Form of Work
Książki
(49)
Status
only on-site
(48)
available
(46)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(10)
Wypożyczalnie
(37)
Czytelnie
(48)
Author
Aluchna Maria
(2)
Godlewska-Majkowska Hanna (1960- )
(2)
Konieczna-Domańska Anna
(2)
Radło Mariusz-Jan
(2)
Strzyżewska Marianna
(2)
Albiński Piotr (1969- )
(1)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Biernat Elżbieta
(1)
Bieńkowski Wojciech
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Cichosz Marzenna
(1)
Duczkowska-Małysz Katarzyna
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Dziedzic Ewa
(1)
Firlit Elżbieta
(1)
Godlewska Hanna (1960- )
(1)
Goliński Jan
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Grącik-Zajaczkowski Małgorzata
(1)
Hejduk Irena (1949- )
(1)
Hellich Ewa (1955- )
(1)
Kaczorowski Paweł (1957- )
(1)
Karwowski Waldemar (1953- )
(1)
Kasiewicz Stanisław (1946- )
(1)
Kobyliński Andrzej (1965- )
(1)
Kowalczyk Stanisław (1956- )
(1)
Kowalewski Oskar
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Lichniak Irena
(1)
Matusiak Krzysztof B. (1963- )
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Mróz Bogdan
(1)
Nowak-Far Artur
(1)
Pakulska Teresa
(1)
Panek Tomasz (1953- )
(1)
Pietrewicz Jerzy Witold
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Sobczak Andrzej
(1)
Sobiecki Roman (1954- )
(1)
Strużycki Marian (1930- )
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Surma Jerzy
(1)
Szymecka Agnieszka
(1)
Tomczak Franciszek
(1)
Tomczyk Emilia
(1)
Weresa Marzenna Anna
(1)
Wojciechowska Renata
(1)
Zawistowska Hanna
(1)
Zwierzchowski Jan
(1)
Łobejko Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(7)
INNOWACJE
(6)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(5)
GOSPODARKA TERENOWA
(4)
TURYSTYKA
(4)
GLOBALIZACJA
(3)
GOSPODARKA
(3)
INWESTYCJE
(3)
UNIA EUROPEJSKA
(3)
ZARZĄDZANIE
(3)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(3)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(2)
POLSKA
(2)
ROLNICTWO
(2)
SPOŻYCIE
(2)
SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA
(2)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
ALIANS STRATEGICZNY (ekon.)
(1)
BANKI MIĘDZYNARODOWE
(1)
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
(1)
BUDŻETY RODZINNE
(1)
DECYZJE
(1)
DOCHODY INDYWIDUALNE
(1)
EKONOMETRIA
(1)
EKONOMIA
(1)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
HANDEL ELEKTRONICZNY
(1)
HANDEL ZAGRANICZNY
(1)
HOLDINDI
(1)
HOLDINGI
(1)
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(1)
ISLAM
(1)
JAKOŚĆ ŻYCIA
(1)
KADRY
(1)
KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(1)
KLASTRY (ekon.)
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
KOMUNIKOWANIE MARKETINGOWE
(1)
KONSUMENCI (ekon.)
(1)
KRAJE GOSPODARCZO ROZWINIĘTE
(1)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
KULTURA FIZYCZNA
(1)
LOGIKA
(1)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(1)
LOJALNOŚĆ KONSUMENTÓW
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
MOTYWACJA PRACY
(1)
MŁODZIEŻ
(1)
NAUKA
(1)
OBSŁUGA KLIENTA
(1)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(1)
OFFSHORING
(1)
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
(1)
ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU
(1)
ORGANIZACJE CHARYTATYWNE
(1)
ORGANIZACJE RELIGIJNE
(1)
OTOCZENIE FIRMY
(1)
OUTSOURCING
(1)
PARKI TECHNOLOGICZNE
(1)
PAŃSTWO
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLITYKA
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
POLITYKA WYZNANIOWA
(1)
PRAWO GOSPODARCZE
(1)
PRODUKTYWNOŚĆ PRACY
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE
(1)
PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY
(1)
PUBLIC RELATIONS
(1)
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
RELIGIA
(1)
RELIGIJNOŚĆ
(1)
SATYSFAKCJA ZAWODOWA
(1)
SEKTY i RUCHY RELIGIJNE
(1)
STANY ZJEDNOCZONE
(1)
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
(1)
SYSTEMY INFRORMATYCZNE ZARZĄDZANIA
(1)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(1)
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA (Warszawa). KATEDRA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
TRANSFER TECHNOLOGII
(1)
UMOWA
(1)
USŁUGI
(1)
WIEŚ
(1)
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE
(1)
WSPÓŁPRACA NAUKOWO-TECHNICZNA
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZATRUDNIENIE
(1)
ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU
(1)
ŻYDZI
(1)
ŻYWNOŚĆ
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(3)
Subject: place
POLSKA
(1)
WARSZAWA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
49 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Temat książki dotyczy problematyki bardzo aktualnej i potrzebnej, zwłaszcza że świadomość faktycznych skutków stosowania polityk unijnych jest niewielka i wymaga ciągłego monitorowania. Celem badań jest analiza wybranych polityk UE oraz zbadanie ich wpływu na procesy społeczno-gospodarcze w Polsce. Realizacja takiego celu jest ważna zarówno z punktu widzenia teorii jak i potrzeb praktyki gospodarczej. Praca stanowi interesującą, oryginalną analizę wybranych polityk z punktu widzenia teorii i praktyki jak i ich ciekawą syntezę. Metoda zastosowana do badań pozwala na wszechstronną ocenę omawianych polityk. Analiza prowadzona jest w płaszczyźnie historycznej, prawnonormatywnej i sferze realnej". (z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Chrabonszczewskiej)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8274 XI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9613 XI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Praca jest opracowaniem interesującym, zarówno w sensie poznawczym, jak i metodycznym oraz aplikacyjnym. Za szczególnie interesujące należy uznać rozważania przeprowadzone w rozdziale drugim, poświęconym doświadczeniom światowym, oraz w rozdziale czwartym, prezentującym wyniki badań przeprowadzonych na próbie trzydziestu polskich grup kapitałowych oraz cztery studia przypadków - Polimex-Mostostal SA, TP SA, GTC SA oraz TVN SA. (z recenzji dr. hab. Jana Jeżaka)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11606 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Dla badaczy i praktyków zarządzania.
Bibliogr. przy pracach.
Zarządzanie jest dynamiczną dziedziną nie znoszącą pustki, przeżywającą ciągły rozwój. Jest silnie osadzone w nowych trendach zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, jak i zmian mających miejsce wewnątrz organizacji. Ostatnie dziesięć lat jest dowodem na nieuchronność i ciągłość występowania tych procesów. Oznacza to zarówno dla badaczy, jak i praktyków specjalizujących się w tym temacie konieczność śledzenia bieżących zmian otoczenia zachodzących w wielu różnych obszarach, jak makroekonomia, technologia, zmiany gustów konsumentów, a także nowych wyzwań stawianych przed przedsiębiorstwami, oraz reakcji przedsiębiorstw na nowe zjawiska i tendencje. Przedsiębiorstwa, które nie umieją dostrzec zachodzących zjawisk czy pojawiających się trendów, są skazane na porażkę i wypadnięcie z rynku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9207 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10932 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 111-114.
Książka jest poświęcona rozwojowi myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki. W pracy zanalizowano spośród teorii dawnych tylko te, które w dalszym ciągu są aktualne, oraz teorie współczesne. Celem skryptu jest nie tylko prezentacja teorii ekonomicznych, lecz również związków między nimi. Podstawowy nacisk jest położony na teorie makroekonomiczne. Zwrócono również szczególną uwagę na teorie, które stanowią standard obecnej ekonomii akademickiej i są analizowane w ramach kursów ekonomii ogólnej, mikroekonomii lub makroekonomii.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12646 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12648 VIII.1 [Wypożyczalnia C], P.12647 VIII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13763 VIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Autorzy książki stawiają tezę, że w ostatnich latach nastąpiła istotna zmiana znaczenia czynników międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki wynikająca z procesów globalizacji oraz integracji z Unią Europejską. Wskazują oni, że z jednej strony zmalało znaczenie wielu tradycyjnych czynników konkurencyjności (jak na przykład autonomicznych zasobów kapitałowych czy powszechnych technologii), ponieważ stały się one łatwo dostępne i mobilne w skali międzynarodowej. Z drugiej strony zaś wzrosło znaczenie wielu innych czynników konkurencyjności o mniejszym lub niedocenionym dawniej znaczeniu. Na uwagę zasługują w szczególności rozwiązania instytucjonalne, które w warunkach mobilności czynników wytwórczych mają decydujący wpływ na lokalizację inwestycji i związanego z nimi transferu technologii. Odnosząc te ogólne wnioski wynikające z badań konkurencyjności do wyborów polityki ekonomicznej w Polsce, autorzy za kluczowe sfery działania uznają poprawę otoczenia instytucjonalnego (w tym m.in. reformę finansów publicznych, dokończenie prywatyzacji, poprawę otoczenia regulacyjnego czy restrukturyzację sfery B+R), podniesienie poziomu wykorzystania zasobów ludzkich w procesie tworzenia dochodu narodowego oraz wzmacnianie jakości kapitału ludzkiego – co pozwoli na lepsze wykorzystanie napływu do Polski kapitału i technologii ze źródeł zewnętrznych. Istotną wartością książki jest również wyselekcjonowana w procesie badań oraz wielu seminaryjnych dyskusji metoda analizy konkurencyjności gospodarczej. Dzięki niej przedstawione w pracy analizy porównawcze mają wysoką wartość porównawczą oraz praktyczną, w szczególności mogą być użyteczne dla wypracowania prorozwojowych i prokonkurencyjnych rozwiązań w polityce ekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9016 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10587 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 251-282.
Praca charakteryzuje poziom aktywności fizycznej i stopień uczestnictwa w jej różnych formach przedstawicieli warszawskich grup zawodowych. Badania objęły 16 grup zawodowych i dotyczyły determinant aktywności sportowej, rekreacyjnej i ruchowej. Część empiryczna została poprzedzona częścią teoretyczną, w której ukazano ważną rolę aktywności fizycznej w życiu ponowoczesnego człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12686 XIX.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13732 XIX.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 321. Indeks.
Podręcznik omawia w zrozumiały sposób kluczowe zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstwa. To co wyróżnia tę książkę, to przedstawienie finansów przedsiębiorstwa tak jak one w rzeczywistości funkcjonują w aktualnym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw. Nie są tu prezentowane teorie czy też oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstw nie mające praktycznego zastsowania. W podręczniku dominuje spojrzenie na przedsiębiorstwo przez pryzmat inwestora, który inwestuje swoje środki i ponosi ryzyko z tym związane. Finanse przedsiębiorstwa, co pokazuje ta książka są dość proste. Warto zrozumieć cel działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego realizacji, a wtedy cała reszta zagadnień układa się w logiczną całość.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13166 [Magazyn 1], P.13165 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13164 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C], P.12694 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13742 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość w XXI wieku)
Główną przesłanką, która skłoniła autorkę do podjęcia tego tematu, jest dynamiczny rozwój sektora usług i wynikające z tego zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi. W kontekście usług szczególnie interesujące było spojrzenie na zagadnienie budowania lojalności klientów w celu wejścia w posiadanie informacji i wiedzy o lojalnych klientach i relacjach z nimi oraz zebranie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej logistyki w usługach. Opracowanie wskazuje i omawia procesy i działania logistyczne występujące w przedsiębiorstwach usługowych oraz pokazuje, jak informacje i wiedza o lojalnym kliencie i relacjach z nim mogą być wykorzystane w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstw usługowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9038 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10613 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 5 maja 2008 r., Warszawa.
Tekst częśc. ang. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy ref.
Książka jest owocem prac konferencji zorganizowanej 5 maja 2009 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dotyczyła ona szans, jakie dla rolnictwa i przemysłu spożywczego stworzyło rozszerzenie Unii i skupiła blisko czterystu przedstawicieli środowisk naukowych, eksperckich, samorządów terytorialnych, organizacji sektora rolno-spożywczego, a także instytucji rządowych, zajmujących się tą problematyką. Tematy referatów krajowych i zagranicznych uczestników konferencji poświęcone zostały zaś niezwykle aktualnemu problemowi Wspólnej Polityki Rolnej i jej przeglądowi (tzw. health check).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8273 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 9789 XVII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9612 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza publikacja poświęcona została konstrukcji zwanej modelem biznesu - w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem. Została więc pomyślana, tak aby dać Czytelnikowi możliwie szeroki obraz modelu biznesu - jako konstrukcji organizacyjno-zarządczej. Ten model biznesu zaprezentowany został jako: sam rodzaj właśnie wymienionej konstrukcji, tj. jego istota, prezentacja wynikająca z dorobku w literaturze poświęconej zarządzaniu; możliwość zarządzania przedsiębiorstwem w coraz bardziej złożonych warunkach; nowy sposób poszukiwania przewagi konkurencyjnej w obszarach dotąd nie zajętych na rynku; mechanizm tworzenia wartości dla klienta, który sam z siebie - jako podmiot decydujący o zakupach - jest złożonym elementem modelu biznesu, podlega zmianom i ma wpływ na decyzje przedsiębiorstwa; zmieniająca się pod wpływem różnych czynników zwarta koncepcja zarządzania; rozwiązanie zarządczo-decyzyjne, które ma wymiar nie tylko operacyjny, ale głównie strategiczny i jako takie - wpisuje się w nowe wyzwania pod adresem tego zarządzania; konstrukcja, która nabrała nowego charakteru pod wpływem przemian w gospodarce - przemian o charakterze technicznym (rozwój IT i sieciowej gospodarki), ekonomicznym (globalizacja); koncepcja zarządzania, której unowocześnienie następuje w wyniku innowacji i wykorzystywania szans rodzących się w gwałtownych zmianach otoczenia. Autorzy chcieliby zwrócić uwagę, że niniejsza publikacja powinna być przyczynkiem do dalszych dyskusji nad modelem biznesu - jego przydatnością w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, kierunkami zmian w modelu biznesu, przemianami w samej jego konstrukcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12244 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13368 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja zawiera 27 opracowań, które prezentują indywidualne podejście autorów do poruszanych zagadnień. Z perspektywy polskiej gospodarki turystycznej można wskazać kilka tematów, które są zarówno uniwersalne, jak i wpisane w kontekst, w których ona działa. Należą do nich: procesy integracji gospodarczej i politycznej, a szczególnie wpływ przynależności Polski do Unii Europejskiej na uwarunkowania rozwoju turystyki, wpływ procesów globalizacji na kształtowanie się rynku turystycznego, z uwzględnieniem oddziaływania kulturowego, potencjał turystyki jako części innowacyjnej gospodarki, wreszcie różnorodne bariery, które mogą hamować rozwój turystyki i które wymagają poszukiwania adekwatnych rozwiązań. Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na niektóre z wymienionych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13051 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9014 VI.14 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10585 VI.14 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / [Szkoła Główna Handlowa])
Bibliogr. s. 277-280.
Celem niniejszej pracy jest określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11925 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / Szkoła Główna Handlowa)
Streszcz. ang.
Praca niniejsza dotyczy parametryzacji atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów i podregionów. Zaproponowana metoda pozwoliła nie tylko oszacować wskaźniki potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionów, ale także dokonać ich rankingu. Oryginalność wiąże się także z odniesieniem do ogólnej atrakcyjności inwestycyjnej sytuacji pod tym względem w wybranych sekcjach usług: pośrednictwa finansowego oraz handlu i napraw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8272 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9611 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / Szkoła Główna Handlowa)
Niniejsza książka powstała jako drugie opracowanie zespołu, kierowanego przez prof. SGH dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską, składającego się z pracowników i współpracowników Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Autorzy zajęli się w opracowaniu istotnymi problemami alokacji w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego oraz określeniem zróżnicowania przestrzennego potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. W opracowaniu zastosowano autorską metodę ułatwiającą diagnozowanie stanu gospodarki w wymiarze lokalnym i regionalnym, pozwalającą uzyskiwać lepsze rezultaty w procesie zarządzania strategicznego rozwojem w wymiarze regionu oraz społeczności lokalnych. Ważnym wyróżnikiem przeprowadzanych badań jest ujęcie problematyki podejmowania i realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu regionalnym i lokalnym z punktu widzenia potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9015 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10586 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa ISSN 0867-7727 ; 569)
Książka jest wynikiem konferencji naukowej poświęconej w całości zagadnieniom informatyzacji jednostek administracji publicznej i służby zdrowia. Jej głównym celem jest prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. Takie podejście zostało podkreślone w dwuczłonowym podtytule konferencji: Jak zastosować IT do zarządzania administracją publiczną i służbą zdrowia oraz jak zarządzać IT w administracji publicznej i służbie zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10945 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang. przy rozdz.
Praca jest poświęcona nie tylko zagadnieniom ogólnym umów gospodarczych, przedstawionym w sposób wyjatkowo kompetentny i przydatny do szerokiego wykorzystania w literaturze przedmiotu i w pracach legislacyjnych nad nowym kodeksem cywilnym, ale również bardzo licznym problemom szczególnym wielu typów umów gospodarczych, rzadko analizowanym w polskiej literaturze przedmiotu. Trzeba podkreslić, że kilka opracowań składających się na to dzieło zbiorowe ma całkowicie nowatorski charakter.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9788 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [265]-[282].
Różnorodność obu rynków - amerykańskiego i unijnego - jest czynnikiem, który pozwala im wzajemnie się zmieniać i dostosowywać, a także prowadzi do zmiany otoczenia międzynarodowego. W tym opracowaniu obu podmiotów w handlu międzynarodowym nie konfrontuje się, ale podejmuje się próbę udowodnienia, że w warunkach pogłębiających się współzależności w gospodarce światowej są one skłonne do podejmowania współpracy, a ich wspólne działanie i ustalanie reguł wpływa na pozostałych uczestników międzynarodowego systemu handlowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9137 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10772 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 251-274.
Autorka podejmuje niezykle doniosłą problematykę zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Przedsiębiorczość, a ściśle rzecz biorąc - talenty przedsiębiorczości, to jeden z pięciu zasobów terytorium decydujących o szansach jego rozwoju społeczno-gospodarczego, a co za tym idzie - o powodzeniu w rywalizacji konkurencyjnej. Zasób ten nabiera szczególnego znaczenia w gospodarce, która powinna opierać swoją strategię rozwoju na konieczności doganiania krajów przodujących, co wymaga transformacji zasobów i systemów gospodarowania oraz daleko idących przemian społecznych. Na takiej drodze znalazła sie Polska i podjęła te wyzwania. Dla Polski rozwój przedsiębiorczości jest warunkiem sprostania temu wyzwaniu. Praca ta, oprócz walorów merytorycznych, realizuje jednocześnie cel społecznej użyteczności nauki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10985 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11954 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Ksiązka wpisuje się w problematykę wpływu nowych technologii na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i określających je modeli biznesu. Czy dokonamy przełomowych zmian, odrzuciwszy w teorii i praktyce to, co kształtowało się przez lata, i sformułujemy nowy, rewolucyjny paradygmat trwałego, odnawialnego, zdolnego przetrwać różne technologiczne wyzwania modelu biznesu? Czy też wybierzemy wariant ewolucyjny powolnej adaptacji ex post pojawiających się technologii do przyjętego w przeszłości modelu biznesu? Publikacja stanie się przyczynkiem do dalszej dyskusji o tym, w jakim stopniu pojawiające się wciąż nowe technologie i wynalazki techniczne oraz technologiczne innowacje zmieniają współczesne modele biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14479 IX.12 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again