Form of Work
Książki
(20)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(19)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(1)
Czytelnie
(20)
Author
Naumowicz Krystyna
(6)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(2)
Batorski Jarema
(1)
Cieślicki Maciej
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M. (1938- )
(1)
Fabiszak Jacek
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Gruz Maria
(1)
Hanisz Romuald N
(1)
Hanisz Romuald Norbert
(1)
Kisiel Mirosław
(1)
Michalak Adolf
(1)
Pabian Angelika
(1)
Perenc Józef (1945- )
(1)
Ratajczak Sabina
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Syrkiewicz-Świtała Magdalena
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Walancik Marek
(1)
Wiszniewski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
TURYSTYKA
(4)
MARKETING
(3)
POLSKA
(2)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(2)
UNIA EUROPEJSKA
(2)
CZAS WOLNY od PRACY UCZNIA
(1)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(1)
KOMUNIKOWANIE MARKETINGOWE
(1)
LITERATURA ANGIELSKA
(1)
MIKROEKONOMIA
(1)
ODPOCZYNEK
(1)
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
REZERWATY i PARKI NARODOWE
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
(1)
SHAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616)
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
UCZNIOWIE
(1)
USŁUGI
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
21 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Bibliogr. przy rozdz.
Tematem niniejszej publikacji jest jeden z obszarów działalności marketingowej uczelni wyższej - komunikacja szkoły wyższej z otoczeniem. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza porusza zagadnienia komunikacji marketingowej uczelni, opisuje zagadnienia związane z kreowaniem wizerunku uczelni, podejmuje kwestię znaczenia marki, jej tożsamości i wizerunku, omawia rolę serwisu www uczelni wyższej oraz sposób wykorzystywania rankingów i programów akredytacyjnych w komunikacji uczelni z otoczeniem. Druga część publikacji zawiera prezentację wyników badań przeprowadzonych przez Uczelnię w zakresie komunikacji marketingowej z wybranymi podmiotami otoczenia. Przeprowadzone badania oraz wynikłe z nich wnioski pozwoliły okreslić specyfikę komunikacji marketingowej uczelni oraz jej znaczenie w budowaniu wizerunku szkoły wyższej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13065 V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.)
Bibliogr. przy rozdz.
Przedmiotem monografii jest zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora niefinansowego, produkcyjnych, handlowych i usługowych. Publikacja przedstawia wybrane problemy związane z zarządzaniem ryzykiem i ma na celu dostarczenie fundamentalnej wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów w tym zakresie. Monografia ma charakter implementacyjny, wzbogacono ją licznymi przykladami, wykresami, i tabelami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12522 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.)
Bibliogr. s. 222-232.
W sektorze szkolnictwa wyższego pytanie „jak kształcić?” jest wciąż aktualne. Czy polskie uczelnie wyższe pozwalają zdobyć studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy? Po czym poznać, że dana uczelnia kształci na wysokim poziomie? Jakie działania powinna podejmować uczelnia wyższa, by zapewnić wysoką jakość kształcenia? W obliczu masowości kształcenia, zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wdrażania wytycznych Procesu Bolońskiego, spadku liczby studentów i rosnącej konkurencji wśród uczelni wyższych, pytania te nabierają szczególnego znaczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15240 V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 5263 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały do wykładu z podstaw marketingu, wykonane na zlecenie Wyższej Szkoły Biznesu w Pile. Zawierają osiem rodziałów, dotyczących: gospodarki rynkowej, marketingu i jego strategii. Każdy z nich kończy się pytaniami sprawdzającymi stan wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5287 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały do wykładu z podstaw marketingu na kierunku "Administracja", wykonane na zlecenie Wyższej Szkoły Biznesu w Pile. Publikacja składa się z trzech rozdziałów zawierających wyjaśnienie istoty marketingu, jego usług i zadań w administracji lokalnej. Każdy z nich kończy się pytaniami sprawdzającymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5049 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4054 XXI.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5048 XXI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka / Krystyna Naumowicz. - Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, 1998. - 112 s. : rys., tab. ; 24 cm.
W opracowaniu podjęto próbę spojrzenia na turystykę jako na sferę zaspokajania potrzeb. Punktami wyjścia takiej koncepcji są następujące tematy: potrzeby turystyczne, turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych, ruch turystyczny i przedmioty zaspokajania potrzeb jego uczestników, dobra turystyczne, usługi turystyczne, konsumpcja turystyczna, przestrzenny kompleks turystyczny, gospodarka turystyczna, popyt i podaż rynku turystycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5262 XX.1.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
E-book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Bibliogr., wykaz aktów prawnych s. 169-178.
Prezentowana monografia jest udaną próbą usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy na temat przemian zachodzących w polskim szkolnictwie wyższym, a także próbą oceny przystosowania polskich uczelni do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. W pracy zidentyfikowane zostały wyznaczniki rynkowego zorientowania uczelni oraz czynniki różnicujące poziom orientacji rynkowej uczelni wyższych. W monografii opisano stan świadomości i nastawienia pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów w kwestii rozumienia przesłanek i konsekwencji rynkowej orientacji szkoły wyższej i urynkowienia szkolnictwa wyższego, przedstawiono również zależności pomiędzy osiągniętym poziomem zorientowania rynkowego a pozycją rankingową uczelni. Przedstawiony w pracy materiał teoretyczny i empiryczny uznać należy za wartościowy tak z punktu widzenia badaczy zajmujących się problemami rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego, decydentów odpowiadających za prawno-ekonomiczne kreowanie warunków funkcjonowania uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, jak i z punktu widzenia samych władz i pracowników uczelni wyższych, odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku oraz pozycji rynkowej swoich uczelni [recenzja Grzegorz Maciejewski].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. E.14 V.3
Book
In basket
Streszcz. ang.
Bibliogr.
Głównym celem pracy jest uporządkowanie perspektyw, definicji i atrybutów przypisywanych uczącej się organizacji i organizacyjnemu uczeniu się. Praktycznym celem pracy jest wypracowanie metodyki umożliwiającej podwyższanie zdolności polskich przedsiębiorstw do uczenia się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8690 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10148 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
O zarządzaniu słów kilka / Maciej Cieślicki. - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, cop. 2001. - 226 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Książka poświęcona jest złożonej oraz wielowątkowej problematyce organizacji i zarządzania instytucją, oraz szczególnym jej przykładzie jaki stanowi przedsiębiorstwo. Generalnie traktuje ona o funkcjach zarządzania oraz wybranych, uznanych przez Autora, problemach ważnych, o których student powinien wiedzieć i mieć do nich określony stosunek, jako swoiste minimum wiedzy w wykładanym toku studiów przedmiocie podstawy zarządzania. Książka stanowi opracowanie dojrzałe, kompleksowe, pod wieloma względami nowatorskie o istotnych walorach poznawczych i dydaktycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1373 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
W pierwszej części autorzy stawiają dwa istotne pytania: Jaki będzie wpływ nowoczesnych technologii na rzeczywistość realną? Jak będzie się zmieniała rzeczywistość wirtualna pod wpływem nowoczesnych technologii? Granica rozwoju nie jest znana, a zmiany, które zaszły w ostatnim trzydziestoleciu w dziedzinie technologii informacyjnych, przybrały niespotykaną dotąd skalę. Jesteśmy w okresie przejściowym, a może początkowym, niewykrystalizowanej rzeczywistości. Internet zmienił i ciagle zmienia naszą rzeczywistość. Można odnieść wrażenie, że więcej uwagi poświęcamy znaczeniu Internetu dla jednostki, tymczasem jego udział i wpływ na sposób funkcjonowaia różnego rodzaju instytucji państwowych, społecznych, korporacji czy organizacji jest równie znaczący.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15836 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
The book discusses Shakespeare's attribution of social roles to individual characters from his numerous plays. Valuable to those interested in social aspects of Shakespearean and Elizebethan theatre.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4607 XXIV.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Wydana po korekcie drukarskiej w 2002 roku
Marketing jest praktyczną dziedziną ludzkiej działalności gospodarczej. Zmianom w życiu gospodarczym towarzyszy rozwój metod i technik działań marketingowych, który przebiega w sposób naturalny zgodnie z przesłankami rozwoju myśli marketingowej. Autorzy poszczególnych rozdziałów książki pragną przybliżyć istotę współczesnego marketingu, jego działanie i problemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1372 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Rynek kapitałowy : wybrane problemy / Maria Gruz. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2003. - 162 s. : rys., tab. ; 23 cm.
Wiedza potrzebna do opanowania zagadnień związanych z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce jest niesłychanie obszerna. Jednym z symptomów rozwoju rynku jest nie tylko powstanie zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi, ale pojawienie się nowego zjawiska, jakimi są inwestycje finansowe. Zachodzi wobec tego konieczność oceny stanu rozwoju rynku finansowego, poprzez analizę segmentacji tego rynku, podmiotów uczestniczących w transakcjach kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. [...] Zamierzeniem autorki jest próba przedstawienia pewnej systematyzacji problemów charakteryzujących rozwój rynku kapitałowego w Polsce.[...]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2728 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja dotyczy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, form turystyki i wypoczynku będących synonimem integracji wychowania. Publikacja składa sie z pięciu tematycznie zróżnicowanych rozdziałów, w których kompetentni i nowatorscy autorzy zaprezentowali swoje przemyślenia, doświadczenia i spostrzeżenia naukowe dotyczące pedagogicznych aspektów rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11518 XIX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, cop. 2001. - 99 s. ; rys., tab. ; 21 cm.
Zamiarem autora jest usystematyzowanie elementarnej wiedzy o Unii Europejskiej oraz nakreślenie w sposób zwięzły przebiegu procesów integracyjnych zachodzących w Europie Zachodniej, w wyniku których doszło do powstania Unii. Ponadto celem opracowania mającego charakter podstawowego kompendium wiedzy jest przedstawienie obecnego (uwzględniającego modyfikacje dokonae w grudniu 2000 r. przez Traktat Nicejski) kształtu Unii, jej wewnętrznej struktury i filarów, na których ona się opiera a także jej funduszy strukturalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1371 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest opracowaniem wieloośrodkowym. Różnorodność czynników charakteryzujących zagadnienia oraz złożoność i specyfika zachodzących zjawisk sprawia, że niemal każda szczegółowa kwestia ma swój odpowiedni kontekst interpretacyjny, wpisany w omawiane tematyki np.: marketing usług medycznych, zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, farmakoekonomika, zarządzanie komunikacją. Autorzy przybliżaja wiele rozwiązań systemowych, poddają analizie trendy w ochronie zdrowia, prezentują niektóre rozwiązania skutecznego kontrolowania kosztów oraz jakość leczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11519 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie gospodarki rynkowej w naszym kraju wymaga rozszerzenia wiedzy i świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Podstawą tej wiedzy jest mikroekonomia, czyli dział ekonomii badający podejmowanie decyzji przez indywidualne podmioty gospodarcze - przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe. Nowoczesne spojrzenie na problematykę mikroekonomiczną reprezentuje właśnie "Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 85 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1054 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again