Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(7)
Author
Balcerzak Adam P
(1)
Brdulak Jacek (1953- )
(1)
Dorozik Leon
(1)
Górecka Barbara
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Kierzkowski Maciej
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Moszyński Michał
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Stanielewicz Józef
(1)
Strmiska-Mietlińska Anna
(1)
Vassilenko Natalia
(1)
Walczak Bogusław
(1)
Łukiewska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
Russian
(1)
Subject
INNOWACJE
(1)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(1)
JĘZYK ROSYJSKI
(1)
Język rosyjski
(1)
KONKURENCJA
(1)
KORESPONDENCJA HANDLOWA
(1)
KORESPONDENCJA URZĘDOWA
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODATEK
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLSKA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZEMYSŁ
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Korespondencja handlowa
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Językoznawstwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Europeistyka w zarysie jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym podręczników akademickich, w którym problematykę integracji europejskiej poszerzono o nowe elementy z zakresu studiów europejskich. Z jednej strony opisano w nim procesy, które doprowadziły do zjednoczenia się Europy i powstania w drugiej połowie XX wieku Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej. z drugiej strony poza kwestiami ekonomicznymi, prawnymi i politycznymi, tradycyjnie podejmowanymi w tego typu opracowaniach autorzy zaprezentowali procesy integracyjne na tle wielu zjawisk o charakterze historycznym, społecznym, kulturowym czy międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4237 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4683 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 239-240.
Książka jest adresowana do tych wszystkich, którzy chcą biegle opanować w mowie i piśmie język rosyjski z zakresu szeroko rozumianej działalności handlowej. Zawarto w niej: podstawowe zasady obowiązujące podczas pisania listów handlowych, liczne wzory najbardziej typowych listów, wiedzę na temat sporządzania w języku rosyjskim zapytań ofertowych, ofert i kontraktów, wskazówki, jak składać i odpowiadać na reklamacje, ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, słowniczek słów i wyrażeń niezbędnych w prowadzeniu korespondencji handlowej. Książka została napisana z myślą o studentach kierunków ekonomicznych, uczestnikach kursów językowych oraz słuchaczach pomaturalnych studiów ekonomicznych. Zainteresuje także osoby, które prowadzą działalność handlową w języku rosyjskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19429 XXII.9 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19428 XXII.9 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie o drogę, jaką obierają organizacje, głównie przedsiębiorstwa, chcące w świadomy sposób tworzyć przewagi konkurencyjne i rynkowe. Pierwsza część monografii, składająca się z pięciu rozdziałów, podejmuje problematykę znaczenia informacji, wiedzy oraz jakości kapitału ludzkiego dla budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Druga część monografii, na którą składają się cztery rozdziały, koncentruje się na kwestiach szeroko ujmowanej innowacyjności organizacyjnej i procesowej przedsiębiorstwa. Trzecia "sześciorozdziałowa" część monografii poświęcona została tworzeniu efektywnych kanałów dystrybucji w strategii kreowania i zdobywania nowych nisz rynkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14049 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14920 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 151-156.
W monografii dokonano dekompozycji pojęcia konkurencyjności na następujące elementy składowe: potencjał konkurencyjny i pozycję konkurencyjną. Na tej podstawie określono syntetyczny wskaźnik konkurencyjności, który uwzględniał wymienione wymiary konkurencyjności. Umożliwiło to dokonanie kompleksowej oceny konkurencyjności wybranych branż na rynku unijnym oraz określenie czynników ją determinujących. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono znaczenie wybranych branż w gospodarce Polski. W rozdziale drugim skoncentrowano się na ocenie potencjału konkurencyjnego. W rozdziale trzecim skupiono uwagę na efektach konkurencyjnych. W rozdziale czwartym dokonano syntetycznej oceny konkurencyjności branż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16858 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W dniach 25-26 stycznia 2001 r. odbył się w Warszawie VII Kongres Ekonomistów Polskich. Referaty prezentowane na Kongresie zostały opublikowane w specjalnej serii wydawniczej obejmującej sześć tomów. Niniejszy tom zawiera materiały sesji piątej, której przedmiotem były "Problemy rozwoju regionalnego". Wielowątkowa i ożywiona dyskusja dotyczyła trzech głównych zagadnień: modelu polityki regionalnej, finansowania rozwoju regionalnego oraz sposobu dostosowywania się do wymagań Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2341 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-219, akty prawne s. 221-224
Obecnie koncepcje podatkowe podporządkowane są teoriom zarządznia i teoriom ekonomiczno-społecznym, pełniąc w nich funkcje decydujące o skuteczności stosowanego modelu. Należy zaznaczyć, że koncepcje i rozwiązania podatkowe w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym odgrywają ważną rolę w modelu zarządzania gospodarką narodową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8112 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8869 [Magazyn 1], P.8868 [Magazyn 1], P.8867 [Magazyn 1], P.8866 [Magazyn 1], P.8865 [Magazyn 1], P.8864 [Magazyn 1], P.8863 [Magazyn 1], P.8862 [Magazyn 1] (8 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8861 XXII.9 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10425 XXII.9 [Czytelnia A] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again