Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(14)
Author
Wieczorek-Stachowicz Mirosława
(3)
Deptuła Maria
(2)
Basaj Agnieszka
(1)
Gaberle Andrzej (1937- )
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Grzegołowska-Klarkowska Helena Janet
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kawula Stanisław (1939- )
(1)
Machel Henryk (1940- )
(1)
McWhirter J. Jeffries
(1)
Ostaszewski Krzysztof
(1)
Piotrowski Przemysław (1968- )
(1)
Rostowska Teresa (1947- )
(1)
Rostowski Jan
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Seweryńska Anna Maria
(1)
Zajączkowski Krzysztof (pedagogika)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
UCZNIOWIE
(14)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(6)
ALKOHOLIZM
(3)
DIAGNOZA PEDAGOGICZNA
(2)
DZIECKO
(2)
EDUKACJA ZDROWOTNA
(2)
NAŁÓG
(2)
PODRĘCZNIKI
(2)
PORADNIKI
(2)
RODZINA
(2)
ADAPTACJA SPOŁECZNA
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
KRAKÓW (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
LEKOZALEŻNOŚĆ
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
NARKOMANIA
(1)
NAUCZANIE
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
PRZEMOC
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
SOCJALIZACJA
(1)
SUBKULTURA
(1)
SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE
(1)
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
(1)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(1)
Genre/Form
PORADNIKI dla NAUCZYCIELI
(1)
PROGRAMY NAUCZANIA dla GIMNAZJÓW
(1)
17 results Filter
Authority data
UCZNIOWIE - patologia społeczna (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4664 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Publikacja skierowana głównie do specjalistów, którzy zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem działań profilaktycznych, analizą procedur konstruowania programów zapobiegających patologii, w szczególności działań o charakterze wczesnej interwencji. Książka zawiera opisy: autorskich strategii tworzenia programów i wykorzystania modelu KPWI w trakcie tworzenia programów wczesnej interwencji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1957 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3213 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Autor odpowiada na pytanie, jakich wymiernych efektów możemy spodziewać się, podejmując działania profilaktyczne w szkole. Zarazem próbuje nakreślić systematyzację naukowych podstaw profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Pierwsza część książki omawia podstawy profilaktyki z perspektywy nauk o wychowaniu, ochrony i promocji zdrowia, wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących oraz wybranych teorii psychospołecznych. Druga część relacjonuje metodologię i wyniki eksperymentalnych badań ewaluacyjnych nad popularnymi w Polsce szkolnymi programami profilaktycznymi oraz przedstawia interesujące wyniki badań jakościowych nad kluczowymi elementami tych programów. Książka jest adresowana do pedagogów, psychologów, socjologów i studentów nauk społecznych oraz do liderów i animatorów działań profilaktycznych, którzy poszukują wiedzy na temat podstaw konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2124 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3310 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Niniejsze opracowanie adresowane jest do nauczycieli gimnazjów. Zgodnie z celami polityki edukacyjnej każda szkoła powinna realizować zadania w zakresie szeroko pojętej działalności profilaktycznej. Aby działania profilaktyczne mogły przynosić wymierne efekty, muszą być prawidłowo zaplanowane i zrealizowane. Należy również ocenić ich skuteczność. W książce omówiono miedzy innymi etapy procedury planowania i wprowadzania w życie szkolnego programu profilaktycznego. Istotną pomocą dla nauczycieli są informacje znajdujące się na końcu opracowania: wykaz sprawdzonych w praktyce programów profilaktycznych, literatura przedmiotu oraz zestaw załączników, które mogą być potrzebne osobom projektującym i realizującym profilaktykę w szkole (wybór narzędzi badawczych, wybrane fragmenty uregulowań prawnych, itd.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14212 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.9199 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10912 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Pedagogika)
Bibliogr. s. [80].
W prezentowanym przewodniku autorka omawia znaczenie postawy `dobrego dorosłego` w procesie wychowania i nauczania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Definiuje strukturę i mechanizmy funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej. Charakteryzuje zachowania dzieci wzrastających w takich rodzinach (strategie przetrwania - `role`, konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne) oraz objawy na poziomie zachowania (różnicowanie objawów w zależności od etapu rozwojowego). Przedstawia sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej (strategie: informująca, wspierająca, odsyłająca), radzi, do kogo zwrócić się o pomoc, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami. Opisuje relacje nauczyciel - dziecko (potrzeby dziecka a jego deficyty i bariery; granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela). Książkę uzupełnia spis instytucji, do których można się zgłosić po specjalistyczną pomoc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3782 [Magazyn 2], 3781 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2535 IV.4 [Czytelnia B], P.2534 IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Diagnostyka ; 03)
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja pozwala zarówno na zaznajomienie się z nowymi koncepcjami diagnostyki pedagogicznej, jak i ułatwia uzyskanie orientacji w sposobach prowadzenia badań o nachyleniu diagnostycznym oraz dostarcza wskazówek, co do możliwości ich praktycznego spożytkowania. Zawarte w pracy artykuły stanowią interesującą lekturę dla wszystkich osób zainteresowanych problemami profilaktyki oraz diagnostyki pedagogicznej ukierunkowanej na jej realizowanie. Książka, pozostaje ciekawą propozycją dla studentów, przyczyni się zapewne do lepsze przygotowywania działań profilaktycznych zarówno w szkołach, jak i szeroko rozumianych instytucjach wsparcia społecznego. Spełnić więc może rolę promocyjną w inicjowaniu nowych form działania pedagogicznego, a także sprzyjać realizowaniu dalszych wartościowych badań diagnostycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5282 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6561 IV.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży. Autorzy podjęli kilka bardzo ważnych tematów, takich jak: problem nierówności społecznych i możliwości ich niwelowania, diagnozowanie rodzin i kandydatów na rodziców zastępczych, diagnozowanie poziomu aktywności społecznej jedynaków, pomoc dzieciom nieśmiałym. Zajęli się także znaczeniem społecznych kompetencji jednostki oraz wsparcia otrzymywanego w środowisku rodzinnym dla rozwoju jednostki, sposobami doskonalenia systemu rozpoznawania dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz niesienia im pomocy. Czytelnik ma też okazję zorientować się w roli i zakresie wsparcia społecznego udzielanego dzieciom i młodzieży gimnazjalnej oraz wychowankom świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3870 IV.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 26-29.
Broszura polecana szczególnie nauczycielom i pedagogom, jako cenna pomoc w organizowaniu działań profilaktycznych w szkole. Specjaliści znajdą w niej odpowiedzi na nurtujące pytania: jakie jest miejsce profilaktyki problemów alkoholowych w programie wychowawczym szkoły, jakie działania może podjąć wychowawca, jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w klasie, o czym warto pamiętać, planując godzinę wychowawczą czy wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. B.791 [Magazyn 2], B.790 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.789 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 26-29.
Broszura polecana szczególnie nauczycielom i pedagogom, jako cenna pomoc w organizowaniu działań profilaktycznych w szkole. Specjaliści znajdą w niej odpowiedzi na nurtujące pytania: jakie jest miejsce profilaktyki problemów alkoholowych w programie wychowawczym szkoły, jakie działania może podjąć wychowawca, jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w klasie, o czym warto pamiętać, planując godzinę wychowawczą czy wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. B.880 [Magazyn 2] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. B.879 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.878 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Profesjonalisty)
W życiu młodego człowieka najważniejsze jest środowisko rodzinne. Jednak w miarę rozwoju, coraz większego znaczenia nabiera szkoła z wszystkimi jej pracownikami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzanych w jej murach. By podejmowane działania nie trafiały w próżnię i przynosiły zamierzone efekty, niezwykle ważne jest tworzenie koalicji nauczycieli, rodziców, wychowawców i pedagogów oraz pogłębianie współpracy w ramach systemów szkolnych. Zawarte w poradniku różne podejścia do profilaktyki, strategie prowadzenia działań profilaktycznych, a także podstawy psychologii rozwojowej i wybór dokumentów prawnych posłużą za merytoryczne narzędzie w podejmowaniu dialogu na temat przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży i realnych działań w środowiskach szkolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5028 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6099 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2291 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2290 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6301 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
Troska o wychowanie młodego pokolenia to jedno z najważniejszych zadań każdego rozwijającego się społeczeństwa. W ostatnim dziesięcioleciu problem ten stał się w Polsce szczególnie aktualny z uwagi na pojawienie się wielu czynników zakłócających proces wychowania. Zjawisko to jest między innymi rezultatem dynamicznych przemian, jakie miały miejsce w tym czasie w Polsce. Przemiany te, mimo zakładanego podniesienia poziomu życia ludzi, spowodowały pojawienie się wielu negatywnych zjawisk, wyraźnie zaburzających proces wychowania i socjalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7570 V.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8568 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again