Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(9)
Author
Panek Tomasz (1953- )
(2)
Starzyńska Wacława
(2)
Aczel Amir D. (1950- )
(1)
Chlebicka Aleksandra
(1)
Czerwiński Zbigniew
(1)
Ganczarek-Gamrot Alicja
(1)
Gołasa Piotr
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Latusek Wojciech
(1)
Litwiniuk Przemysław
(1)
Luszniewicz Andrzej (1930- )
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Podstawka Marian (1954- )
(1)
Raczkiewicz Dorota
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Trzpiot Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
STATYSTYKA GOSPODARCZA
(9)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
STATYSTYKA
(2)
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
(2)
Dochody indywidualne
(1)
EKONOMETRIA
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
MARKETING
(1)
Metodologia
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
Podatek dochodowy
(1)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(1)
RYZYKO FINANSOWE
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. B.710 [Magazyn 2] (1 egz.)
Authority data
STATYSTYKA GOSPODARCZA (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Statystyka praktyczna / Wacława Starzyńska. - Wyd. 2 zm., 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 357, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 340-341.
Oddajemy w ręce Czytelników zmodyfikowane wydanie znanego na rynku akademickim podręcznika, adresowanego do studentów wszystkich kierunków ekonomicznych szkół wyzszych, zarówno państwowych, jak i niepaństwowych. Głównym celem pracy jest ukazanie zastosowania metod statystycznych w praktyce gospodarczej. Autorka zrezygnowała z przeprowadzania dowodów twierdzeń, własności, wzorów, ograniczając się do ich sformułowania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8368 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8369 XIV.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9742 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Statystyka praktyczna / Wacława Starzyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 357 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 340-341.
Oddajemy w ręce Czytelników zmodyfikowane wydanie znanego na rynku akademickim podręcznika, adresowanego do studentów wszystkich kierunków ekonomicznych szkół wyższych, zarówno państwowych, jak i niepaństwowych. Głównym celem pracy jest ukazanie zastosowania metod statystycznych w praktyce gospodarczej. Autorka zrezygnowała z przeprowadzania dowodów twierdzeń, własności, wzorów, ograniczając się do ich sformułowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1315 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
STATYSTYKA GOSPODARCZA - metody (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Statystyka społeczna / red. Tomasz Panek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 331 s. : rys., tab. ; 24 cm.
W niniejszym podręczniku, przygotowanym przez zespół pracowników naukowych SGH i UW, przedstawiono metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwowej. Intencją autorów było ukazanie, statystyki społecznej jako elementu systemu instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Unii Europejskiej. Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane empirycznymi przykładami zaczerpniętymi z polskiej praktyki gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach z odniesieniami do danych Eurostatu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 6892 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
Statystyka społeczna / red. nauk. Tomasz Panek. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. - 446 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 434-446.
Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwa. Autorzy omówili istotę statystycznych badań zjawisk społecznych, skupiając się na metodach pomiaru: zmian demograficznych, poziomu i jakości życia, dochodów i konsumpcji, ubóstwa i wykluczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia i nierówności społecznych w zdrowiu, edukacji, gospodarowania czasem. Podręcznik zamyka prezentacja metod oceny polityki społecznej. Wszystkie omawiane zagadnienia są ilustrowane licznymi przykładami polskimi i europejskimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14705 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. - Indeks.
Prowadzenie pogłębionych analiz działalności współczesnego przedsiębiorstwa wymaga posługiwania się efektywnymi metodami statystycznymi. Metody te, na ogół relatywnie proste, intuicyjnie zrozumiałe, a przy tym łatwe w stosowaniu oraz powszechnie akceptowane, umożliwiają nie tylko syntetyczny opis i analizę zjawisk i procesów ekonomicznych zaobserwowanych w przeszłości, lecz także stanowią dobrą podstawę do konstrukcji prognoz gospodarczych, a w konsekwencji podejmowania w przedsiębiorstwach decyzji strategicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15643 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł podręcznika w pełni oddaje zawartą treść, tzn. kompleksowe ujęcie zagadnień statystycznych, wyrażające się w zaprezentowaniu wszystkich metod gromadzenia, analizy i interpretacji danych niezbędnych do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, strategicznym, marketingowym, kadrowym itp. Ogromną zaletą jest niezwykle przystępny sposób tłumaczenia trudnych zagadnień. Autor w wielu przypadkach rezygnuje z zapisu sformalizowanego na rzecz odwołań do wyobraźni plastycznej i intuicji. Niewątpliwym walorem książki jest także połączenie zagadnień teoretycznych i przykładów praktycznych ze statystycznym programem komputerowym MINITAB. Zamieszczenie dużej liczby przykładów zastosowań statystyki w przedsiębiorstwie pozwoli wykorzystać książkę do lepszego poznania narzędzi statystycznych, które moga być użyteczne przy podejmowaniu decyzji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1316 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica.)
Bibliogr. Indeks.
Książka stanowi odniesienie do najważniejszych decyzji marketingowych przedsiębiorstw, dotyczących segmentacji rynku, pozycjonowania marki oraz wyboru właściwego zestawu narzędzi marketingu mix i skonstruowania realistycznej prognozy sprzedaży. Przewidziana jako podręcznik, jest jednak adresowana nie tylko do studentów uczelni ekonomicznych, ale również do pracowników prowadzących analizy marketingowe w przedsiębiorstwach lub agencjach badań marketingowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11932 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 210-217.
Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14866 XIV.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15668 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 105-107.
Autorzy opracowania ukazali sytuację dochodową gospodarstw rolnych w 2013 r. na podstawie badań ankietowych, które zostały przeprowadzone przy okazji szkoleń rolników dotyczących rachunkowości rolnej. Zamierzeniem autorów była również ocena stopnia opodatkowania podatkiem rolnym dochodów badanych gospodarstw. W opracowaniu przedstawiono stopień obciążenia wszystkimi podatkami dochodów rolniczych ankietowanych gospodarstw rolnych. Wyniki tych badań mogą być uwzględnione w procesie wprowadzania podatku dochodowego w rolnictwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17742 XVII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-190. Indeks.
Książka jest próbą teoretycznego i empirycznego intedyscyplinarnego badania powiązań pomiędzy rozwojem sfery społeczno-kulturowej a gospodarczej. Spoiwem obu sfer jest tu aspekt przestrzenny, gdyż oba procesy nie dzieją sie w oderwaniu od lokalizacji. Rozwój regionalny jest tu rozumiany jako wypadkowa przemian w ekonomicznej świadomości społecznej, ekonomicznego procesu konwergencji oraz renty geograficznej. W pracy został zaakcentowany powrót do ekonomii jako nauki społecznej i traktowanie czynników społeczno-kulturowych jako ważnych determinant rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony, wykorzystane zostały nowoczesne metody statystyki i ekonometrii przestrzennej w wykorzystaniem map GIS.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13610 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12321 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again