Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(21)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(17)
Czytelnie
(23)
Author
Sobolewski Grzegorz
(3)
Krynojewski Franciszek R
(2)
Majchrzak Dariusz (bezpieczeństwo narodowe)
(2)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(2)
Abgarowicz Grzegorz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Bieniek Mieczysław (1951- )
(1)
Borek Paweł (1978- )
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Figura Piotr
(1)
Gozdór Grzegorz (1974- )
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Graczyk Krzysztof
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Jabłonowski Marek
(1)
Jagiełło Zdzisław (1957- )
(1)
Kamiński Paweł (nauki o obronności)
(1)
Kitler Waldemar (1957- )
(1)
Leszczyński Marek (ekonomia)
(1)
Mazur Sławomir
(1)
Nakielski Grzegorz
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Prusak Błażej
(1)
Radziejewski Ryszard
(1)
Rysz Stanisław
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Smolak Leszek
(1)
Solarz Jarosław
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tabaczniuk Tadeusz
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(22)
unknown (km)
(1)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(19)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(7)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
OBRONA TERYTORIUM KRAJU
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
RATOWNICTWO MEDYCZNE
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
STRAŻ GMINNA
(1)
SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Służby mundurowe
(1)
WOJSKO
(1)
ZBROJENIA
(1)
Subject: time
2001-
(4)
2001-0
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(4)
POLSKA
(2)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
25 results Filter
Book
In basket
"Celem niniejszej pracy jest ukazanie w sposób kompleksowy problematyki zarządzania bezpieczeństwem w Polsce m.in. na tle rozwiazań występujących w innych państwach a także w NATO. Założeniem przy tym jest, że system reagowania kryzysowego w Polsce wymaga istotnego przeorientowania koncepcji i metod działania, które wyrażone są pod postacią zarządzania bezpieczeństwem, w tym w szczególności zarządzania strategicznego, długofalowego, wyprzedzającego - militarnego i pozamilitarnego." (ze Wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12474 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12473 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13621 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka / Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
"Jednym z najważniejszych zadań stojących przed terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to z koniecznością zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, konflikt zbrojny lub atak terrorystyczny. System ten powinien zawierać elementy profilaktyki oraz identyfikacji zagrożeń, a także nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz logistyczne, umożliwiające szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenia. System ten powinien także umożliwić efektywną koordynację działań ratowniczych prowadzonych przez profesjonalne służby oraz likwidację skutków zdarzeń." (ze Wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12738 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12737 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13776 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 249-257.
Cele książki jest przedstawienie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze zwróceniem szczegolnej uwagi na elementy wykonawcze w tym systemie oraz organizację działań podczas imprez masowych i zagrożeń spowodowanych bezpośrednią działalnością człowieka. Publikacja w sposób spójny opisuje zasady działania podmiotów wykonawczych na wszystkich poziomach administracyjnych. Autorzy poruszają problematykę koordynacji działań pomiędzy podmiotami wykonawczymi systemu zarządzania kryzysowego zarówno w Polsce, jak i wybranych krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14907 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-218.
Podręcznik stanowi cenne źródło informacji na temat problematyki zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. Jest to praca o charakterze problemowo-utylitarnym. Porusza niezmiernie ważne zagadnienia, jakimi we współczesnym świecie są działania podejmowane na rzecz eliminacji wielu zagrożeń ujętych w kategorii sytuacji kryzysowych. W II wydaniu podręcznika uaktualniono stan wiedzy z teorii zarządzania kryzysowego. W pierwszej części została uszczegółowiona problematyka zarządzania kryzysowego w ujęciu systemowym. W drugiej części został dodany podrozdział odnoszący się do planowania w zakładach pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16713 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16712 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-150.
Książka przedstawia uwarunkowania systemowe oraz kwestie funkcjonalne i strukturalne, tak bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zarządzania kryzysowego oraz wieloaspektowe możliwości wykorzystania potencjału straży gminnych i miejskich w zarządzaniu kryzysowym. Rozdział I odnosi się do funkcjonowania w Polsce systemu zarządzania kryzysowego, problemu ratownictwa i ochrony ludności w zarządzaniu kryzysowym, funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego i roli Policji i Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym. Rozdział II dotyczy roli straży gminnych i miejskich w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, natomiast rozdział III przedstawia możliwość zaangażowania straży gminnych i miejskich w proces zarządzania kryzysowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15144 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 279-285.
Merytorycznie publikacja wyczerpuje w zasadniczej mierze treści zakreślone jej tematem i może stanowić istotną wartość twórczą w procesie dydaktycznym wyższych uczelni w Polsce oraz być pomocna przy usprawnianiu funkcjonowania administracji regionalnej i lokalnej. Praca ma wszelkie podstawy, aby stać się przedmiotem zainteresowania instytucji zajmujących się obecnie kreowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, a także kształceniem kadr w zakresie zarządzania kryzysowego. Spełnia także wymogi do tego, aby stała się wydawnictwem powszechnie dostępnym dla szerokich kręgów tej części społeczeństwa, która interesuje się sprawami zarządzania kryzysowego w Polsce. Tym samym spełnia ona wymogi, aby mogła być opublikowana, a wiedza w niej zawarta - powszechnie dostępna. (z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Jakubczaka)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16277 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 232-240.
Książka prezentuje zagadnienia związane z funkcją Sił Zbrojnych RP w kształtowaniu bezpieczeństwa poprzez ich udział w narodowym i międzynarodowym systemie zarządzania kryzysowego. Tematyka publikacji obejmuje głównie organizacje zarządzania kryzysowego w Polsce i procedury reagowania Unii Europejskiej i NATO w aspekcie udziału Sił Zbrojnych RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14078 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14947 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza monografia jest swoistym spotkaniem teorii z praktyką, trafia bowiem w samo sedno problematyki zarządzania kryzysowego, ukazując wielość dotychczasowych wysiłków i dokonań w tej dziedzinie, obnażając wciąż istniejące braki oraz wskazując pożądane kierunki rozwoju systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Zasadniczym celem publikacji jest zidentyfikowanie systemu zarządzania kryzysowego państwa, retrospekcja jego ewolucji oraz sformułowanie potrzeb i zarysowanie możliwych kierunków rozwoju tego systemu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11987 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13143 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Bibliogr. s. 317-322.
Książka systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Kolejne podrozdziały są poświęcone zagadnieniom: systemy bezpieczeństwa w Polsce, stany nadzwyczajne, plany reagowania kryzysowego, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie progresywne i konserwatywne, poziomy reagowania, plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce, domeny bezpieczeństwa, planowanie cywilne, obrona cywilna, społeczne postrzeganie zagrożeń, organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i bhp, współpraca cywilno-wojskowa, narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w aspekcie bezpieczeństwa, organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11948 [Magazyn 1], P.11947 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11946 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13117 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Stanisław J. Rysz. - Warszawa : Difin, 2016. - 324 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 309-317.
Książka przedstawia aktualny obraz systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz ukazuje możliwość jego doskonalenia. Autor proponuje kierunki zmian i ukazuje przykłady możliwych do natychmiastowego podjęcia działań optymalizujących. Publikacja będzie stanowić doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników każdego urzędu administracji publicznej, który uczestniczy w procesie zarządzania kryzysowego oraz ciekawy podręcznik dla uczniów i studentów zdobywających wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15233 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16715 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16714 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 202-208, netogr. s. 208-[210].
W publikacji podjęto próbę analizy podstawowych aktów prawnych oraz stosownej literatury. Skonfrontowano teoretyczne zapisy z tych dokumentów z możliwością wprowadzenia ich w życie. Autor dowodzi, że podjęta przez ustawodawcę filozofia budowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej na płaszczyźnie współpracy administracji państwowej z operatorami infrastruktury, przy bezsankcyjnym do tego podejściu, może nie spełnić wymogów skutecznej ochrony. Zwłaszcza, że akty prawne i wydane na ich podstawie dokumenty zawierają wiele nieścisłości i niedomówień rodzących pytania, na które ustawodawca, chcąc zapewnić sobie rzeczywistą, a nie tylko deklarowaną współpracę z operatorami, powinien udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17934 X.6.1 [Czytelnia C], 15648 X.6.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-232.
Książka dotyczy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw oraz ich przetrwania w obliczu zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w gospodarce światowej. Została podzielona na trzy części. Przedmiotem zainteresowania pierwszej z nich jest ryzyko w działalności gospodarczej. Główny nacisk położono na tematykę zarządzania ryzykiem oraz rolę zarządu i rady nadzorczej w jego ograniczaniu, omówiono też ryzyko w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Część druga dotyczy problemów przetrwania i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Trzecia część zawiera wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu: zarządzania należnościami i zobowiązaniami, wpływu kryzysu na decyzje menedżerów oraz założeń i programów wsparcia mikroprzedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15770 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-190.
Rozwój badań, czy też prac związanych ze wspomaganiem informatycznym procesów decyzyjnych w systemie ZK jest różny na poszczególnych szczeblach, wśród różnych uczestników systemu ZK i w różnych regionach kraju. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego i zaangażowania władz lokalnych (państwowych i samorządowych) w tę problematykę. Celem niniejszej monografii jest ukazanie podstawowej teorii w zakresie planowania cywilnego w ZK, zdiagnozowanie procesu informatyzacji na różnych szczeblach zarządzania państwem oraz próba ujednolicenia zasad wykonywania podstawowych dokumentów planistycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16378 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16377 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Bibliogr. s. 215-220.
Podręcznik stanowi cenne źródło informacji na temat problematyki zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. Jest to praca o charakterze problemowo-utylitarnym. Porusza niezmiernie ważne zagadnienia, jakimi we współczesnym świecie są działania podejmowane na rzecz eliminacji szeregu zagrożeń ujętych w kategorii sytuacji kryzysowych (aspekty organizacyjno-prawne, logistyka, planowanie, elementy topografii i terenoznawstwa, komunikacja). Całość materiału ma służyć propagowaniu wiedzy w zakresie działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, a także podnoszeniu świadomości na temat odpowiedzialności cywilnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13716 [Magazyn 1], P.13715 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11339 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12519 X.6.1 [Czytelnia C], 12518 X.6.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Jan Gołębiewski. - Warszawa : Difin, 2015. - 311, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 306-311.
Zarządzanie kryzysowe zaprezentowano jako zorganizowany proces budowania bezpieczeństwa. Ważnym akcentem realizacji tego procesu jest samorząd i w takiej roli został przez Autora przedstawiony. Samorząd jest fundamentem aktywności kryzysowej. Na tym szczeblu wszystko ma swój początek i najczęściej koniec. Dlatego rola samorządu w zarządzaniu kryzysowym jest bardzo ważna tak w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym; chodzi o udział samorządu w badaniach naukowych. Rola samorządu aktualnie jest ograniczona przepisami prawa i w znacznym stopniu brakiem odpowiednich aktów prawa kryzysowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17933 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17932 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Autor uwzględnił podstawowe problemy bezpieczeństwa państwa, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI wieku, omówił uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, militarne i pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa, sposoby i metody przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze militarnej, społecznej, ekonomicznej, politycznej oraz kulturowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14364 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15270 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Edukacji Obronnej ; 6)
Na okł. odmienny tyt. serii: BEO Biblioteczka Edukacji Obronnej.
Bibliogr. s. 147-148.
Podręcznik stanowi kolejną, szóstą już pozycję Ogólnopolskiej Serii Wydawniczej "Biblioteka Edukacji dla Bezpieczeństwa". Publikacja porusza zagadnienia obronności, bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w Polsce. Podręcznik będzie przydatny przy szkoleniu kadr na wszystkich stopniach studiów na kierunkach i specjalnościach związanych z bezpieczeństwem, obronnością oraz edukacja dla bezpieczenstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9662 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 226-230, wykaz aktów prawnych s. 223-225. Indeks.
Podręcznik obszernie prezentuje zagadnienia dotyczące organizacyjno-prawnych i funkcjonalnych uwarunkowań zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa w systemie zarządzania kryzysowego. Tekst podręcznika został dobrany z myślą o realizacji dwóch celów: dostarczenia Czytelnikowi przydatnych informacji usprawniających poznawanie i wyjaśnianie rzeczy, procesów i zjawisk wywołujących zagrożenia i kryzysy oraz ułatwienia mu zrozumienia dziedziny zarządzania kryzysowego. Rozpatrywane w publikacji problemy o charakterze teoretyczno-poznawczym, podzielono na trzy zasadnicze grupy, które omówiono w kolejnych rozdziałach, czyli: kryzys społeczny a kryzys organizacji, uwarunkowania zarządzania kryzysowego i ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego. Każdy podrozdział kończy się pytaniami i problemami do przemyślenia, natomiast indeks rzeczowy znajdujący się na końcu podręcznika ułatwia odnalezienie w tekście najważniejszych haseł.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11312 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12450 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again