Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(3)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(3)
Author
Bukowska Urszula
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Dolot Anna
(1)
Kopeć Jacek (zarządzanie)
(1)
Kusio Tomasz
(1)
Lipka Anna (ekonomia)
(1)
Nowicka Julia
(1)
Oczkowska Renata
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Szydło Robert (zarządzanie)
(1)
Wiśniewska Sylwia (ekonomia)
(1)
Wyrębek Henryk
(1)
Zając Piotr (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(3)
Mentoring
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
3 results Filter
Book
In basket
Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks.
Wśród wyzwań, które stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami, szczególnie ważna jest rosnąca rola zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej. Istotne jest także dążenie do podnoszenia efektywności, wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie, konieczność działania przy założeniu ciągłych zmian. Nowe uwarunkowania wymagają szybkości, elastyczności czy też zdolności uczenia się, które mogą zapewnić kompetentni pracownicy. Inspiracją do napisania książki są systematyczne i ciągłe zmiany zachodzące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wynikają one z przeobrażeń widocznych na rynku pracy, zmian społecznych, ekonomicznych czy pokoleniowych. Wszystkie te modyfikacje powodują, że choć tematyka zarządzania zasobami ludzkimi jest podejmowana od lat, wymaga ciągłego aktualizowania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17591 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18834 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18833 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 267-277.
Jedną z perspektyw współczesnego pojmowania bezpieczeństwa jest jego obecność w codziennej aktywności człowieka. Każdy ma prawo odczuwać stan równowagi w domu, w miejscu pracy czy wypoczynku, wszędzie tam, gdzie przebywa i funkcjonuje. Owo prawo i potrzeba zarazem, determinują konieczność pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności tego, jak przeciwdziałać, i jak reagować na wszelkiego rodzaju zdarzenia destabilizujące ład psychiczny i fizyczny. Treść prezentowanej monografii ułatwia badaczom, studentom, organizatorom i pasjonatom dostęp do informacji, a zarazem pomaga w zrozumieniu aktualnych problemów, jakie występują w zarządzaniu kryzysowym, w ciągle zmieniającym się środowisku. Celem powstania prezentowanej pozycji jest chęć rozbudzenia w Czytelniku twórczej i aktywnej postawy, wobec potencjalnej czy rzeczywistej sytuacji kryzysowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17527 [Magazyn 1], P.17526 [Magazyn 1], P.17525 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18367 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18366 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Wiodącym celem niniejszej monografii jest dokonanie identyfikacji powiązań zrównoważonego rozwoju z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chodzi nie tylko o wskazanie mechanizmu tych powiązań, ale również o pokazanie ich specyfiki w odniesieniu do MSP. Wymaga to analizy czynników mających wpływ na zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w obecnych warunkach rynkowych konieczne jest uwzględnianie w małych i średnich przedsiębiorstwach odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do procesów zarządzania. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjęcie powyższych założeń wymagało postawienia wielu pytań badawczych, które sformułowano we wprowadzeniach do kolejnych rozdziałów monografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17245 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17244 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again