Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(18)
available
(14)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(14)
Czytelnie
(18)
Author
Jędrzejko Mariusz
(5)
Wojtaszczyk Konstanty Adam (1952- )
(4)
Adamowski Janusz Włodzimierz (1952- )
(2)
Balasiewicz Andrzej
(1)
Barburska Olga (1971- )
(1)
Błaut Robert
(1)
Chojnacki Włodzimierz (socjologia wojska)
(1)
Dyrda Mirosław Jan (1945- )
(1)
Dzierżyńska-Mielczarek Jolanta
(1)
Gajlewicz-Korab Katarzyna
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Jabłoński Piotr
(1)
Jakubowski Wojciech J. (1967- )
(1)
Jaskiernia Alicja
(1)
Jędrzejko Marian (1928- )
(1)
Magnuszewska-Otulak Grażyna
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Milczarek Dariusz (1952- )
(1)
Netczuk-Gwoździewicz Marzena
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Sroka Anna (politologia)
(1)
Wojnicki Jacek (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
NARKOMANIA
(4)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(2)
UNIA EUROPEJSKA
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
ASPIRACJE
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
DZIECKO
(1)
EURO (pieniądz)
(1)
Internet
(1)
JAKOŚĆ ŻYCIA
(1)
LEKOZALEŻNOŚĆ
(1)
NARKOTYKI
(1)
NAUKI POLITYCZNE
(1)
NAŁÓG
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
ORGANIZACJA
(1)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
PEDAGOGIKA PRACY
(1)
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
(1)
PIENIĄDZ
(1)
POSTAWY
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE
(1)
UCZNIOWIE
(1)
UNIA GOSPODARCZA i WALUTOWA
(1)
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
(1)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(1)
WOJNA
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(2)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
Subject: place
EUROPA
(1)
POLSKA
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
SŁOWNIKI
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(2)
18 results Filter
Book
In basket
(Wizje Europy ; 10)
Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju. Na scenie europejskiej spotykają się różne wizje jej kształtu geopolitycznego, ustrojowego i ekonomicznego. Seria wydawnicza "Wizje Europy" jest próbą refleksji nad kontrowersyjnymi problemami fenomenu europejskości. Punktem ciężkości naszych rozważań są koncepty metodologiczne, ale również oceny rozwiązań normatywnych i kontekst funkcjonalny różnych płaszczyzn europejskiej infrastruktury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12128 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-[148].
Problematyka relacji między Unią Europejską a państwami Europy Wschodniej była i jest bardzo ważna, by nie powiedzieć kluczowa dla przyszłości nie tylko samych zainteresowanych stron, lecz również całego kontynentu. Kształtujący się po 1989 roku nowy układ sił w tej części Europy nie został bowiem jak dotąd ostatecznie określony, toteż podlega ciągłym zmianom. Inaczej mówiąc, w regionie Europy Wschodniej wciąż trwa geostrategiczna gra, której wynik będzie w dużym stopniu decydował o roli i międzynarodowym znaczeniu zaangażowanych tam głównych aktorów, czyli Unii Europejskiej oraz państw wschodnioeuropejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14911 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15725 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Obszerna wiedza zawarta w książce jest istotnym wkładem w szeroko toczącą się dyskusję wokół zagadnienia "Jak powinno przebiegać wartościowe życie człowieka". Rozważania stanowią źródło wiedzy dla każdego, kto chce poznać problematykę aspiracji, sensu i jakości życia. Dla czytelnika praca jawi się jako pewne dobrodziejstwo poznawcze w chwili błąkania się po manowcach wielu złudnych planów, niedościgłych idei i eksperymentów pojawiających się we wpółczesnym świecie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7723 IV.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8733 IV.3 [Czytelnia B], 8732 IV.3 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 273-304. Indeks.
Dzieło (tego słowa nie używam na wyrost) "Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych" to bardzo ambitna próba utworzenia swoistego kompendium wiedzy na temat szeroko pojmowanych skutków cyfryzacji dla branży medialnej. Biorąc pod uwagę, że branża ta (obok programowania) jest jedną z pierwszych, która uległa pełnej cyfryzacji, poruszone zagadnienie ma znacznie szersze implikacje, obejmujące efekty szybko postępującej cyfryzacji całej gospodarki (...). Połączenie bardzo udanego syntetycznego przeglądu teoretycznych i praktycznych implikacji cyfryzacji mediów dla Polski sprawia, że dzieło jest jednocześnie interesujące z punktu widzenia świata nauki, dydaktyki (studenci) i biznesu medialnego. Zawiera też liczne wątki dotyczące regulacji cyfrowych mediów interesujące dla ustawodawców i polityków oraz administracji państwowej". prof. dr hab. Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17987 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19535 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19534 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek w wielkiej sieci ; T. 1)
Bibliogr. s. 163-168.
Opracowanie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych. Autorzy zwracają uwagę na wielowymiarowość zagrożeń narkotykowych. Tylko takie ujęcie daje możliwość ukazania złożonego charakteru tych zagrożeń, jak i zaproponowanie rozwiązań ograniczających tę patologię społeczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11009 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11977 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-263. Indeks.
W publikacji poddano analizie konflikty międzynarodowe, lokalne/regionalne oraz wewnętrzne, które miały miejsce w Europie po zakończeniu II Wojny Światowej. Książka pozwala Czytelnikowi poznać ich zalążki, punkty zapalne, procesy eskalacji, sam przebieg oraz zakończenia, próby mediacji i zaprowadzenia pokoju. Uzupełnienie treści stanowi próba znalezienia wspólnych elementów dla wszystkich opisanych konfliktów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13075 X.6.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14157 X.6.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 181-197.
Publikacja obejmuje dwa kluczowe problemy - narkotyki i dopalacze oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego używania nowych technologii. Dobór problemów - przy całej wadze takich zjawisk, jak palenie tytoniu, e-papierosy, alkohol, hazard - nie jest przypadkowy, wynika bowiem z oceny sytuacji w realnych środowiskach młodzieżowych Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza, ziemi lubuskiej i ziemi łódzkiej. Ale ujęcie zagadnienia uzależnień tylko w perspektywie społecznych, biologicznych czy psychologicznych uwarunkowań byłoby uproszczeniem, stąd w części pierwszej odnosimy się do zagadnień "wyższych", związanych z nowymi modelami życia społecznego, problemów antropologicznych i etycznych, bez których trudno zrozumieć fenomen rozwoju zaburzeń i uzależnień w ponowoczesnym świecie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14424 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15340 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-[171].
Celem opracowania jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o niepełnosprawności i rehabilitacji. Zagadnienia te są szeroko opisane w literaturze, często jednak rozproszonej i nazbyt specjalistycznej z punktu widzenia dydaktyki przedmiotu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu z zakresu niepełnosprawności i rehabilitacji, dokonałam pewnego wyboru problemów, które powinny stanowić podstawowe kompendium wiedzy na ten temat.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10983 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10982 VI.4 [Wypożyczalnia B], P.9041 VI.4 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10617 VI.4 [Czytelnia B], 10531 VI.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Wizje Europy ; 5)
Nazwy aut. na s. 7. Materiały z konf., 10 marca 2009 r., Warszawa.
Książka ukazuje wymiar ekonomiczny, prawny, społeczny i polityczny przystąpienia Polski do strefy euro. Wymiar ekonomiczny dotyczy wypełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji, ich konsekwencji, otoczenia globalnego, kryzysu ekonomicznego, warunków przystąpienia. Uwarunkowania prawne to m.in. rozstrzygnięcie takich kwesti jak zmiana konstytucji, czy dostosowanie polskiego prawa finansowego. Wymiar społeczny przyjęcia euro to problem stosunku obywateli do tego przedsięwzięcia, natomiast polityczny dotyczy stosunku polityków do kwestii euro i działania konstytucyjnych organów państwowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14017 VIII.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14894 VIII.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem niniejszej publikacji są wybrane problemy bezpieczeństwa państwa, traktowane kompleksowo. Opisane zostały różne jego płaszczyzny (międzynarodowa, wewnętrzna, ekologiczna, ekonomiczna, informacji, społeczna, kulturowa). Omówiono ich istotę, uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Dokonano egzemplifikacji na przykładzie Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11721 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12912 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest pomyślana jako opracowanie propedeutyczne dające komplementarny wykład podstaw nauk politycznych. Jej adresatami są studenci studiów II stopnia oraz słuchacze studiów podyplomowych w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych, którzy są absolwentami kierunków niepolitycznych. Lektura prezentowanych treści ma służyć wyrównaniu bazy merytorycznej do poziomu umożliwiającego dalsze samodzielne studiowanie. Opracowanie może być również przydatne nauczycielom wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11768 X.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12962 X.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Media Początku XXI Wieku ; t. 28)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy niektórych pracach.
Rozwój nowych technologii medialnych, a zwłaszcza popularyzacja i rozwój internetu, powodują daleko idące zmiany w samych mediach, zwłaszcza tych „tradycyjnych”, systemach medialnych i społecznych, polityce medialnej, dziennikarstwie i modelach korzystania z mediów. Nic zatem dziwnego, że te dokonujące się dynamicznie zmiany stały się obecnie najpopularniejszym przedmiotem badań medioznawczych na świecie, w kraju, gdyż ich dokumentowanie i analizowanie jest nie tylko wyzwaniem naukowym, ale i powinnością badaczy współczesności. Dlatego dobrze się stało, że powstaje publikacja poświęcona temu zagadnieniu. Jej głównymi zaletami są: wielowątkowość podjętych w kolejnych rozdziałach zagadnień oraz aktualność. [rec. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17986 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19533 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19532 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-275. Indeks.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę opisu, wyjaśnienia i interpretacji wybranych przez autorów 264 pojęć występujących w obszarze pedagogiki pracy, która ma charakter interdyscyplinarny. W myśli, teoriach i praktyce pedagogicznej pojawiają się bowiem coraz częściej nowe, czasem trudne do jednoznacznego zrozumienia terminy, które są zapożyczane z innych dyscyplin naukowych lub językowych. Ponadto niektóre pojęcia, od lat już obecna w literaturze przedmiotu, niekiedy zyskują nowe, dodatkowe znaczenia. Książka jest więc wyjściem naprzeciw oczekiwaniom szerokiego kręgu osób, a zwłaszcza studentów pedagogiki, odczuwającym brak tego rodzaju opracowań na polskim rynku wydawniczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15207 I.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 305-[312].
Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu korzystaliśmy ze statutów i regulaminów organizacyjnych poszczególnych, opisywanych organów terenowych administracji rządowej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie użyteczna nie tylko dla studentów, lecz także dla pracowników administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych problematyką terenowej administracji rządowej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15208 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.9199 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10912 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Temat: NARKOMANIA
Bibliogr. s. 437-445.
Poniższa książka powstała z myślą o jak najszerszej popularyzacji problemów narkotykowych, zwłaszcza wśród nauczycieli, pedagogów szkolnych, działaczy organizacji non-profit, studentów kierunku pedagogika, zwłaszcza w specjalnościach pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika kryminalistyczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8839 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10349 III.9 [Czytelnia B], 10348 III.9 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i Zagrożenia)
Temat: NARKOMANIA
Bibliogr. s. 201-203. Indeks.
Prezentowane w opracowaniu informacje i materiały adresowane są przede wszystkim do studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych oraz szkolnych pedagogów i psychologów, bowiem uczniowie tych placówek są najbardziej narażeni na eksperymenty narkotykowe i paranarkotykowe. Mamy nadzieję, że prezentowane informacje okażą się także przydatne dla pracowników placówek opieki zdrowotnej, instytucji samorządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, policjantów i strażników miejskich. Przygotowując poniższe opracowanie, nie mieliśmy na celu wywołania strachu przed narkomanią i narkotykami. Jesteśmy bowiem przekonani, że z tym problemem społecznym można walczyć wtedy, jeśli uświadomimy sobie jego konsekwencje społeczne, zdrowotne i moralne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.8452 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9849 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Teksty zostały zgrupowane w dwóch panelach - jeden poświęcony został aspektom prawno-instytucjonalnym samorządu lokalnego w państwach Europy, natomiast drugi analizuje instytucje polskiego samorządu lokalnego z perspektywy jego funkcjonowania po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14913 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again