Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(20)
Author
Hołyst Brunon (1930- )
(3)
Bojanowski Eugeniusz (1942- )
(1)
Chojna-Duch Elżbieta (1948- )
(1)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Despot-Mładanowicz Arkadiusz (1966- )
(1)
Drynkorn Hanna
(1)
Gliniecki Andrzej
(1)
Górska Natalia (kurator sądowy)
(1)
Haak Henryk
(1)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(1)
Jagielski Jacek (1951- )
(1)
Jedynak Tadeusz (?-2015)
(1)
Kluszczyńska Zofia
(1)
Kokorzecka-Piber Maria
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kwadrans Łukasz
(1)
Lang Jacek (1938- )
(1)
Lechna Mirella
(1)
Liszke Wiesława
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Martuszewicz Andrzej
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Nowińska Ewa (1948- )
(1)
Ostrihanska Zofia (1926- )
(1)
Ożóg Marcin (1975- )
(1)
Prigan Anna
(1)
Promińska Urszula
(1)
Rzepniewski Andrzej
(1)
Sagan Stanisław (1951- )
(1)
Serzhanova Viktoriya
(1)
Stasiak Krzysztof (nauki prawne)
(1)
Stefaniuk Krzysztof (nauki prawne)
(1)
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szymanowski Teodor (1932- )
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Vall Michał du (1952-2012)
(1)
Zaborniak Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
PRAWO ADMINISTRACYJNE
(2)
TERRORYZM
(2)
BUDOWNICTWO
(1)
DZIECKO
(1)
FARMACJA
(1)
Finanse publiczne
(1)
KRYMINALISTYKA
(1)
KURATORZY (prawo)
(1)
LEKI
(1)
OPIEKA SPOŁECZNA
(1)
PAŃSTWO
(1)
POLITYKA
(1)
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
(1)
PRAWO
(1)
PRAWO AUTORSKIE
(1)
PRAWO RZECZOWE
(1)
Prawo finansowe
(1)
RODZINA NIEPEŁNA
(1)
ROZWÓD
(1)
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE
(1)
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
(1)
WŁADZA RODZICIELSKA
(1)
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
(1)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
(1)
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(10)
PODRĘCZNIKI
(1)
20 results Filter
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne)
Bibliogr. s. 305-306. Indeks.
W podręczniku zostały omówione wszystkie rodzaje postępowania, które są stosowane w administracji publicznej, począwszy od postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego i w Ordynacji podatkowej, przez administracyjne postępowanie egzekucyjne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowania porządkowe i dyscyplinarne, po postępowanie przed sądami administracyjnymi - ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji, skutków prawnych i wzajemnych powiązań. Zaletą podręcznika jest zwięzłe i kompleksowe ujuęcie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11227 [Magazyn 1], P.11226 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11225 X.1.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.11224 X.1.1 [Czytelnia C], 12309 X.1.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. - Wyd. 2., stan prawny na 1 grudnia 2011 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 619, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie)
Bibliogr. przy rozdz.
Przedmiotem niniejszej monografii są rozwiązania w finansach publicznych, w prawie finansowym i w polityce finansowej państwa. Autorka w przystępny sposób omawia te zagadnienia, łącząc w wykładzie teorię z praktyką. Szczególnie interesująco analizuje kwestie dotyczące skutków globalnego kryzysu ekonomicznego i zadłużenia państw. Treść podręcznika obejmuje nowe rozwiązania prawne uregulowane w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku, także te obowiązujące od 2012 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15105 VIII.4.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16008 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis)
Bibliogr. s. 341-354.
W książce omówiono problemy psychologiczne pojawiające się w związku z podwójnym kryzysem w rodzinie – rozstania rodziców oraz ich rywalizacji o uregulowanie na drodze prawnej kwestii związanych z udziałem w wychowaniu dzieci. Analizie poddano współczesną literaturę przedmiotu ze wskazaniem podstaw prawnych. Autorka przedstawia m.in. własne badania dotyczące dyspozycji psychicznych, które mają istotne znaczenie dla kompetencji wychowawczych rodziców, w tym ich umiejętności uchronienia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami rozstania i zaadaptowania się do nowej, trudnej psychologicznie sytuacji, w jakiej się znalazło. Najszerzej rozwinięte zostały tematy, które w ostatnim okresie są przedmiotem szczególnych kontrowersji w odniesieniu do regulacji formalnoprawnych sytuacji dziecka po rozstaniu tych rodziców, którzy mają rozbieżne wizje wychowania dzieci i własnego w nim udziału – alienacja rodzicielska oraz piecza (opieka) naprzemienna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10683 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Wielkie Komentarze)
Indeks.
Komentarz zawiera szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych, które są powiązane z procesem inwestycyjno-budowlanym. Autorzy starali się wyjaśnić, m.in. to, jakie czynności i działania powinien podjąć inwestor, zanim rozpocznie roboty budowlane na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, aby proces inwestycyjno-budowlany był zgodny z obowiązującym prawem, jakie przysługują inwestorowi prawa i jakie obowiązki mogą nałożyć na niego organy administracji publicznej w celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem. Ponadto omówiono zagadnienia związane ze sprawowaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, ponoszeniem odpowiedzialności karnej i zawodowej, a także kwestie szczególne, takie jak katastrofa budowlana. W książce uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze do Prawa budowlanego. Książka zawiera skorowidz, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień z zakresu Prawa budowlanego. Artykuły ustawy zostały opatrzone tytulikami obrazującymi ich treść.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12798 X.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13883 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Metodyki.)
Bibliogr. s. 711-720, wykaz aktów prawnych s. 721-724.
Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel a także procedury postępowania.W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizuja poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15232 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently unavailable
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16710 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 12. zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 1470, [2] s. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Kryminalistyka to nauka praktyczna. Nie oznacza jednak, że jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądź też hipotetyczne. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest na przykład przekonanie, iż każde działanie pozo-stawia ślady. Kryminalistyka nie jest nauką hermetyczną. Jej cele sprawiają, że pewne działy tej nauki powinny być szeroko udostępnione społeczeństwu, aby mogło ono skutecznie bronić się przed przestępstwami, sprawcom zaś po to, aby zniechęcać ich do podejmowania działalności przestępnej. Dwunaste wydanie Kryminalistyki zostało zmienione i uaktualnione. Uwzględniono w nim wiele zagadnień wskazujących na nowe możliwości identyfikacji osób i rzeczy, a także problemy o charakterze międzynarodowym, które pojawiły się m.in. w związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Nowoczesny podręcznik, jakim jest Kryminalistyka, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie metod śledztwa, lecz także inspiruje nowe koncepcje dotyczące represji i profilaktyki. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy kryminalistyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15512 VI.15 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 1090, [6] s., [3] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
Temat: TERRORYZM
Bibliogr. przy częściach.
Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie ważna w sytuacji, gdy terroryzm - mimo swej długiej historii - osiągnął zupełnie nową jakość. Książka jest adresowana do prawników, policjantów, psychologów i socjologów - wszystkich, którzy muszą być przygotowani do reakcji na atak terrorystyczny w każdym miejscu i w każdym czasie. W tomie pierwszym została zawarta geneza terroryzmu i zagadnienia ogólne, m.in. pojęcie terroryzmu, jego klasyfikacja, metodologia badań, organizacje terrorystyczne na świecie i ich działalność, charakterystyka sprawców i ich ofiar oraz modus operandi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15491 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - S. 1091-2181, [5] : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy częściach.
Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie ważna w sytuacji, gdy terroryzm - mimo swej długiej historii - osiągnął zupełnie nową jakość. Książka jest adresowana do prawników, policjantów, psychologów i socjologów - wszystkich, którzy muszą być przygotowani do reakcji na atak terrorystyczny w każdym miejscu i w każdym czasie. Tom drugi przedstawia ustawodawstwo antyterrorystyczne, strategie walki z terroryzmem, jednostki kontrterrorystyczne oraz systemy zapobiegania terroryzmowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15492 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. - Wyd. 4. zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 388 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie cywilne)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka prezentuje zagadnienia prawa rzeczowego dotyczących, m.in. własności samorządowej, obrotu nieruchomościami, odrębnej własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, pzekształceń i wygaśnięcia użytkowania wieczystego, timesharingu rzeczowego, spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteki i ksiąg wieczystych, służebności przesyłu i zastawu rejestrowego. Książka zawiera bogatą literaturę przedmiotu i aktualną judykaturę oraz skorowidz przedmiotowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12560 X.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13668 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Kontrola administracji publicznej / Jacek Jagielski. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 280 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne)
Bibliogr. s. 273-276. Indeks.
Publikacja łączy w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, w której całościowo ujęto zagadnienia kontroli administracji publicznej w Polsce. W prezentowanym wydaniu zawarto bogate treści teoretyczne i doktrynalne. Kompleksowo przedstawiono prawny system kontroli administracji publicznej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, w tym najnowszych unormowań dotyczących wykonywania kontroli w administracji rządowej. Zaprezentowano również nowe aspekty systemu kontroli, takie jak kontrola zarządcza czy audyt wewnetrzny. W książce wskazano też na międzynarodowe, zwłaszcza unijne, czynniki tendencji rozwojowych systemu kontroli. Rozważania prowadzone są z wykorzystaniem obszernej literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i orzecznictwa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12525 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently unavailable
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13647 X.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10116 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.10115 VII.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11703 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawy Prawa)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Podręcznik stanowi zarys obowiązującego prawa. Składa się z trzech części tworzących całość wykładu: podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, podstawy wiedzy o prawie Unii Europejskiej. Autorzy w sposób zwięzły i klarowny omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące różnych dziedzin prawa. Prezentują najważniejsze rozwiązania prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego, prawa cywilnego i prawa pracy. Autorzy wyłożyli także podstawy wiedzy o prawie Unii Europejskiej, przybliżając Czytelnikowi jej system instytucjonalny i porządek prawny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11427 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11426 X.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12642 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo w Praktyce.)
Prawo zamówień publicznych to kolejna książka z nowej serii publikacji o praktycznych aspektach stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków - radców prawnych i prawników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej dotyczącej infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego - dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Autorki publikacji, bazując na swoim doświadczeniu w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców, w przystępny sposób przedstawiły zagadnienia związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych na etapie postępowania przetargowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15659 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. - Wyd. 3., stan prawny na 1 kwietnia 2010 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 625, [7] s. ; 24 cm + CD.
(Komentarze LexisNexis)
Do książki dołączona jest płyta CD o tej samej sygnaturze.
Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz zawiera szczegółową analizę podstawowych instytucji pomocy społecznej - materialnoprawnych oraz z zakresu postępowania administracyjnego sądowoadministracyjnego. W publikacji omówiono również zagadnienia organizacji jednostek pomocy społecznej oraz reglamentacji ich działalności. Szczególną uwagę zwrócono na działalność zakładów administracyjnych (domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz kwestię sprawowania nadzoru i kontroli nad jednostkami administracyjnymi pomocy społecznej. Dodatkowym walorem opracowania są wzory dokumentów niezbędnych do pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11060 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [i in.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. - Wyd. 5., stan prawny na 1 lipca 2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 367, [1] s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Prawo administracyjne autorstwa wybitnych znawców problematyki prawa administracyjnego stanowi wszechstronne źródło wiedzy o tym przedmiocie. Podstawową zaletą książki jest bogactwo treści połączone z dyscypliną słowa. Autorzy omawiają tradycyjne instytucje i konstrukcje prawne na tle przekształceń polskiej administracji publicznej i wyzwań, w tym technologicznych, przed którymi staje współczesna administracja. W podręczniku znalazły się zagadnienia omawiające istotę administracji i prawa administracyjnego, dotyczące ustroju i kontroli administracji publicznej, a także statusu jej pracowników. Wszystko to omawiane jest na tle europeizacji prawa administracyjnego. W wydaniu piątym dokonano aktualizacji i uzupełnienia treści podręcznika zgodnie z obo-wiązującym stanem prawnym. W celu ułatwienia nauki zastosowano dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście książki pojęć z indeksu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11856 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11855 X.1.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13025 X.1.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Prawo własności przemysłowej / Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall. - Wyd. 5. uaktualnione i rozsz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 597, [3] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Prawnika)
Zawiera także teksty aktów prawnych.
Bibliogr. s. 483-494. Indeks.
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie ustawy - Prawo własności przemysłowej, według stanu na dzień 1 października 2010 roku. Autorzy wyjaśnili w niej wszystkie istotne kwestie dotyczące prawnej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych, uwzględniając również unormowania międzynarodowe i unijne. Praktyczny walor książki podnosi dołączony tekst ustawy oraz wykaz aktów wykonawczych do niej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11087 X.1.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12052 X.1.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 745-[770].
W książce omówiono handel produktem leczniczym oraz produktami pokrewnymi, czyli m.in. kosmetykami i suplementami diety. Punktem wyjścia dla rozważań jest produkt zdatny do obrotu zarówno faktycznie jak również prawnie, czyli taki, który w szczególności uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, jeżeli jest ono wymagane. Publikacja dotyczy handlu wymienionymi produktami na masową skalę, jest analizą ram prawnych oraz sposobu funkcjonowania systemu, w ramach którego handel taki jest prowadzony, a jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie o sposób godzenia przez prawodawcę interesów osób zaangażowanych w wytwarzanie i handel produktem leczniczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11704 XVIII.15 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o państwie współczesnym / Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova. - Wyd. 2. rozsz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 288 s. : il. ; 21 cm.
(Podręczniki LexisNexis. Teoria państwa i prawa, filozofia)
Bibliogr., netogr. s. 258-273. Wykaz aktów prawnych s. 255-258. Indeks.
Książka przedstawia podstawowe problemy współczesnego państwa, zagadnienia dotyczące jego organizacji i funkcjonowania. Omawia m.in. nazwy państw współczesnych, ich symbolikę, funkcje, formy, organizację i funkcjonowanie władzy państwowej, formy współdziałania państwa z innymi podmiotami (organizacjami społecznymi, partiami politycznymi, kościołami, związkami zawodowymi), pojęcie racji stanu, relacje między państwem narodowym a procesami integracji i globalizacji, a także problemy dezintegracji państw współczesnych i wpływ tych procesów na bezpieczeństwo regionalne i globalne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12491 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12490 X.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13631 X.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo w Praktyce.)
Bibliogr. s. 457-459.
Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne to publikacja, w której usystematyzowano i przystępnie przedstawiono zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, z jakimi w codziennej praktyce spotykają się prawnicy. Autorzy omawiają najistotniejsze kwestie, na które powinni zwrócić uwagę prawnicy w swojej pracy, jeżeli mają do czynienia z przedmiotami chronionymi przez prawo własności intelektualnej. W przejrzysty i praktyczny sposób zaprezentowano zagadnienia związane z kontraktowym prawem własności intelektualnej w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych. Szczególnym walorem książki jest wskazanie praktycznych aspektów związanych z konstruowaniem takich umów. Omówiono również zagadnienia procesowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, w szczególności związane z zabezpieczeniem roszczeń, wskazując na najczęściej występujące w praktyce problemy dotyczące skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw w toku postępowania sądowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14525 X.1.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15464 X.1.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 440 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne)
Bibliogr. s. 425-435. Indeks.
Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podzielona na trzy części, które uwzględniają zagadnienia ogólne i podstawową siatkę pojęciową tego prawa, zagadnienia ustrojowe ukazujące administrację centralną i terenową oraz wybrane zagadnienia prawa materialnego administracyjnego. W książce znajdują się odesłania do literatury przedmiotu oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Rozbudowany spis treści daje przejrzysty i logiczny obraz prezentowanego wykładu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12481 X.1.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13626 X.1.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again