Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnie
(2)
Czytelnie
(7)
Author
Garbat Marcin
(2)
Graczyk Krzysztof
(2)
Nakielski Grzegorz
(2)
Tabaczniuk Tadeusz
(2)
Czerwińska Małgorzata
(1)
Hajduk Edward (1932- )
(1)
Ochonczenko Helena
(1)
Prüfer Paweł (1972- )
(1)
Smoluk Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(2)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
HIPOTEZA
(1)
KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE
(1)
NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
PEDAGOGIKA
(1)
SOCJOLOGIA
(1)
STRUKTURA SPOŁECZNA
(1)
STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(1)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PORADNIKI
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 377-384.
Książka przedstawia bariery i koszty, jakie ponosi system aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały ujęte zagadnienia teoretyczne dotyczące osób niepełnosprawnych. Drugi rozdział zawiera analizę danych statystycznych dotyczących liczby i struktury osób niepełnosprawnych w Polsce. Rozdział trzeci wypełnia analiza systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, natomiast czwarty - analiza systemu wspeirania zatrudniania i aktywizacji zawodowej. Piąty rozdział zawiera opis korzyści i kosztów ekonomicznych systemu aktywizacji. Ostatni rozdział opisuje bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych przeprowadzonych wśród niepełnosprawnych, pracodawców i prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14046 VII.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14911 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-190.
Rozwój badań, czy też prac związanych ze wspomaganiem informatycznym procesów decyzyjnych w systemie ZK jest różny na poszczególnych szczeblach, wśród różnych uczestników systemu ZK i w różnych regionach kraju. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego i zaangażowania władz lokalnych (państwowych i samorządowych) w tę problematykę. Celem niniejszej monografii jest ukazanie podstawowej teorii w zakresie planowania cywilnego w ZK, zdiagnozowanie procesu informatyzacji na różnych szczeblach zarządzania państwem oraz próba ujednolicenia zasad wykonywania podstawowych dokumentów planistycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16378 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16377 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem niniejszej monografii jest przedstawienie wybranych aspektów bezpieczeństwa, które znajdują się w zakresie zainteresowań kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikację podzielono na trzy części (rozdziały). Treści pierwszego rozdziału odnoszą się do teorii i historii bezpieczeństwa państwa. Przedstawiono w nim bazę podstawowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa, a także historyczne ujęcie problemu położenia geopolitycznego Polski oraz związanego z tym jej bezpieczeństwa narodowego. Kolejny rozdział dotyczy wieloaspektowego wymiaru bezpieczeństwa państwa. Zawarto w nim szeroko rozumiane problemy dotyczące procesu zarządzania kryzysowego, ewakuacji ludności w wybranych przypadkach zagrożeń oraz działania polityki państwa w obszarze zagwarantowania bezpieczeństwa społecznego. W ostatnim, trzecim rozdziale skupiono się na problemach zastosowania wybranych systemów informatycznych wspomagających procesy kierowania i zarządzania bezpieczeństwem państwa. Problemy bezpieczeństwa w kontekście istniejących i ciągle pojawiających się nowych zagrożeń będą zawsze stymulowały potrzebę prowadzenia dalszych badań w tym zakresie, co w pełni potwierdzają treści zawarte w niniejszej publikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16471 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 83-85
Ustalenia, jak radzą sobie studenci z rozpoznawaniem składników języka zawierających wiedzę o zależnościach, o oddziaływaniach, było inspiracją do napisania oddawanej do rąk Czytelnika książki. Studenci są wyposażeni w wiedzę definicyjno-klasyfikacyjną. W sytuacjach dydaktycznych często wykorzystują uproszczone schematy myślenia, wyjaśniania, skąpy repertuar leksykalny, łatwo porzucają język opisu a wykorzystują język ocen i postulatów. Taki schemat myślenia utrudnia im odróżnianie przypuszczenia od składnika języka opisującego zjawiska realne lub relacje między nimi. Być może przedkładane propozycje osłabią te utrudnienia i będą przydatne studentom do czytania tekstu naukowego z większym pożytkiem poznawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8017 V.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
"(...) tekst książki zawiera wartościowe treści na temat sytuacji studentów niepełnosprawnych w uczelniach wyższych, różnych aspektów ich funkcjonowania w roli studenta, ich edukacji na poziomie wyższym i radzenia sobie z trudnościami w toku studiów. W treściach rozdziałów zawarte są cenne wskazania dotyczące kierunków i sposobów zmian niezbędnych w obiektach uczelni oraz w ich funkcjonowaniu w celu stwarzania młodzieży niepełnosprawnej pełnych szans powodzenia w edukacji na poziomie wyższym". (z recenzji prof. dr hab. Aleksandry Maciarz)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13016 V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 369-401.
"Zasadniczym zagadnieniem rozprawy jest próba ukazania relacji pomiędzy katolicką nauką społeczną a socjologią, którą Autor określa interdyscyplinarnym sprzężeniem. Dr Paweł Prüfer podejmuje zagadnienie interesujące, aktualne i jakościowo ważne w sferze naukowych dociekań. Jest to także zagadnienie nowatorskie. Wprawdzie istnieją publikacje dotykające tego problemu, nie ma jednak dotychczas w literaturze całościowego ujęcia tego problemu. Należy podkreślić, że publikacja ta stanowi interesujący krok w kierunku problematyki naukowo ważnej". (fragment recenzji prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13003 VI.14 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 270-279. Indeks.
"Niniejsza monografia zawiera wiele istotnych informacji na temat rzadko podejmowanych przez historyków literatury i znawców epoki Renesansu. Podejmując się "historycznych rekonstrukcji", najchętniej sięgamy po teksty kultury wysokiej oraz dobrze udokumentowane życie lepiej sytuowanych grup społecznych. Powstałą w ten sposób lukę wypełnia książka, której lekturę można polecić wszystkim humanistom zainteresowanym pełnym obrazem Anglii epoki Stuartów. Opis stylu i poziomu życia klas niższych za panowania Stuartów przynosi ciekawy przegląd faktów związanych z dostępem klas niższych do edukacji, ludowymi wierzeniami i folklorem, podróżami i codzienną egzystencją". (prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13011 XXIV.1 [Czytelnia A] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again