Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(18)
available
(9)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(18)
Author
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(3)
Bąk Henryk
(2)
Zięba Stanisław
(2)
Adamowicz Mieczysław (1939- )
(1)
Albiński Piotr (1969- )
(1)
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(1)
Fic Maria
(1)
Godlewska Hanna (1960- )
(1)
Kaliszuk Ewa
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kochanowicz Jacek (1946- )
(1)
Kowalski Andrzej
(1)
Kucab-Bąk Katarzyna
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Marody Mirosława (1947- )
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz (1928- )
(1)
Mijal Anna
(1)
Mikołajewicz Zbigniew (1934- )
(1)
Prokopiuk Aleksander
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Strużycki Marian
(1)
Weresa Marzenna Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
UNIA EUROPEJSKA
(19)
POLSKA
(13)
ROLNICTWO
(3)
GOSPODARKA TERENOWA
(2)
WIEŚ
(2)
ENERGETYKA
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA
(1)
INNOWACJE
(1)
KAPITALIZM
(1)
KONKURENCJA
(1)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
KULTRA
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PLANOWANIE REGIONALNE
(1)
PROGRAMY POMOCOWE UE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE I ŚREDNIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(1)
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZATRUDNIENIE
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
Subject: place
POLSKA
(6)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
21 results Filter
Book
In basket
(O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku ; t. 1.)
Bibliogr. przy pracach.
Monografia poświęcona jest wybranym aspektom zmian społeczno-gospodarczym, które dokonały się w Polsce i jej sąsiedztwie gospodarczym po integracji z Unią Europejską. Zagadnienia te zostały przedstawione na tle wyzwań XXI wieku. Z uwagi na obszerną problematykę składa się ona z dwóch tomów. Pierwszy zatytułowano Wybrane aspekty zmian w Polsce i jej sąsiedztwie po integracji z Unia Europejską, natomiast drugi - O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania społeczeństw i gospodarki na tle wyzwań XXI wieku. Każdy z tomów zawiera ponad dwadzieścia artykułów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16356 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 197.
Niniejszy podręcznik został pomyślany jako pomoc dydaktyczna do zajęć akademickich na temat wspólnych polityk gospodarczych UE. Przedmiot o nazwie "Wspólne polityki Unii Europejskiej” (lub podobnej, np. "Polityki wspólnotowe”, "Polityki gospodarcze UE”) jest wykładany na kierunkach Europeistyka, Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, a także w ramach innych kierunków. Podręcznik może być też użyteczny do przedmiotów "Polska w Unii Europejskiej” i "Polska w Europie”, oferowanych również w ramach wymienionych kierunków studiów. Autorzy podręcznika zakładają – zgodnie ze standardami programowymi wymienionych kierunków – że słuchacze wykładu pt. "Wspólne polityki Unii Europejskiej wcześniej mieli wykład podstawowy na temat funkcjonowania UE (np. "Integracja europejska”), który z reguły obejmuje też podstawy najważniejszych wspólnych polityk UE. Stąd też podręcznik stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy o wybranych obszarach wspólnych działań w UE oraz o systemie i pierwszych efektach wdrażania wybranych polityk gospodarczych UE w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7603 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8604 XII.1 [Czytelnia C], 8603 XII.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rodz.
Zaprezentowane w monografii badania dotyczą analizy dziesięciu lat obecności gospodarczej Polski w Unii Europejskiej. Celem podjętych badań była próba oceny korzyści, jakie przyniosło Polsce uczestnictwo w procesie europejsiej integracji ekonomicznej, oraz kosztów wynikających z tej integracji. Badania prowadzono na przykładzie wybranych sektorów gospodarki. Wskazano zwłaszcza na wyzwania, szanse i zagrożenia w strategicznych obszarach funkcjonowania polskiej gospodarki w UE oraz na pożądane zmiany, jakie w najbliższych latach powinny nastąpić w polityce gospodarczej Polski i UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15935 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty mechanizmów zarówno pogłębiających różnice rozwojowe między regionami w procesie intergacji, jak również stymulujących wyrównywanie różnic na etapie Wspólnego Rynku i Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Walory poznawcze pracy podnoszą zamieszczone w książce wyniki badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11223 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12308 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / [Szkoła Główna Handlowa])
Bibliogr. s. 131-138.
W niniejszej pracy została wykorzystana metoda wagowo-korelacyjna, na bazie której powstały autorskie kartogramy, służące do interpretacji roli czynnika przestrzennego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej europejskich regionów. Jest to pierwsza tego typu praca w Polsce. Również w międzynarodowej literaturze naukowej nie ma opublikowanych prac naukowych odnoszących się stricte do atrakcyjności inwestycyjnej wszystkich regionów UE. Są prace na temat konkurencyjności wybranych regionów, nie ukazują one jednak podstaw naukowych analizy, względnie prace dotyczące wybranych aspektów rozwoju regionalnego (np. rozwoju regionów poprzemysłowych). Stąd niniejsza praca ma charakter propozycji naukowego rozwiązania problemu waloryzacji atrakcyjności inwestycyjnej regionów z perspektywy międzynarodowej, z jednoczesnym zastosowaniem wyników niniejszej pracy do oceny przewag konkurencyjnych, pozycji konkurencyjnej oraz szans i zagrożeń rozwoju regionalnych rynków inwestycyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14314 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14313 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15229 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza praca jest oceną stanu dostosowań polskiej gospodarki w chwili przystąpienia do Unii Europejskiej i jej funkcjonowania w pierwszych latach członkostwa. Jej celem jest wskazanie na uwarunkowania wejścia Polski do Unii Europejskiej w odniesieniu do całej gospodarki, sektorów i przedsiębiorstw oraz próba sformułowania perspektyw dalszego rozwoju. Jest to druga, uaktualniona edycja - pierwsza została uhonorowana w roku 2004 Nagrodą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4010 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarka energią. - Warszawa : Instytut na rzecz Ekorozwoju : European Environmental Bureau, 2003. - 31 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Przyjazne Środowisku Miejsca Pracy)
Publikacja jest częścią projektu "Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce - wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. B.821 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
Polska jako nowy kraj członkowski Unii Europejskiej musi zbudować nowoczesną politykę regionalną. Szczególnie ważne są zagadnienia programowania rozwoju regionalnego, w tym przygotowania strategii rozwoju regionalnego. W książce, w czterech rozdziałach opisano: niektóre problemy wspólnej polityki Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju lokalnego i regionalnego, wpływ administracji na rozwój lokalny, problem aktywizacji rozwoju lokalnego oraz rolę małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu rozwoju lokalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4053 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie IBRKK.)
Bibliogr. przy rozdz.
Ostatnie dziesięciolecie najnowszej historii społeczno-gospodarczej Polski pozostawało pod przemożnym wpływem członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Przystąpienie Polski w 2004 r. do ugrupowania integracyjnego demokratycznych państw Europy było nie tylko historycznym wydarzeniem bez precedensu, ale może również być traktowane jako wielka innowacja społeczno-gospodarcza o dalekosiężnych skutkach, dotykająca praktycznie każdej dziedziny życia narodu i funkcjonowania państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15624 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Analiza przedstawiona w niniejszej książce dotyczy wybranych zagadnień funkcjonowania polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację prac badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nad zagadnieniami dostosowań polskiej gospodarki do unijnych uregulowań. W 2004 roku ukazała się praca zbiorowa pracowników i współpracowników Instytutu Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w której podsumowano etap wprowadzania Polski do Unii Europejskiej, a także zarysowano wyzwania, przed którymi staje polska gospodarka po przystąpieniu do tego ugrupowania integracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5408 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6719 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie dotyczy obszaru najbardziej rozwojowego i najbardziej wyrazistego z punktu widzenia użyteczności dla zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce, szczególnie w miarę zbliżania się czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. Kontekst uwarunkowań i wyróżników europejskich pozwala odpowiedzieć na pytania dotyczące potwierdzenia się prawidłowości rozwojowych sektora polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz przygotowania ich do procesu integracji z Unią Europejską. Rozpatrując wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Autorzy przedstawiają doświadczenia europejskie, stanowiące zasób wiedzy, z którego można w sposób nieograniczony korzystać, ale także zmieniać i dostosowywać do polskich warunków rozwojowych. Istotnym walorem książki jest również fakt, iż opiera się ona na badaniach empirycznych małych i średnich przedsiębiorstw, zrealizowanych przez zespół pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Szkoły Głównej Handlowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2913 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik dotyczy polityki gospodarczej jako nauki, w tym jako przedmiotu wykładanego na wyższych uczelniach ekonomicznych, oraz polityki gospodarczej Polski (a więc polityki realizowanej przez polski rząd i samorządy terytorialne) w konkretnym aspekcie, tj. po jej akcesji do Unii Europejskiej. Podręcznik zawiera pełny, choć syntetyczny wykład treści polityki makroekonomicznej Polski w świetle wejścia do UE, minionych trzech lat uczestnictwa oraz procesu konwergencji gospodarczo-walutowej. Podręcznik został opracowany na wysokim poziomie pod względem naukowym, posiada wszelkie niezbędne walory dydaktyczne wymagane w nauczaniu przedmiotu, tak dla wykładowców, jak przede wszystkim studentów, nie tylko uczelni ekonomicznych. Jest bardzo dobrze udokumentowany statystycznie. (z recenzji prof. dr Franciszek Kubiczek)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5423 XI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6741 XI.2 [Czytelnia C], 6740 XI.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Temat książki dotyczy problematyki bardzo aktualnej i potrzebnej, zwłaszcza że świadomość faktycznych skutków stosowania polityk unijnych jest niewielka i wymaga ciągłego monitorowania. Celem badań jest analiza wybranych polityk UE oraz zbadanie ich wpływu na procesy społeczno-gospodarcze w Polsce. Realizacja takiego celu jest ważna zarówno z punktu widzenia teorii jak i potrzeb praktyki gospodarczej. Praca stanowi interesującą, oryginalną analizę wybranych polityk z punktu widzenia teorii i praktyki jak i ich ciekawą syntezę. Metoda zastosowana do badań pozwala na wszechstronną ocenę omawianych polityk. Analiza prowadzona jest w płaszczyźnie historycznej, prawnonormatywnej i sferze realnej". (z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Chrabonszczewskiej)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8274 XI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9613 XI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi zbiór opracowań wybitnych znawców przedmiotu, autorów reprezentujących szeroki wachlarz ekonomicznej i społecznej wiedzy z zakresu problematyki wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Genezą pracy jest idea ukazania szeregu aspektów polskich uwarunkowań obecnego stanu i możliwości rozwojowych obszarów wiejskich, gospodarki rolnej i żywnościowej w historycznie nowej sytuacji, po ponad trzech latach członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. W prezentacji szeroko rozważanych kwestii żywnościowych uwzględniono, także polskie rybołówstwo i przetwórstwo ryb, które jest w istocie problematyką ogólnie mniej znaną, pomimo jej gospodarczego istotnego znaczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5372 XVII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6637 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 273-305.
ndamentalne pytanie o relacje między gospodarką i kulturą formułowano niekiedy tak, jak gdyby stanowiły one odrębne układy, oddziałujące jeden na drugi, i w zależności od zainteresowań i przekonań badacza jeden traktowano jako swego rodzaju zmienną zależną, a drugi jako niezależną. Kiedy indziej wskazywano raczej, że obie te sfery są w gruncie rzeczy mocno ze sobą zrośnięte i pojęcia gospodarki oraz kultury traktować należy raczej jako nazwy różnych aspektów tej samej rzeczywistości. (...) Zebrane w tym tomie teksty w żadnej mierze nie pretendują do wyczerpującego opisu polskiej kultury ekonomicznej. Stanowią raczej wyraz osobistego zaangażowania poszczególnych Autorów w rozważania dotyczące określonych obszarów problemowych, niż próbę systematycznej analizy związków między polską kulturą i gospodarką. Tym niemniej redaktorzy tego tomu mają nadzieję, że przedstawione teksty przyczynią się do ożywienia zainteresowania tą problematyką, w ich mniemaniu niezmiernie ważką, a jednocześnie jak dotąd raczej zaniedbywaną w polskim dyskursie naukowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10718 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. [363]. Materiały z konf. nauk., 27-28 września 2010 r., Jarnołtówek.
Bibliogr. przy ref.
Publikacja niniejsza stanowi pierwszą część opracowań przygotowanych na doroczną konferencję naukową katedr i zakładów polityki gospodarczej, polityki społecznej oraz ekonomiki i polityki regionalnej, organizowaną przez Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Opolskiego oraz opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Konferencja odbyła się w dniach 27-28 września 2010 r. w Jarnołtówku. Temat konferencji brzmiał: Gospodarka Polski po 20 latach transformacji i 5 latach akcesji do Unii Europejskiej - sukcesy, porażki, wnioski i propozycje dla polityki rozwoju kraju i regionów. Uczestniczyło w niej 40 osób reprezentujących ośrodki akademickie Warszawy, Gdańska, Kalisza, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Torunia i Wrocławia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13060 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Monografia obejmuje wybrane problemy zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Składa się z trzech części. Pierwsza z nich obejmuje uwarunkowania budowy i implementacji strategii rozwoju obszarów wiejskich w kontekście systemowych rozwiązań Unii Europejskiej i ustawodawstwa polskiego oraz kierunków ich zmian. W części drugiej publikacji omawiane są zagadnienia kapitału społecznego i roli innowacji instytucjonalnych w rozwoju wsi. Trzecia, ostatnia część monografii, zawiera charakterystykę instrumentów wdrażania wielofunkcyjnego modelu rozwoju obszarów wiejskich. Złożoność i wieloaspektowość zagadnień będących tematem naukowego dyskursu trwale wpisuje się w klimat zmian na polskiej wsi. Publikacja ma charakter zarówno teoretyczno-badawczy, jak i aplikacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10806 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
W części pierwszej zaprezentowano oficjalne poglądy przedstawicieli władz państwowych na rolę projektów europejskich i funduszy strukturalnych w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, wykorzystanie programu SAPARD dla inwestycji rolniczych i rozwoju infrastruktury wiejskiej, wykorzystanie funduszy PHARE w sferze organizacji rynku rolnego oraz funduszu spójności i inicjatywy wspólnotowej LEADER w rozwoju regionalnym i lokalnym. Część druga została poświęcona sprawom wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W części trzeciej przedstawiono programy pomocy przedakcesyjnej na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego. W kolejnej części zawarto niektóre aspekty metodycznego przygotowania i oceny projektów europejskich oraz problematyki wykorzystania projektów w rozwoju branż i gałęzi produkcji oraz ochronie środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2375 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again