Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(10)
Author
Jędrzejko Mariusz
(3)
Walczak Ryszard
(2)
Jabłonowski Marek
(1)
Kwiatkowski Stanisław (1939- )
(1)
Marciniak Mirosław
(1)
Orłowski Bolesław (1934- )
(1)
Panecki Tadeusz (1951- )
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Smolak Leszek
(1)
Wojnicki Jacek (1972- )
(1)
Łaszczyńska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(9)
unknown (km)
(1)
Language
Polish
(9)
Subject
NARKOMANIA
(3)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(2)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(2)
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
DZIECKO
(1)
LEKOZALEŻNOŚĆ
(1)
NAŁÓG
(1)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
TROPIKI
(1)
TURYSTYKA
(1)
TURYSTYKA KOSMICZNA
(1)
TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA
(1)
UCZNIOWIE
(1)
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka / Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
"Jednym z najważniejszych zadań stojących przed terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to z koniecznością zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, konflikt zbrojny lub atak terrorystyczny. System ten powinien zawierać elementy profilaktyki oraz identyfikacji zagrożeń, a także nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz logistyczne, umożliwiające szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenia. System ten powinien także umożliwić efektywną koordynację działań ratowniczych prowadzonych przez profesjonalne służby oraz likwidację skutków zdarzeń." (ze Wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12738 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12737 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13776 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 161-[169].
Szkice powstawały w okresie publicznych dyskusji na temat koniecznych zmian w polityce bezpieczeństwa obywateli, w ochronie ludności i ratownictwie. Autor wraz z oficerami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych służb dyspozycyjnych zdiagnozował struktury zarządzania kryzysowego - od szczebla rządowego po gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12516 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka prezentuje informacje dotyczące uwarunkowań uprawiania turystyki w szczególnie trudnych dla człowieka warunkach. Pierwsza część poświęcona jest turystyce w tropikach i oddziaływaniu warunków tropikalnych na organizm człowieka. Część druga omawia turystyke kosmiczną, podboje kosmosu oraz wyprawy kosmiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11075 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Fenomen turystyki industrialnej / Bolesław Orłowski. - Pułtusk, Ciechanów : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008. - 60, [4] s., [22] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
(Region - Polityka - Promocja ; nr 6)
Bibliogr. s. 59-60.
Turystyka industrialna jest zjawiskiem nowym, szczególnie w Polsce. Budzi coraz większe zainteresowanie, stając się znaczącym działem turystyki poznawczej. Poświęca się jej coraz więcej uwagi w środkach masowego przekazu. Zaczyna się ją uwzględniać w programach uczelni przygotowujących kadry fachowców do obsługi turystyki, stającej się – także i u nas – coraz ważniejszą dziedziną gospodarki narodowej. Brak wszakże dotychczas w języku polskim monografii ujmującej w sposób uporządkowany całość związanej z tym nowym zjawiskiem problematyki. Wypełnieniu tej luki ma posłużyć właśnie ta książka. Napisałem ją głównie z myślą o wykładach, jakie prowadzę od 2006 r. w Ciechanowie, na Wydziale Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Porządkując i systematyzując wiedzę związaną z dziedzictwem przemysłu, techniki i inżynierii budowlanej i jego rolą edukacyjną ma ułatwiać życie moim słuchaczom, a także dostarczyć kluczowych wiadomości z tej dziedziny wszystkim zainteresowanym. Wygląda na to, że termin ",turystyka industrialna", już się przyjął i upowszechnił w języku polskim. Zapewne puryści nie będą tym zachwyceni, ale wydaje się to zgodne z duchem epoki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9005 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10580 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Pułtusk, 8-9 marca 2012 r.
Bibliogr. przy ref.
"[...] Publikacja jest efektem m.in. międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Pułtusku w siedzibie Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w dniach 8-9 marca 2012 roku. Książka została podzielona na trzy bloki tematyczne : 1. Zagrożenia i bezpieczeństwo pozamilitarne - współczesne dylematy teoretyczne i prakseologiczne; 2. Aspekty polityczne współczesnych zagrożeń pozamilitarnych [...]" [Ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15838 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Publikację można efektywnie spożytkować w procesie edukacji związanej z turystyką i hotelarstwem. Poza główną treścią posiada ona regulacje prawne polskie i międzynarodowe związane z turystyka i hotelarstwem oraz towarzyszące im orzecznictwa. Treść prowadzi czytelnika od spraw ogólnych do szczegółowych, co pozwala kompleksowo zrozumień prawna problematykę. Prawne aspekty turystyki i hotelarstwa zostały osadzone w orzecznictwie sądów polskich i innych krajów UE. Taka koncepcja opracowania poza walorami edukacyjnymi i poznawczymi umożliwia praktyczne korzystanie z prawa turystycznego każdemu podmiotowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6459 XX.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł z okładki : Samorządy lokalne w Polsce i w Europie
Skrypt powstał na podstawie wykładów wygłaszanych w Akademii Humanistycznej w Pułtusku w ramach przedmiotu: samorząd i wspólnoty lokalne. Zamierzeniem skryptu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zagadnieniami funkcjonowania samorządu lokalnego w Polsce i w Europie (struktura władzy lokalnej, zadania oraz nadzór ze strony państwa). (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7532 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.9199 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10912 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Temat: NARKOMANIA
Bibliogr. s. 437-445.
Poniższa książka powstała z myślą o jak najszerszej popularyzacji problemów narkotykowych, zwłaszcza wśród nauczycieli, pedagogów szkolnych, działaczy organizacji non-profit, studentów kierunku pedagogika, zwłaszcza w specjalnościach pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika kryminalistyczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8839 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10349 III.9 [Czytelnia B], 10348 III.9 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i Zagrożenia)
Temat: NARKOMANIA
Bibliogr. s. 201-203. Indeks.
Prezentowane w opracowaniu informacje i materiały adresowane są przede wszystkim do studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych oraz szkolnych pedagogów i psychologów, bowiem uczniowie tych placówek są najbardziej narażeni na eksperymenty narkotykowe i paranarkotykowe. Mamy nadzieję, że prezentowane informacje okażą się także przydatne dla pracowników placówek opieki zdrowotnej, instytucji samorządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, policjantów i strażników miejskich. Przygotowując poniższe opracowanie, nie mieliśmy na celu wywołania strachu przed narkomanią i narkotykami. Jesteśmy bowiem przekonani, że z tym problemem społecznym można walczyć wtedy, jeśli uświadomimy sobie jego konsekwencje społeczne, zdrowotne i moralne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.8452 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9849 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again