Form of Work
Książki
(13)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(13)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(13)
Author
Panasiuk Aleksander (1965- )
(3)
Buko Jacek
(2)
Biczysko Władysław
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Flejterski Stanisław (1948- )
(1)
Hanisz Romuald N
(1)
Konieczna-Domańska Anna
(1)
Marciszewska Barbara
(1)
Meyer Beata
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Perenc Józef
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Rosa Grażyna (1968- )
(1)
Syrkiewicz-Świtała Magdalena
(1)
Tauber Roman Dawid (1945- )
(1)
Zdon-Korzeniowska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
USŁUGI
(13)
TURYSTYKA
(10)
AGROTURYSTYKA
(2)
HOTELARSTWO
(2)
GASTRONOMIA
(1)
INNOWACJE
(1)
KALKULACJA KOSZTÓW
(1)
KONSUMENCI (ekon.)
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
POPYT
(1)
PRODUKT REGIONALNY
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SEGMENTACJA RYNKU
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
TURYSTYKA ZDROWOTNA
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
15 results Filter
Authority data
USŁUGI - ekonomika (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 551-553 i przy rozdz. Indeks.
Pierwsze na rynku polskim, tak obszerne i kompleksowe kompendium wiedzy na temat usług - najdynamiczniej rozwijającego się obecnie sektora gospodarki. Zawiera przegląd 15 głównych rozdziałów usług, omawianych w aspektach: teoretycznym, terminologicznym, marketingowym, finansowym oraz ich pozycji w gospodarce światowej i polskiej. Najważniejszymi atutami podręcznika są: kompleksowe ujęcie, podkreślenie specyfiki poszczególnych rodzajów usług, przykłady z praktyki, bogata bibliografia, indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13471 IX.13 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14429 IX.13 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka ukazuje ekonomiczną istotę zjawiska turystyki, główne sfery i mechanizmy jej oddziaływania na układ gospodarczy określonej skali - miejscowość, region, kraj czy grupę krajów. Cechy popytu i podaży turystycznej znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w ekonomicznych i organizacyjnych zasadach funkcjonowania poszczególnych grup przedsiębiorstw turystycznych. Autorka przedstawiła bardziej szczegółowo grupę przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży. Treść książki adresowana jest do wszystkich zainteresowanych ekonomicznymi zagadnieniami współczesnej turystyki - studentów, nauczycieli różnych form i szczebli kształcenia kadr dla turystyki, osób prowadzących działalność naukowo-badawczą, pracowników administracji samorządowej i rządowej, jak również praktyków prowadzących działalność gospodarczą w sferze turystyki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5773 [Magazyn 1], P.5772 [Magazyn 1], P.5771 [Magazyn 1], P.5262 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5261 XX.3 [Wypożyczalnia B], P.5260 XX.3 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6536 XX.3 [Czytelnia B], 6535 XX.3 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck. Turystyka - Rekreacja - Sport)
Bibliogr. s. 115-120. Indeks.
Książka prezentuje zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, akcentującym znaczenie doświadczeń i emocji – a więc czynników o charakterze szczególnie niematerialnym i subiektywnym – w procesie kształtowania popytu i podaży produktów turystycznych. Autorka analizuje emocje i doświadczenia turystów jako istotne komponenty produktów turystycznych, a jednocześnie determinanty popytu turystycznego. Książka zawiera zatem charakterystykę i analizę głównych elementów rynku (produktu i podaży oraz popytu) w nowym ujęciu, zgodnie z którym doświadczenia turysty (obecne i oczekiwane) są interpretowane nie tylko jako kryterium wyboru produktu turystycznego, lecz także jako źródło tworzenia jego wartości i wyznacznik jego ceny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9918 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9917 XX.5 [Wypożyczalnia B], P.9916 XX.5 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11517 XX.5 [Czytelnia B], 11516 XX.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Gospodarka turystyczna / red. Aleksander Panasiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 281, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Turystyka / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Bibliogr. s. 260-267 i przy rozdz. Indeks.
Podręcznik akademicki zawierający kompleksową wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Szczególną uwagę poświęcono aspektom jakości, mającym obecnie decydujące znaczenie w walce konkurencyjnej na rynku usług turystycznych. Autorzy omawiają kolejno: podstawy teoretyczne i terminologię, problemy jakości w gospodarce turystycznej, przewozy turystyczne, hotelarstwo i gastronomię, biura podróży, inne formy obsługi ruchu turystycznego, gospodarkę lokalną i regionalną, jakość produktu wybranych form gospodarki turystycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8899 [Magazyn 1], P.8898 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8897 XX.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10452 XX.3 [Czytelnia B], 10451 XX.3 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Seria: Zarządzanie, Marketing)
Bibliogr. s. 333-348. Indeks.
Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom problematyki zachowań konsumentów na rynku usług, a także zbadanie, czy na decyzje konsumentów oraz czynniki kształtujące ich zachowania wpływa specyfika wybranych rynków usług. Autorzy badają: jak przeobraża się rynek usług w Polsce i w Unii Europejskiej; jak kształtuje się ten rynek w kontekście współczesnych uwarunkowań; jakie działania marketingowe są na nim prowadzone; jak zachowują się konsumenci na poszczególnych rynkach usług; jakie czynniki wpływają na ich zachowania nabywcze. Monografia jest kierowana do studentów i nauczycieli kierunków ekonomicznych jako pomoc do wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: Zachowania nabywców, Marketing usług, Zarządzanie usługami, a także jako lektura uzupełniająca z przedmiotów: Zarządzanie marketingowe, Podstawy marketingu. Sięgną po nią również osoby prowadzące szkolenia z zakresu zachowań nabywców i zarządzania usługami, a także słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich, związanych z marketingiem i zarządzaniem.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14918 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14917 IX.13 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15733 IX.13 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 88-90.
Opracowanie może być pewnego rodzaju pomocą i przewodnikiem metodycznym, przeznaczonym w dużej mierze dla studentów hotelarstwa i gastronomii oraz dla praktyków tych specjalności. Podręcznik zawiera w sobie tylko wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu kalkulacji cenowej działalności hotelarsko - gastronomicznej oraz dotyczące szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Przedstawione w nim liczne przykłady dotyczące kalkulacji cenowej świadczonych usług, należy traktować tylko jako rozwiązania modelowe, gdyż ceny związane ze świadczeniem tychże usług ulegają ciągłym zmianom. Ponadto sam zakres omawianych usług jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od wielu czynników zależnych. Wobec powyższego, każda osoba zajmująca się obecnie lub w przyszłości działalnością gospodarczą, zobligowana jest do zaznajomienia się z tym zagadnieniem. Winna potrafić samodzielnie skalkulować cenę danej usługi, w tym także dowolnej usługi hotelarsko - gastronomicznej i turystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4032 XX.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4488 XX.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818. Ekonomiczne Problemy Turystyki ISSN 1644-0501 ; 12)
Publikacja jest jubileuszowym zeszytem naukowym przygotowanym z okazji dziesięciolecia działalności Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10686 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck. Turystyka - Rekreacja - Sport)
Informacja jest jednym z najważniejszych elementów, a nawet wręcz wyznacznikiem gospodarki turystycznej. Współczesna gospodarka turystyczna jest bowiem systemem powiązań między jej podmiotami realizującymi na rynku funkcje komercyjne (przedsiębiorcy turystyczni) a podmiotami non profit (samorządy terytorialne oraz organizacje i stowarzyszenia branżowe) oraz turystami. Informacja turystyczna jest zaś obszarem znajdującym się na styku tych trzech grup podmiotów, warunkując skuteczność i jakość świadczonych usług. Wykreowanie sprawnie funkcjonującego systemu informacji turystycznej wymaga wypracowania właściwych mechanizmów aktywnej współpracy samorządu lokalnego z branżą turystyczną bezpośrednio lub pośrednio zaangażowaną w kreowanie lokalnego produktu turystycznego. Podstawowym celem opracowania jest próba przedstawienia modelowej koncepcji współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami turystycznymi w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przepływu i udostępniania informacji turystycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9915 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9914 XX.5 [Wypożyczalnia B], P.9913 XX.5 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11515 XX.5 [Czytelnia B], 11514 XX.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Książka przedstawia uwarunkowania rozwoju turystyki europejskiej, a także rozwój europejskiego rynku turystycznego w latach 1995-2007, w tym zmiany i trendy popytowe, ewolucję podaży miejsc noclegowych, a także rozwój turystyki międzynarodowej. Opracowanie bazuje na obszernej literaturze przedmiotu, na najnowszych polskich i zagranicznych publikacjach naukowych, w tym kilku raportach Komisji Europejskiej co niewątpliwie podnosi jego walory poznawcze. Prezentowana praca, w zamyśle autorki, ma stanowić pomocne narzędzie do zgłębiania wiedzy na temat rynku turystycznego Unii Europejskiej i być zaczątkiem dalszych badań nad turystyką europejską. Jest podręcznikiem dla studentów kierunków turystycznych, użytecznym także dla praktyków działalności turystycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5670 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5649 XX.3 [Wypożyczalnia B], 7145 XX.3 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7174 XX.3 [Czytelnia B], 7173 XX.3 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 84)
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 699.
Tematyka rynku turystycznego, a szczególnie popytu turystycznego, jest przedmiotem opracowań naukowych pięciotomowego wydania "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego" serii Ekonomiczne Problemy Usług przygotowanych przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się zagadnieniami turystyki, zwłaszcza w obszarze nauk ekonomicznych. Tom III "Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki" obejmuje zagadnienia wzorców konsumpcji turystcyznej, segmentacji rynku turystycznego oraz problematykę popytu turystycznego na branżowych rynkach turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13452 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 86)
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 701.
Tematyka rynku turystycznego, a szczególnie popytu turystycznego, jest przedmiotem opracowań naukowych pięciotomowego wydania "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego" serii Ekonomiczne Problemy Usług przygotowanych przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się zagadnieniami turystyki, zwłaszcza w obszarze nauk ekonomicznych. Tom V "Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego" obejmuje zagadnienia produktu turystycznego, produktu turystyki wiejskiej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13448 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest opracowaniem wieloośrodkowym. Różnorodność czynników charakteryzujących zagadnienia oraz złożoność i specyfika zachodzących zjawisk sprawia, że niemal każda szczegółowa kwestia ma swój odpowiedni kontekst interpretacyjny, wpisany w omawiane tematyki np.: marketing usług medycznych, zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, farmakoekonomika, zarządzanie komunikacją. Autorzy przybliżaja wiele rozwiązań systemowych, poddają analizie trendy w ochronie zdrowia, prezentują niektóre rozwiązania skutecznego kontrolowania kosztów oraz jakość leczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11519 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-213.
W niniejszym opracowaniu autorka przedstawiła metodykę kształtowania regionalnych produktów turystycznych oraz działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za ich współtworzenie. Szczegółowo omówiła wymogi Unii Europejskiej stawiane polskim regionom w zakresie budowy i rozwoju produktów turystycznych, a także podstawy i uwarunkowania rozwoju tych produktów w Polsce. Szczególną uwagę poświęciła kwestii prawidłowego definiowania pojęcia regionalnego produktu turystycznego. Na podstawie badań empirycznych autorka dokonała diagnozy stanu rozwoju regionalnych produktów turystycznych w Polsce oraz identyfikacji działań podejmowanych w poszczególnych województwach przez polskie władze samorządowe w zakresie kształtowania tych produktów. Książka jest adresowana nie tylko do osób studiujących problematykę zarządzania turystyką, ale również do praktyków, ludzi odpowiedzialnych za stymulowanie rozwoju na poziomie gmin, regionów czy poszczególnych miejscowości, a więc pracowników instytucji publicznych działających w sferze turystyki, w tym administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji społecznych propagujących rozwój turystyki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8033 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8032 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9388 XX.5 [Czytelnia B], 9387 XX.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
E-book
In basket
Pierwsze na rynku polskim, tak obszerne i kompleksowe kompendium wiedzy na temat usług - najdynamiczniej rozwijającego się obecnie sektora gospodarki.Zawiera przegląd 15 głównych rodzajów usług, omawianych w aspektach: teoretycznym, terminologicznym, marketingowym, finansowym oraz ich pozycji w gospodarce światowej i polskiej.Najważniejszymi atutami podręcznika są:* kompleksowe ujęcie,* podkreślenie specyfiki poszczególnych rodzajów usług,* przykłady z praktyki,* bogata bibliografia,* indeks rzeczowy.Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu ekonomika usług, może również okazać się bardzo przydatna praktykom gospodarczym, w tym politykom szczebla centralnego i lokalnego, działającym w sektorze usług. Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14488-2
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again