Form of Work
Książki
(30)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(30)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(16)
Czytelnie
(30)
Author
Dobiegała-Korona Barbara
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Aluchna Maria
(1)
Bartkowiak Anna
(1)
Bartkowiak Grażyna Barbara (1951- )
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(1)
Borys Tadeusz (1945- )
(1)
Buczkowski Bogdan
(1)
Buglewicz Ksenia
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Doligalski Tymoteusz
(1)
Dorożyński Tomasz
(1)
Fel Stanisław
(1)
Gola Jan
(1)
Gracz Leszek
(1)
Hąbek Patrycja
(1)
Kamiński Jacek (ekonomia)
(1)
Kapias Michał (1971- )
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Karwacka Marta
(1)
Kawalec Paweł (1971- )
(1)
Kaźmierczak Magdalena (nauki ekonomiczne)
(1)
Kisil Aleksander (1960- )
(1)
Kochanowicz Jacek (1946- )
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Kuna-Marszałek Anetta
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Marody Mirosława (1947- )
(1)
Paliwoda-Matiolańska Adriana
(1)
Paluszek Anna
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Rok Bolesław
(1)
Rosa Grażyna (1968- )
(1)
Rybak Mirosława
(1)
Serwach Tomasz
(1)
Skoczny Tadeusz
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Sokołowska Agnieszka (ekonomista)
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Szewczyk Paweł
(1)
Szumniak-Samolej Justyna
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Wieloch Justyna
(1)
Wierzchosławski Rafał (filozofia)
(1)
Woźniczko Joanna
(1)
Zapłata Sławomir
(1)
Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(33)
English
(2)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(27)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(7)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(3)
EKOROZWÓJ
(2)
MARKETING PARTNERSKI
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
EDUKACJA EKONOMICZNA
(1)
ETYKA BIZNESU
(1)
Ekorozwój
(1)
GOSPODARKA
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
INNOWACJE
(1)
INSTYTUCJE FINANSOWE
(1)
INTERNET
(1)
KADRY
(1)
KAPITALIZM
(1)
KULTRA
(1)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(1)
MARKETING STRATEGICZNY
(1)
Makromarketing
(1)
Marketing
(1)
Nauka
(1)
OBSŁUGA KLIENTA
(1)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(1)
OŚWIATA
(1)
POLSKA
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(2)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Monografia
(1)
PORADNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
37 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja wpisuje się w zbiór opracowań, które podejmują refleksję nad społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale w istotnym stopniu różni się od nich. Owym wyróżnikiem jest podmiot, który określa społeczna odpowiedzialność - jest nim organizacja. Opisana problematyka została więc nie tylko sprowadzona do wymiarów ekonomicznych - społecznej odpowiedzialności, ale też ujęta w perspektywę społeczną i etyczną. Wszak organizacją są zarówno firmy czy przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością stricte biznesową, jak i różnego rodzaju instytucje z tzw. trzeciego sektora, czyli organizacje non profit, które swe działania kumulują wokół realizacji zadań pro publico bono. Odpowiedzialność społeczna stopniowo przestaje być ekstrawagancją czy modą. Zglobalizowana rzeczywistość niejako wymusza, by stała się pewnego rodzaju standardem działań gospodarczych. Dlatego też autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza książka nie tylko przyczyni się do zobrazowania istoty społecznej odpowiedzialności, ale przede wszystkim stanie się "głosem wołającego", który z pełnym zaangażowaniem rozpowszechnia konieczność wdrażania tych postaw w szeroko rozumianej aktywności społeczno-gospodarczej. Ze Wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15355 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 219-234.
Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja czynników, które sprzyjają bądź współwystępują przy podejmowaniu przez poszczególne przedsiębiorstwa działalności odpowiedzialnej społecznie, w obszarze zatrudnienia, a także korzyści jakie wyłaniają się w związku z realizacją tej działalności. Monografia zmierza także do analizy warunków i okoliczności wykształcenia się idei społecznej odpowiedzialności biznesu, ukazując motywy podejmowania działań odpowiedzialnych społecznie zarówno z punktu widzenia jednostki, jednostki w organizacji, jak i jej bardziej ogólnego tła i wymogów, jakie powinna spełniać sama organizacja bądź czynników, które sprzyjają podejmowaniu przez nią działań odpowiedzialnych społecznie. Autorka zaproponowała autorski model CSR, który zweryfikowała na określonych, zróżnicowanych próbach badawczych: omówiła CSR w obszarze zatrudnienia w polskich i francuskich przedsiębiorstwach, przedstawiła postrzeganie przez studentów działań odpowiedzialnych społecznie w średnich przedsiębiorstwach oraz w kontekście poziomu autentycznego przywództwa i dobrostanu pracowników w polskich i francuskich przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11395 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12594 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy rozdz.
äOpracowanie stanowi dobrze przemyślane, wszechstronne i wnikliwe studium. Wyróżnia się kompleksowym ujęciem problematyki, popartym aktualnymi teoriami, wymaganiami legislacyjnymi, bardzo rzetelnym wsparciem prowadzonych wywodów najnowszymi tendencjami zaczerpniętymi z dostępnych źródeł tak polsko-, jak i obcojęzycznych oraz praktycznym omówieniem podjętych zagadnień. [...]Monografia, stanowić będzie wartościową pozycję pogłębiającą wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności na tle funkcjonowania przedsiębiorstw i współpracy z sektorem publicznym. [...] Opracowanie ma także istotne walory aplikacyjne dzięki zamieszczeniu w nim wielu przykładów praktycznych i może stanowić bardzo cenną pomoc dydaktyczną w procesach kształcenia studentów oraz stanowić źródło tzw. dobrych praktyk dla kadry menedżerskiejö. (fragment recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbaniaka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11976 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13134 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 342-348.
Książkę otwiera omówienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) w kontekście zmiany organizacyjnej, jaka nastąpiła w trzech koncernach działających na polskim rynku. Druga analiza osadza badane zjawisko w kontekście lokalnym, ukazuje kształtowanie się tej instytucji w relacji z interesariuszami zewnętrznymi organizacji. Wreszcie opisuje SOP w zróżnicowanych krajowych kontekstach instytucjonalnych. Najobszerniejsza, czwarta część publikacji zawiera studia przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12126 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze ETYKA BIZNESU (hasło przedmiotowe)
zob. też MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: CSR ; SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja podzielona jest na cztery części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień ogólnych społecznej odpowiedzialności biznesu. Druga część książki analizuje relacje z interesariuszami jako podstawowy obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Część trzecia poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu w ralacjach pracy, standardom w stosunku pracy i dialogowi społecznemu. W czwartej części uwaga autorów koncentruje się na problematyce innowacyjności, ekologii i edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11533 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12765 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka wpisuje sie w nowoczesne, humanistyczne nurty zarządzania. Jest swoistym wykładem psychologii odpowiedzialności, a równocześnie praktycznym przewodnikiem pokazującym jak wdrażać taką koncepcję zarządzania. stawia trudne pytania, które wychodzą w przyszłość: jak spowodować, by ludzie pracujący w firmie czuli się za nią odpowiedzialni; czy jest mozliwe, by ludzie czuli się odpowiedzialni za coś, co nie jest ich własnością; jak motywować ludzi bez naruszania ich odności oraz bez "kija i marchewki". Książka pokazuje głęboki i długofalowy sens zarządania przez odpowiedzialność. Okresla, jak zbudować podwaliny długotrwałego rozwoju oraz fundamenty czegoś, co dziś nazywa się modnie CSR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13185 IX.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14304 IX.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 247-257.
"Recenzowana monografia wypełnia lukę wiedzy w obszarze wrażliwość społecznej przedsiębiorstwa w polskiej literaturze z dziedziny zarządzania. [...] Koncepcja wrażliwości społecznej została zaprezentowana na tle dyskursu teoretycznego poświęconego rozwojowi czterech koncepcji naukowych, które miały kluczowe znaczenie dla kształtowania badanej cechy współczesnego przedsiębiorstwa. [...] Szczególnym walorem publikacji jest rozbudowana warstwa metodyczna, która doprowadziła do opracowania metody i oryginalnego narzędzia do pomiaru stopnia zaawansowania wrażliwości społecznej przedsiębiorstw oraz autorskiej metody oceny raportów społecznych." (z recenzji prof. dr hab. Marty Juchnowicz)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14914 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
W obecnej rzeczywistości gospodarczej wśród przedsiębiorstw zaobserwować można rosnące zainteresowanie zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu ( Corporate Social Responsibility - CSR ). Coraz częściej organizacje podejmują działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekonomiczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Celem tej publikacji jest właśnie pokazanie nowej roli przedsiębiorstwa jako organizacji przyjaznej człowiekowi i środowisku naturalnemu. W książce szczegółowo omówiono: rolę przedsiębiorstwa w systemie nowej gospodarki, kulturę przedsiębiorstwa, która wpływa na jego wewnętrzne działania oraz na stosunki z otoczeniem, koncepcję organizacji uczącej się, rolę i zastosowania etycznych programów w biznesie, system społecznej odpowiedzialności biznesu, ekologiczny kontekst działania przedsiębiorstwa oraz proces kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, perspektywy rozwoju i wyzwania nowej gospodarki, model wytycznych dla przedsiębiorstw w obszarze CSR.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6545 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka przeznaczona dla praktyków zarządzania i studentów kierunków ekonomicznych.
Bibliogr. s. 211-217.
Współcześnie przedsiębiorstwa obarcza się odpowiedzialnością nie tylko za zanieczyszczanie środowiska, ale również za efekty społeczne, jak likwidacja miejsc pracy, brak poczucia bezpieczeństwa, różnice społeczne. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa nie tylko będą dostarczać wyroby i usługi, ale też będą uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych. Autorka pokazała w książce społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec wymagań efektywności ekonomicznej i wzrostu konkurencyjności. Zostały więc przedstawione: orientacja społeczna przedsiębiorstw, rozwój i strategie społecznej odpowiedzialności, zarządzanie relacjami społecznymi przedsiębiorstwa, działalność społeczna. Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania i studentów kierunków ekonomicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8797 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10270 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 379-383.
Podstawowym celem książki jest przybliżenie czytelnikowi współczesnych uwarunkowań i źródeł budowy wartości klientów dla firm, rodzaju wartości, które współcześnie odgrywają lub powinny odgrywać istotną rolę w budowie wartości klientów oraz, na przykładzie konkretnych działań, przybliżenie - jak obecnie niektóre przedsiębiorstwa budują wartość swoich klientów. Strukturę książki przyporządkowano trzem grupom problemów, jakie obecnie stoją przed zarządzającymi i realizującymi koncepcję budowy wartości klienta, tj.: uwarunkowaniom i wyzwaniom budowy wartości klienta, źródłom i procesowi tworzenia wartości klienta (dobór odpowiednich wartości), prezentacji przykładów praktycznego podejścia do budowy wartości klienta (na przykładzie wybranych firm).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14951 IX.16.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15782 IX.16.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Kwestia odpowiedzialności społecznej gospodarki była tematem międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 października 2012 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Wydział Nauk Społecznych tego uniwersytetu i Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Na konferencji tej różne aspekty odpowiedzialności społecznej gospodarki i jej społecznego wymiaru funkcjonowania były przedmiotem referatów i dyskusji panelowych zarówno uczonych z Polski i zagranicy, jak i praktyków życia gospodarczego. Integralną częścią tej konferencji było sympozjum młodych pracowników naukowych i doktorantów. Książka ta zawiera artykuły części uczestników tej konferencji. Nie stanowią one jednak zwykłego zbioru referatów konferencyjnych, gdyż na potrzeby tej publikacji wszystkie zostały znacząco poszerzone, a niektóre z nich gruntownie przepracowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15314 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 232-241. Indeks.
Pierwsza na polskim rynku publikacja tak kompetentnie i szeroko opisująca problematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Początkowo powiązana z normami etycznymi, po serii bankructw znanych firm społeczna odpowiedzialność jest widziana w gospodarce globalnej jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania. Zagadnienia te, do niedawna uważane w Polsce za nieistotne, obecnie szczególnie wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, wchodzą do kanonu wiedzy i życia codziennego polskiego menedżera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10408 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
Bibliogr. s. 201-216. Indeks.
W monografii przedstawione zostały podejścia do zarządzania kryzysowego, antykryzysowego w ramach zarządzania ryzykiem oraz ich wpływ na zarządzanie ciągłością biznesową. W książce omówiono między innymi: rolę i znaczenie systemu zarządzania jakością, metodykę zarządzania ryzykiem, normatywne rozwiązania ukierunkowane na zapewnienie trwałego sukcesu organizacji, integrację znormalizowanych systemów zarządzania przy wykorzystaniu zarządzania wiedzą, koncepcję zarządzania ciągłością biznesową w ujęciu systemowym, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11531 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12761 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [323]-351.
We współczesnej, niezwykle złożonej i usieciowionej gospodarce globalnej wyzwaniem dla praktycznie każdej firmy staje się odnalezienie swojego miejsca i sposobu na sukces. Jednym z fenomenów społecznych staje się to, że rozproszone i luźno połączone ze sobą jednostki (konsumenci) potrafią się samoorganizować, tworzyć wirtualne społeczności i dobrowolnie ze sobą współpracować. Jak dokładnie przebiega ten proces? Jak zjawiska wywołane rozwojem i ekspansją technologii sieciowych przekształcają biznes? Czy wymuszają zmianę dotychczasowych praktyk i stwarzają warunki dla nowej jakości społecznej odpowiedzialności biznesu? Książka odpowiada na te pytania, a także na pytania związane ze skutkami zmian technologicznych, społecznych i kulturowych wywołanych rozwojem nowych technologii (zwłaszcza Web 2.0) dla procesów zarządzania organizacjami, w szczególności dla koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13506 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14476 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-223, netogr. s. 225-226.
Opracowanie to nie wyczerpuje w pełni problematyki konkurencyjności, ale daje inne spojrzenie na poruszany problem. Inspiracją do napisania tej książki były badania naukowe prowadzone pod kierunkiem profesora Kazimierza Kucińskiego, gdzie autor współuczestniczył i współuczestniczy począwszy od 2008 roku. Badania autora książki dotyczą kulturowych uwarunkowań ekorozwoju przedsiębiorstw i urzędów gmin oraz konkurencyjności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11081 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12042 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie)
Bibliogr. s. 266-275. Indeks.
Książka prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście funkcjonowania i rozwoju organizacji. Największą jej zaletą jest włączenie idei CSR w proces zarządzania przedsiębiorstwem i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem i zarządzaniem operacyjnym. Zawiera liczne przykłady z praktyki gospodarczej. Książka została wzbogacone o najnowsze trendy związane z rozwojem doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i zrównoważonego rozwoju. Praca składa się z trzech części, w których przedstawiono: genezę i istotę CSR, instrumenty zarządcze polityki CSR, współczesne koncepcje powiązane z CSR - zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa obywatelskiego i społecznej przedsiębiorczości.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14013 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14012 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14887 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na stronie redakcyjnej błędny ISBN.
Bibliografia, netografia na stronach 169-186.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem inicjatyw korzystnych dla otoczenia firmy i środowiska. Autorka przedstawiła: powstanie i ewolucję koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej znaczenie we współpracy międzynarodowej, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i jej oddziaływanie na budowanie i utrwalanie wizerunku polskich organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17291 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17290 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 232)
Bibliogr., netogr. s. 434-454.
Głównym celem monografii jest identyfikacja i ocena stanu społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa (w tym zarządzania społeczną odpowiedzialnością), a także określenie kierunków jego doskonalenia wraz z propozycją praktycznych zaleceń w tym zakresie przy uwzględnieniu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W pracy posłużono się metodą analizy opisowej na podstawie rozległych studiów polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których przedstawiono m.in.: istotę i teoretyczne podstawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, modelową koncepcję teoretyczną dotyczącą społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa, doskonalenie społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa poprzez sposoby eliminacji dysfunkcji w obszarze zarządzania społeczną odpowiedzialnością, możliwości tworzenia infrastruktury społecznej odpowiedzialności oraz wyzwania badawcze związane ze społeczną odpowiedzialnością małego przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13130 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14218 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again