Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(7)
Author
Abgarowicz Grzegorz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Figura Piotr
(1)
Graczyk Krzysztof
(1)
Nakielski Grzegorz
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Prusak Błażej
(1)
Radziejewski Ryszard
(1)
Rysz Stanisław
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Tabaczniuk Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(7)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(3)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(3)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(3)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
OBRONA TERYTORIUM KRAJU
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
WOJSKO
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
8 results Filter
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 232-240.
Książka prezentuje zagadnienia związane z funkcją Sił Zbrojnych RP w kształtowaniu bezpieczeństwa poprzez ich udział w narodowym i międzynarodowym systemie zarządzania kryzysowego. Tematyka publikacji obejmuje głównie organizacje zarządzania kryzysowego w Polsce i procedury reagowania Unii Europejskiej i NATO w aspekcie udziału Sił Zbrojnych RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14078 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14947 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 279-285.
Merytorycznie publikacja wyczerpuje w zasadniczej mierze treści zakreślone jej tematem i może stanowić istotną wartość twórczą w procesie dydaktycznym wyższych uczelni w Polsce oraz być pomocna przy usprawnianiu funkcjonowania administracji regionalnej i lokalnej. Praca ma wszelkie podstawy, aby stać się przedmiotem zainteresowania instytucji zajmujących się obecnie kreowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, a także kształceniem kadr w zakresie zarządzania kryzysowego. Spełnia także wymogi do tego, aby stała się wydawnictwem powszechnie dostępnym dla szerokich kręgów tej części społeczeństwa, która interesuje się sprawami zarządzania kryzysowego w Polsce. Tym samym spełnia ona wymogi, aby mogła być opublikowana, a wiedza w niej zawarta - powszechnie dostępna. (z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Jakubczaka)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16277 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 202-208, netogr. s. 208-[210].
W publikacji podjęto próbę analizy podstawowych aktów prawnych oraz stosownej literatury. Skonfrontowano teoretyczne zapisy z tych dokumentów z możliwością wprowadzenia ich w życie. Autor dowodzi, że podjęta przez ustawodawcę filozofia budowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej na płaszczyźnie współpracy administracji państwowej z operatorami infrastruktury, przy bezsankcyjnym do tego podejściu, może nie spełnić wymogów skutecznej ochrony. Zwłaszcza, że akty prawne i wydane na ich podstawie dokumenty zawierają wiele nieścisłości i niedomówień rodzących pytania, na które ustawodawca, chcąc zapewnić sobie rzeczywistą, a nie tylko deklarowaną współpracę z operatorami, powinien udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17934 X.6.1 [Czytelnia C], 15648 X.6.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-232.
Książka dotyczy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw oraz ich przetrwania w obliczu zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w gospodarce światowej. Została podzielona na trzy części. Przedmiotem zainteresowania pierwszej z nich jest ryzyko w działalności gospodarczej. Główny nacisk położono na tematykę zarządzania ryzykiem oraz rolę zarządu i rady nadzorczej w jego ograniczaniu, omówiono też ryzyko w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Część druga dotyczy problemów przetrwania i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Trzecia część zawiera wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu: zarządzania należnościami i zobowiązaniami, wpływu kryzysu na decyzje menedżerów oraz założeń i programów wsparcia mikroprzedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15770 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-190.
Rozwój badań, czy też prac związanych ze wspomaganiem informatycznym procesów decyzyjnych w systemie ZK jest różny na poszczególnych szczeblach, wśród różnych uczestników systemu ZK i w różnych regionach kraju. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego i zaangażowania władz lokalnych (państwowych i samorządowych) w tę problematykę. Celem niniejszej monografii jest ukazanie podstawowej teorii w zakresie planowania cywilnego w ZK, zdiagnozowanie procesu informatyzacji na różnych szczeblach zarządzania państwem oraz próba ujednolicenia zasad wykonywania podstawowych dokumentów planistycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16378 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16377 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Stanisław J. Rysz. - Warszawa : Difin, 2016. - 324 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 309-317.
Książka przedstawia aktualny obraz systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz ukazuje możliwość jego doskonalenia. Autor proponuje kierunki zmian i ukazuje przykłady możliwych do natychmiastowego podjęcia działań optymalizujących. Publikacja będzie stanowić doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników każdego urzędu administracji publicznej, który uczestniczy w procesie zarządzania kryzysowego oraz ciekawy podręcznik dla uczniów i studentów zdobywających wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15233 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16715 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16714 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Bibliogr. oraz webogr. s. 349-359.
Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań. Zawarte w niej treści wskazują kierunki postępowania w trakcie procesu budowy projektowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie przestępczości, integrację sił i środków obecnych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego, ale również na opracowanie konkretnych rozwiązań. Ksiązka podzielona jest na trzy części, w których autorzy omawiają: zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, zadania i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych (krajowych, regionalnych, lokalnych, pozarządowych), rządowe programy profilaktyczne, programy prewencyjne, zasady budowy systemu bezpieczeństwa publicznego i programów prewencyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14375 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11271 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12374 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again