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 241-246.
Celem pracy było zaprezentowanie teoretycznych aspektów samorządu terytorialnego rozumianego jako podsektor w sektorze publicznym, dokonanie oceny dotychczasowych doswiadczeń restytuowanego w 1990 r. samorządu gminnego w Polsce oraz podjęcie próby wskazania perspektyw jego dalszego rozwoju w obecnych realiach ekonomiczno-społecznych. Zakres tematyczny pracy obejmuje: teoretyczne podstawy zarządzania gminą; strategiczne zarządzanie rozwojem lokalnym; zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; zagadnienia lokalnego rynku nieruchomości; zarządzanie finansami w gminach; organizację i finansowanie usług społecznych w gminach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3646 [Magazyn 2] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.2449 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2448 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 7.)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 278-290.
Generalnym celem pracy jest poznanie lokalnych i regionalnych uwarunkowań oraz problemów związanych z wykorzystaniem czynnika ekologicznego w kreowaniu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, sformułowanie relacji przyczynowo-skutkowych oraz wskazanie szans i pożądanych kierunków rozwoju. Istotnym elementem badań było wskazanie możliwości rozwoju obszarów objętych badaniami, w oparciu o posiadane przez nie zasoby środowiskowe oraz określenie obszarów problemowych. W tym celu analizie poddano: dane urzędów statystycznych; plany ochrony (opracowane lub będące w stadium opracowywania) poszczególnych obszarów chronionych; dokumentacje wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska; dokumentacje wojewódzkich konserwatorów przyrody; strategie regionalne i gminne; Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami w gminach. Większość dodatkowych analiz w oparciu o dane statystyki powszechnej (BDL GUS) przeprowadzono także dla 2013 r.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17124 [Magazyn 1], P.17123 [Magazyn 1], P.17122 [Magazyn 1], P.16805 [Magazyn 1], P.16804 [Magazyn 1], P.16803 [Magazyn 1], P.16802 [Magazyn 1], P.16801 [Magazyn 1], P.16800 [Magazyn 1], P.16799 [Magazyn 1], P.16798 [Magazyn 1], P.16797 [Magazyn 1], P.16796 [Magazyn 1], P.16795 [Magazyn 1], P.16794 [Magazyn 1], P.16793 [Magazyn 1], P.16792 [Magazyn 1], P.16791 [Magazyn 1], P.16790 [Magazyn 1], P.16789 [Magazyn 1], P.16788 [Magazyn 1], P.16787 [Magazyn 1], P.16786 [Magazyn 1], P.16785 [Magazyn 1], P.16784 [Magazyn 1], P.16783 [Magazyn 1], P.16782 [Magazyn 1], P.16781 [Magazyn 1], P.16780 [Magazyn 1], P.16779 [Magazyn 1], P.16778 [Magazyn 1], P.16777 [Magazyn 1], P.16776 [Magazyn 1] (33 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16749 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16748 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Bibliogr. s. 177-182.
Autor podjął w swojej pracy ważną, aktualną, a zarazem trudną problematykę, odnoszącą się do oceny wykorzystania strategii jako narzędzia skutecznego zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i zmianami tam zachodzącymi. Książka stanowi udaną próbę porządkowania wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy i realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich. Na tym tle dokonano oceny strategii rozwoju wybranych gmin, głównie opierając się na opiniach przedstawicieli ich mieszkańców. Wiedza ta jest ważna nie tylko dla tych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12115 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13242 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 14)
Bibliogr. s. 239-260.
Celem monografii jest identyfikacja czynników determinujących współpracę wewnątrz- i międzysektorową (publiczną, prywatną i publiczno-prywatną) w regionie turystycznym oraz przedstawienie, w jaki sposób mogą one oddziaływać na tę współpracę. By osiągnąć ten cel przedstawiono motywy, cele i korzyści współpracy oraz scharakteryzowano formy kooperacji w polskich regionach turystycznych. Dokonano także systematyki teorii dotyczących współpracy. Zidentyfikowane uwarunkowania kooperacji podzielono na gospodarcze, społeczno-kulturowe, demograficzne, prawne i przestrzenne. Pogłębione, jakościowe badania empiryczne prowadzone były w pięciu beskidzkich gminach tworzących porozumienie "Beskidzka 5".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 13400 XX.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.12274 XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 459-498.
Monografia autorstwa dr. Mariusza Wiktora Sienkiewicza podejmuje bardzo ważny, aktualny i interesujący temat badawczy dotyczący lokalnej polityki innowacji i jej roli w ramach lokalnej polityki rozwoju. Rozważania autora cechuje logiczne i precyzyjne dokonanie wywodu, poparte niemal pionierskimi badaniami na dużej próbie gmin i powiatów. Niewątpliwie zaletą pracy jest uporządkowanie pojęć i dokonanie licznych typologii dotyczących lokalnej polityki innowacji. Głównym wkładem autora w rozwój nauk społecznych, a nauk o polityce w szczególności, jest zaproponowanie nowego autorskiego paradygmatu lokalnej polityki innowacji. Walory pracy podnoszą liczne schematy i tabele. W pracy wykorzystano także obszerną i adekwatną do przedmiotu badań krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19597 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19596 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 236-243.
Aktywność gmin w procesie kształtowania konkurencyjności powoduje, że stają się one jednym z najważniejszych podmiotów wspomagających rozwój lokalny. W pracy szczegółowo zbadano problematykę konkurencyjności jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15729 [Magazyn 1], P.15728 [Magazyn 1], P.15727 [Magazyn 1], P.15726 [Magazyn 1], P.15725 [Magazyn 1], P.15724 [Magazyn 1], P.15723 [Magazyn 1], P.15722 [Magazyn 1], P.15721 [Magazyn 1], P.15720 [Magazyn 1], P.15719 [Magazyn 1], P.15718 [Magazyn 1], P.15717 [Magazyn 1], P.15716 [Magazyn 1], P.15715 [Magazyn 1], P.15714 [Magazyn 1], P.15713 [Magazyn 1], P.15712 [Magazyn 1], P.15711 [Magazyn 1], P.15710 [Magazyn 1], P.15709 [Magazyn 1], P.15708 [Magazyn 1], P.15707 [Magazyn 1], P.15706 [Magazyn 1], P.15705 [Magazyn 1], P.15704 [Magazyn 1], P.15703 [Magazyn 1], P.15702 [Magazyn 1], P.15701 [Magazyn 1], P.15700 [Magazyn 1], P.7998 [Magazyn 1] (31 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7997 XIII.3 [Wypożyczalnia C], P.7996 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9323 XIII.3 [Czytelnia C], 9322 XIII.3 [Czytelnia C] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.16715 [Magazyn 1], P.16714 [Magazyn 1], P.16713 [Magazyn 1], P.16712 [Magazyn 1], P.16711 [Magazyn 1], P.16710 [Magazyn 1], P.16709 [Magazyn 1], P.16708 [Magazyn 1], P.16707 [Magazyn 1], P.16706 [Magazyn 1], P.16705 [Magazyn 1], P.16704 [Magazyn 1], P.16703 [Magazyn 1], P.16702 [Magazyn 1], P.16701 [Magazyn 1], P.16700 [Magazyn 1], P.16699 [Magazyn 1], P.16698 [Magazyn 1], P.16697 [Magazyn 1], P.16696 [Magazyn 1], P.16695 [Magazyn 1], P.16694 [Magazyn 1], P.16693 [Magazyn 1], P.16692 [Magazyn 1], P.16691 [Magazyn 1], P.16690 [Magazyn 1], P.16689 [Magazyn 1], P.16688 [Magazyn 1], P.16687 [Magazyn 1], P.16686 [Magazyn 1] (30 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 6.)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 349-370.
Głównym celem pracy jest podjęcie próby rozpoznania stanu, uwarunkowań i możliwości rozwoju przedsiębiorstw na obszarach zaliczonych do przyrodniczo cennych, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju tych obszarów oraz sformułowanie modelu ich instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17121 [Magazyn 1], P.17120 [Magazyn 1], P.17119 [Magazyn 1], P.16775 [Magazyn 1], P.16774 [Magazyn 1], P.16773 [Magazyn 1], P.16772 [Magazyn 1], P.16771 [Magazyn 1], P.16770 [Magazyn 1], P.16769 [Magazyn 1], P.16768 [Magazyn 1], P.16767 [Magazyn 1], P.16766 [Magazyn 1], P.16765 [Magazyn 1], P.16764 [Magazyn 1], P.16763 [Magazyn 1], P.16762 [Magazyn 1], P.16761 [Magazyn 1], P.16760 [Magazyn 1], P.16759 [Magazyn 1], P.16758 [Magazyn 1], P.16757 [Magazyn 1], P.16756 [Magazyn 1], P.16755 [Magazyn 1], P.16754 [Magazyn 1], P.16753 [Magazyn 1], P.16752 [Magazyn 1], P.16751 [Magazyn 1], P.16750 [Magazyn 1], P.16749 [Magazyn 1], P.16748 [Magazyn 1], P.16747 [Magazyn 1], P.16746 [Magazyn 1] (33 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16747 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16746 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-262.
Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania relacji „przedsiębiorczość - rozwój regionalny”. Analizują wpływające na nią endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzrostu gospodarczego oraz sposoby ich innowacyjnego łączenia. Rozpatrują ponadto związki przedsiębiorczości z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, które warunkuje przedsiębiorczość oraz rozwój regionalny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14785 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8976 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10552 XIII.3 [Czytelnia C], 10551 XIII.3 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-262.
Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania relacji „przedsiębiorczość - rozwój regionalny”. Analizują wpływające na nią endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzrostu gospodarczego oraz sposoby ich innowacyjnego łączenia. Rozpatrują ponadto związki przedsiębiorczości z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, które warunkuje przedsiębiorczość oraz rozwój regionalny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14786 [Magazyn 1], P.14348 [Magazyn 1], P.14312 [Magazyn 1] (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Książka prezentuje zagadnienie wyrównywania regionalnych dysproporcji rozwoju gospdoarczego w ramach polityki regionalnej. W publikacji autorzy, skupiając się na problemach dotyczących nierówności w rozwoju regionów, omówili m.in.: działania Unii Europejskiej wobec wspólczesnych wyzwań, role innowacji w rozwoju firm i regionów, współpracę podmiotów w modelu triple-helix, planowanie i wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, wybrane zagadnienia z dziedziny finansóe, w tym wyrównywania dysproporcji finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15953 XIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again