Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(5)
Placówka
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(7)
Autor
Balcerzak Adam P
(1)
Brdulak Jacek (1953- )
(1)
Dorozik Leon
(1)
Górecka Barbara
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Kierzkowski Maciej
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Moszyński Michał
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Stanielewicz Józef
(1)
Strmiska-Mietlińska Anna
(1)
Vassilenko Natalia
(1)
Walczak Bogusław
(1)
Łukiewska Katarzyna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(6)
rosyjski
(1)
Temat
INNOWACJE
(1)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(1)
JĘZYK ROSYJSKI
(1)
Język rosyjski
(1)
KONKURENCJA
(1)
KORESPONDENCJA HANDLOWA
(1)
KORESPONDENCJA URZĘDOWA
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODATEK
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLSKA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZEMYSŁ
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Korespondencja handlowa
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Dziedzina i ujęcie
Językoznawstwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Europeistyka w zarysie jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym podręczników akademickich, w którym problematykę integracji europejskiej poszerzono o nowe elementy z zakresu studiów europejskich. Z jednej strony opisano w nim procesy, które doprowadziły do zjednoczenia się Europy i powstania w drugiej połowie XX wieku Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej. z drugiej strony poza kwestiami ekonomicznymi, prawnymi i politycznymi, tradycyjnie podejmowanymi w tego typu opracowaniach autorzy zaprezentowali procesy integracyjne na tle wielu zjawisk o charakterze historycznym, społecznym, kulturowym czy międzynarodowym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.4237 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4683 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 239-240.
Książka jest adresowana do tych wszystkich, którzy chcą biegle opanować w mowie i piśmie język rosyjski z zakresu szeroko rozumianej działalności handlowej. Zawarto w niej: podstawowe zasady obowiązujące podczas pisania listów handlowych, liczne wzory najbardziej typowych listów, wiedzę na temat sporządzania w języku rosyjskim zapytań ofertowych, ofert i kontraktów, wskazówki, jak składać i odpowiadać na reklamacje, ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, słowniczek słów i wyrażeń niezbędnych w prowadzeniu korespondencji handlowej. Książka została napisana z myślą o studentach kierunków ekonomicznych, uczestnikach kursów językowych oraz słuchaczach pomaturalnych studiów ekonomicznych. Zainteresuje także osoby, które prowadzą działalność handlową w języku rosyjskim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19429 XXII.9 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19428 XXII.9 [Czytelnia A] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie o drogę, jaką obierają organizacje, głównie przedsiębiorstwa, chcące w świadomy sposób tworzyć przewagi konkurencyjne i rynkowe. Pierwsza część monografii, składająca się z pięciu rozdziałów, podejmuje problematykę znaczenia informacji, wiedzy oraz jakości kapitału ludzkiego dla budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Druga część monografii, na którą składają się cztery rozdziały, koncentruje się na kwestiach szeroko ujmowanej innowacyjności organizacyjnej i procesowej przedsiębiorstwa. Trzecia "sześciorozdziałowa" część monografii poświęcona została tworzeniu efektywnych kanałów dystrybucji w strategii kreowania i zdobywania nowych nisz rynkowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14049 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14920 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., netogr. s. 151-156.
W monografii dokonano dekompozycji pojęcia konkurencyjności na następujące elementy składowe: potencjał konkurencyjny i pozycję konkurencyjną. Na tej podstawie określono syntetyczny wskaźnik konkurencyjności, który uwzględniał wymienione wymiary konkurencyjności. Umożliwiło to dokonanie kompleksowej oceny konkurencyjności wybranych branż na rynku unijnym oraz określenie czynników ją determinujących. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono znaczenie wybranych branż w gospodarce Polski. W rozdziale drugim skoncentrowano się na ocenie potencjału konkurencyjnego. W rozdziale trzecim skupiono uwagę na efektach konkurencyjnych. W rozdziale czwartym dokonano syntetycznej oceny konkurencyjności branż.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16858 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
W dniach 25-26 stycznia 2001 r. odbył się w Warszawie VII Kongres Ekonomistów Polskich. Referaty prezentowane na Kongresie zostały opublikowane w specjalnej serii wydawniczej obejmującej sześć tomów. Niniejszy tom zawiera materiały sesji piątej, której przedmiotem były "Problemy rozwoju regionalnego". Wielowątkowa i ożywiona dyskusja dotyczyła trzech głównych zagadnień: modelu polityki regionalnej, finansowania rozwoju regionalnego oraz sposobu dostosowywania się do wymagań Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 2341 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 217-219, akty prawne s. 221-224
Obecnie koncepcje podatkowe podporządkowane są teoriom zarządznia i teoriom ekonomiczno-społecznym, pełniąc w nich funkcje decydujące o skuteczności stosowanego modelu. Należy zaznaczyć, że koncepcje i rozwiązania podatkowe w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym odgrywają ważną rolę w modelu zarządzania gospodarką narodową.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8112 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.8869 [Magazyn 1], P.8868 [Magazyn 1], P.8867 [Magazyn 1], P.8866 [Magazyn 1], P.8865 [Magazyn 1], P.8864 [Magazyn 1], P.8863 [Magazyn 1], P.8862 [Magazyn 1] (8 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.8861 XXII.9 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10425 XXII.9 [Czytelnia A] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej