Form of Work
Książki
(31)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(31)
available
(16)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(16)
Czytelnie
(31)
Author
Chodkowska Maria
(2)
Golinowska Stanisława
(2)
Panek Tomasz (1953- )
(2)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(2)
Theiss Maria (1977- )
(2)
Żołędowski Cezary (1958- )
(2)
Andrzejewska Anna (pedagogika)
(1)
Apanel Danuta
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Batorski Dominik
(1)
Becker Howard Saul (1928- )
(1)
Bednarek Józef
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Boeri Tito
(1)
Broda-Wysocki Piotr
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czapiński Janusz (1951- )
(1)
Danecka Marta (1971- )
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Frąckiewicz Lucyna (1926-2009)
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Graniewska Danuta (1927- )
(1)
Głogosz Dorota
(1)
Hirszel Krzysztof (1929- )
(1)
Jarosz Maria (1931- )
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Klebaniuk Jarosław (1967- )
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna (1948- )
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Konovaluk Elena (1972- )
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Magnuszewska-Otulak Grażyna
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Nazaruk Stanisława (1963- )
(1)
Niedbalski Jakub
(1)
Nowak Anna (pedagog)
(1)
Nowak Marian (1955- )
(1)
Olszewski-Strzyżowski Dariusz Jacek
(1)
Pawlik Beata
(1)
Przywojska Justyna
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Siara Olga
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Tarkowska Elżbieta (1944- )
(1)
Topińska Irena
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Zakrzewska-Manterys Elżbieta
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(28)
UBÓSTWO
(8)
POLITYKA SPOŁECZNA
(7)
MARGINALIZACJA SPOŁECZNA
(4)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(3)
OPIEKA SPOŁECZNA
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
DZIECKO
(2)
MŁODZIEŻ
(2)
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
(2)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
BEZDOMNOŚĆ
(1)
BEZROBOCIE
(1)
Bezrobocie
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
DZIECKO TRUDNE
(1)
EKONOMIA SPOŁECZNA
(1)
GOSPODARSTWO DOMOWE
(1)
Gerontologia
(1)
HANDEL LUDŹMI
(1)
INSTYTUCJE NONPROFIT
(1)
INTEGRACJA SPOŁECZNA
(1)
INTERNET
(1)
Integracja społeczna
(1)
Izolacja społeczna
(1)
JAKOŚĆ ŻYCIA
(1)
Jakość życia
(1)
KOBIETA NIEPEŁNOSPRAWNA
(1)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(1)
NORMA SPOŁECZNA
(1)
Opieka społeczna
(1)
PORNOGRAFIA
(1)
PORZĄDEK SPOŁECZNY
(1)
POSTAWY
(1)
PRACOWNICY SOCJALNI
(1)
PROBACJA (prawo)
(1)
PRZEMOC
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
PRZESTĘPSTWO KOMPUTEROWE
(1)
Polityka społeczna
(1)
RELIGIJNOŚĆ
(1)
RODZINA NIEPEŁNA
(1)
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
STEREOTYP (psychol., socjol.)
(1)
Samotność
(1)
Sport
(1)
Sporty
(1)
Sporty osób niepełnosprawnych
(1)
Starość
(1)
SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA
(1)
TAJNI WSPÓŁPRACOWNICY SŁUŻB SPECJALNYCH
(1)
UPRZEDZENIA
(1)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(1)
Ubóstwo
(1)
WERYFIKACJA KADR
(1)
WOLNOŚĆ SŁOWA
(1)
WSPARCIE SPOŁECZNE
(1)
Wykluczenie spoleczne
(1)
ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(2)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(3)
Opracowanie
(2)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
47 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Oddana do rąk Czytelnika książka stanowi wieloaspektowe opracowanie dotyczące zagadnień wykluczenia społecznego. Poruszane w tej pracy obszary wykluczenia obejmują problematykę ekskluzji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Jednym ze spójników wszystkich siedmiu wyodrębnionych w książce działów jest problematyka kształcenia i wychowania, stanowiąca w przypadku wadliwości tych oddziaływań czynnik marginalizujący bądź też ( tak jak w przypadku osób niepełnosprawnych) element skutecznych działań inkluzyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14336 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15246 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
"Ludzie pragną równości nawet w zniewoleniu - pisał ponad 150 lat temu Alexis de Tocqueville. Chociaż od tego czasu rządy i ich ideologiczne aparaty poczyniły wielkie postępy w sztuce legitymizowania nierówności, większość ludzi stale odczuwa deprywację w jakiejś sferze i raz po raz dochodzi do społecznych buntów na wielką skalę. Duch równości nie zginął i jest obecny we wszystkich wymiarach życia społecznego. Pokazanie wielowymiarowości i skomplikowania problemu nierówności jest wielką zaletą książki. Rozważania ogólne spotykają się w nich ze studiami bardzo szczegółowymi. I to dobrze: jest konkret i jest abstrakcja." (prof. dr hab. Jacek Raciborski)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12693 VI.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13741 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna.)
Bibliogr. s. XXI, 215-223. Indeks.
Książka kluczowa dla popularnej w latach sześćdziesiątych XX wieku teorii etykietowania. Becker dowodzi w niej, że dewiacje są wytworem społeczeństwa i że to grupy społeczne tworzę dewiację, wykluczając ze swoich szeregów osoby naznaczone jako outsiderów. Stąd też dewiacja jawi się tutaj nie tyle jako właściwość czynu, ile jako konsekwencja przyklejenia danej osobie etykiety dewianta. Pomimo późniejszych krytyk, koncepcja ta na stałe wpisała się w myśl socjologiczną, a żywy i barwny język Beckera, opisującego chicagowskie środowisko muzyków jazzowych sprawia, że książka ta stała się obowiązkową pozycją na listach lektur nie tylko z zakresu socjologii dewiacji czy resocjalizacji, ale przede wszystkim współczesnych teorii socjologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14764 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15498 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2892)
Bibliogr. s. 397-428.
Zasadnicze cele prezentowanej pracy to: próba syntezy dorobku nauk społecznych w dziedzinie badań nad marginalizacją i wykluczeniem społecznym; próba ukazania wybranych teorii socjologicznych, które zawierają twierdzenia na temat przyczyn, źródeł i mechanizmów wykluczenia oraz marginalizacji; przedstawienie sytuacji społecznej i wskazanie obszarów wykluczenia społecznego kobiet niepełnosprawnych; analiza propozycji działań inkluzyjnych i możliwości ochrony niepełnosprawnych kobiet przed wykluczeniem społecznym. Prezentowana publikacja jest ważnym głosem w sprawie niepełnosprawnych kobiet. Może inspirować ich otoczenie do działań wspierających. Z pewnością zamieszczone w pracy analizy wzbogacają również wiedzę na temat funkcjonowania kobiet niepełnosprawnych w rolach społecznych, rozpoznania barier w ich codziennym życiu, określenia obszarów wykluczenia, a także możliwości i czynników sprzyjających ich inkluzji społecznej oraz następnie wykorzystania tej wiedzy przez osoby i instytucje zajmujące się sprawami osób niepełnosprawnych do niesienia im pomocy i udzielania wsparcia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12281 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13408 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11549 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.)
Celem projektu, którego rezultaty zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu było rozpoznanie sytuacji społeczno-ekonomicznej samotnych rodziców, a w szczególności, czynników wpływających na zagrożenie tych rodzin wykluczeniem społecznym, oraz strategii wyjścia z trudnej sytuacji. Rozpoznanie w powyższym zakresie posłużyło do sformułowania propozycji modyfikacji dotychczasowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej i rodzinnej na rzecz rodzin niepełnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14862 VII.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15664 VII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Autorzy uznali, że problemy stereotypów osób z niepełnosprawnością są jedną z priorytetowych kwestii socjopedagogicznych, ponieważ stanowią one jakby sztywny kombinezon, ograniczający zarówno ruchy samych osób niepełnosprawnych, jak i ludzi z ich otoczenia, w dążeniu do poszukiwania wspólnej drogi. Rozważania o stereotypach dotyczących osób niepełnosprawnych kierowane są przede wszystkim do pedagogów specjalnych oraz studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi. Mamy nadzieję, że pozwolą one im lepiej zrozumieć społeczny kontekst edukacji i rehabilitacji osób obciążonych problemami biologiczno-medycznymi, a w konsekwencji przyczynią się do optymalizacji działań rehabilitacyjnych i integracyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9181 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10874 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11548 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again