Form of Work
Książki
(29)
Status
available
(31)
only on-site
(26)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(20)
Wypożyczalnie
(12)
Czytelnie
(27)
Author
Merski Janusz
(4)
Witkowski Czesław
(4)
Łazarek Roman ( -2007)
(3)
Bieńczyk Grzegorz
(2)
Manikowski Arkadiusz (1967- )
(2)
Tarapata Zbigniew
(2)
Łobożewicz Tadeusz (1935-2002)
(2)
Białyszewski Henryk
(1)
Dobieszewski Adolf (1933- )
(1)
Góralski Witold (1939- )
(1)
Janicki Janusz
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kamiński Tadeusz (1931- )
(1)
Kaprowski Wiesław
(1)
Krawczyk Zbigniew (1930- )
(1)
Kubica Józef F. (1928- )
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lewandowska-Tarasiuk Ewa
(1)
Mazurkiewicz Ludwik
(1)
Michałków Ireneusz
(1)
Migdał Kazimierz
(1)
Neymann Monika
(1)
Pięta Jan
(1)
Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- )
(1)
Trzciński Zenon
(1)
Zaborowski Jerzy
(1)
Zawistowska Hanna
(1)
Łazarek Marianna
(1)
Łuczak Maciej
(1)
Year
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
TURYSTYKA
(11)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
HOTELARSTWO
(4)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(4)
PODRĘCZNIKI
(3)
CZAS WOLNY od PRACY
(1)
EKONOMETRIA
(1)
EUROREGIONY
(1)
FIRMA (nazwa)
(1)
GEOGRAFIA GOSPODARCZA
(1)
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
KONSUMENCI (ekon.)
(1)
KRAJOZNAWSTWO
(1)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(1)
MARKETING ELEKTRONICZNY
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
ODPOCZYNEK
(1)
POLITYKA REGIONALNA UE
(1)
POLSKA
(1)
PRACA
(1)
PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
REHABILITACJA (med.)
(1)
SOCJOLOGIA
(1)
SYMULACJA
(1)
TURYSTYKA KULTUROWA
(1)
USŁUGI
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
29 results Filter
Book
In basket
Książka Socjologia przedstawia podstawowe pojęcia i zagadnienia tej nauki. Przydatna studentom różnych dziedzin. Nazwa socjologia pochodzi od łacińskiego słowa societas - społeczeństwo oraz greckiego logos - nauka. Termin ten (w oryginale la sociolo-), wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comteś (1798-1857), był początkowo krytykowany za ową dwujęzyczność, ale z biegiem czasu został przyjęty i jest powszechnie stosowany dla oznaczenia omawianej tu dyscypliny naukowej. Dosłownie oznacza on naukę o społeczeństwie. Nazwa ta, przydatna w użyciu, bo zwięzła i łatwa, nie określa jednak w wystarczającym stopniu tożsamości tej nauki. Jest bowiem wiele różnych nauk o społeczeństwie. Można do nich zaliczyć miedzy innymi historię, ekonomię, politologię, etykę, psychologię społeczną, etnografię, etnologię.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2803 VI.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2802 VI.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.3454 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.3453 XXI.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2336 XXI.3 [Czytelnia B], 2335 XXI.3 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 3855 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2700 XXI.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja analizuje różnorodne wątki związane z fenomenem turystyki jako dialogu kultur. Zaprezentowano turystykę w kategoriach przemian cywilizacyjnych, kulturowych, antropologiczno-filozoficznych, marketingowych i ekonomicznych, socjologicznych i psychologicznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.3933 [Magazyn 1], P.3932 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.3931 XX.1.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4411 XX.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Jest to skrypt dla studentów zawierający minimum wiedzy potrzebnej do zdania egzaminów. W poszczególnych opracowaniach omówiono sprawy zdrowia człowieka jako jednostki, jak i społeczeństwa w różnych uwarunkowaniach środowiskowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.3456 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.3455 XVIII.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4242 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1174 [Magazyn 1], 2332 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2333 XX.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
E.3 CZYT.
Książka Gospodarka Turystyczna prezentuje problemy podstawowe, mówiące o aktualnym stanie gospodarki turystycznej w Polsce w porównaniu z sytuacją za granicą, w Europie Zachodniej, a przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. Pisana była z myślą o szerokim kręgu Studentów, z myślą o szerokim kręgu Czytelników, pogłębiających swą wiedzę w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki, z myślą o słuchaczach rozmaitych szkół zawodowych różnego szczebla, wreszcie o kadrze nauczającej, o pracownikach branży turystycznej i Samorządu Terytorialnego. Mamy nadzieję, że książka może być przydatna wszystkim, którzy w toku przemian gospodarczych, dokonujących się na świecie i w Polsce, chcieliby podjąć działalność gospodarczą w sferze obsługi turystycznej. Problematyka większości rozdziałów, czy podrozdziałów, była już w innej formie publikowana przez Autorów przede wszystkim w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, na łamach fachowego czasopisma Rynek Turystyczny oraz na różnych konferencjach naukowych. Sfera obsługi turystycznej jest szeroka, jeśli się bierze pod uwagę interdyscyplinarny charakter turystyki i gospodarki turystycznej. Dlatego też Autorzy ogólnie przedstawili gospodarkę turystyczną na rynku turystycznym w Polsce według koncepcji, która stanowi podstawę rachunku satelitarnego turystyki, jej udziału w produkcie krajowym brutto, a skoncentrowali się głównie na branżach zaliczonych, według metodologii statystyki turystyki Unii Europejskiej, do podstawowych działalności zaangażowanych w dostarczanie dóbr i usług turystom i jednocześnie odpowiadających kryteriom zaliczenia do bezpośredniej gospodarki turystycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 2067 [Magazyn 2] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2068 XX.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2066 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Roman Łazarek. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2004. - 232, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
E.19
Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji a także ekonomii. Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb ludzkich. Zajmuje się działalnością gospodarczą ludzi. Uwarunkowaniem tej działalności jest ograniczoność zasobów gospodarczych, do których należą zarówno zasoby naturalne: powietrze, woda, lasy, jak i wytwory działalności człowieka. Na podstawie badania procesów i zjawisk gospodarczych ekonomia umożliwia podejmowanie prawidłowych decyzji w życiu prywatnym i publicznym. Ze względów praktycznych występuje jednak także potrzeba wyodrębnionego rozpatrywania poszczególnych dziedzin procesu gospodarczego zarówno z teoretycznego punktu widzenia, tj. praw ekonomicznych, jak i opisowego, tj. z punktu widzenia konkretnego przebiegu. Zajmują się tym poszczególne działy ekonomii szczegółowej, zwane także ekonomią stosowaną. Działy te często, choć nie zawsze, określa się mianem ekonomiki. Mamy zatem różne ekonomiki szczegółowe, np. ekonomikę przemysłu, rolnictwa, transportu, a także ekonomikę turystyki. Rozpatruje ona sprawy turystyki w przekroju mikroekonomii i makroekonomii.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5840 [Magazyn 1], P.5839 [Magazyn 1], P.2464 [Magazyn 1], P.2463 [Magazyn 1], P.2462 [Magazyn 1], 7235 [Magazyn 2] (6 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5838 XX.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7236 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.375 [Magazyn 1], P.374 [Magazyn 1], 900 [Magazyn 2] (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1851 [Magazyn 1], P.1850 (brak s. 49-52) [Magazyn 1], P.1849 [Magazyn 1], P.1848 (brak s. 187-190, 193-198) [Magazyn 1], P.1846 [Magazyn 1], P.1844 [Magazyn 1], P.358 [Magazyn 1], P.357 [Magazyn 1], P.356 [Magazyn 1], P.355 [Magazyn 1], 1218 (brak s. 21-22) [Magazyn 2] (11 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1847 XX.1.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1845 XX.1.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Poradnik, który ukazuje się nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej dla potrzeb Studentów Wydziału Turystyki tej uczelni, napisany został przez zespół ludzi ściśle związanych z prezentowaną w nim tematyką. Jest to drugie, rozszerzone wydanie, uzupełnione o wybrane zagadnienia rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.3495 [Magazyn 1], P.3494 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2872 XIX.6 [Wypożyczalnia B], 1405 XIX.6 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2873 XIX.6 [Czytelnia B], P.476 XIX.6 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Dynamiczne zmiany w gospodarce, spowodowane szybkim rozwojem technicznym i technologicznym oraz wzrost konkurencji, zmuszają podmioty gospodarcze do nieustannego przystosowywania się do nowych warunków prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwo, które zamierza utrzymać lub umocnić swoją pozycję na rynku musi stale dostosowywać się do wciąż zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb i wymagań konsumentów. Coraz większa konkurencja, zróżnicowanie rynku oraz zmienna sytuacja gospodarcza i związane z tym ryzyko, stanowią imperatywy zmuszające przedsiębiorstwo do podejmowania wciąż nowych wyzwań i dokonywania zmian w jego działaniu. Strategia jest podstawowym instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem i odgrywa zasadniczą rolę w jego funkcjonowaniu. Strategia przedsiębiorstwa musi być nastawiona także na ciągły rozwój firmy oraz wprowadzanie innowacji, stąd też ma kluczowe znaczenie w osiąganiu sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 2804 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4427 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W podręczniku autor zawarł wszystko, co na temat oceny projektu powinien wiedzieć rzeczoznawca. Opisano 5 metodologii postępowania: tradycyjną, odwołującą się do funkcji użyteczności, probabilistyczna, opartą na drzewkach decyzyjnych, a także najnowszą É uwzględniającą opcje realne. Wszystkie zilustrowano wieloma przykładami, które opracowano tak, aby mogły być traktowane jako zadania do rozwiązania. Zamieszczono też rozdziały "akademickie", objaśniające prezentowane metody oceny projektów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2793 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. Indeks.
Książka zawiera omówienie takich elementów jak: - podstawowe pojęcia związane z procesem prognostycznym; - metody prognozowania wykorzystujące dane opisujące zjawiska w postaci szeregów czasowych (modele trendu, modele średniej ruchomej i wygładzania wykładniczego, modele trendu pełzającego, modele opisujące zjawiska sezonowe); - modele prognozowania przyczynowo-skutkowego; - wykorzystanie symulacji dla zastosowań w działalności przedsiębiorstw; - narzędzia programistyczne, które można wykorzystywać zarówno w prognozowaniu jak i w symulacji działalności przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2798 VIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [100].
Przeciętna publikacja z zakresu marketingu internetowego rzadko kiedy dotyczy jednego rynku. Z reguły opisuje przykłady zaczerpnięte z różnych rynków, co siłą rzeczy przeszkadza skoncentrować się na specyfice i odrębnych cechach każdego z nich. A właśnie ta specyfika jest bardzo istotna przy tworzeniu marki w Internecie, każdy bowiem rynek składa się z nabywców z ich własnymi, innymi niż u innych, wymaganiami i oczekiwaniami. Specyfika rynku i wynikające z niej konsekwencje w tworzeniu konkurencyjnej marki internetowej, stały się podstawową przyczyną, dla której zdecydowano się zająć jednym, określonym rynkiem. Jest nim rynek usług ubezpieczeniowych. Jest to jeden z tych rynków, którego produkty ujawniają w istotnym stopniu internetową naturę. Celem pracy jest pokazanie, w jaki sposób tworzy się konkurencyjną markę internetową w oparciu o wiedzę z zakresu marketingu internetowego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7034 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 7852 IX.12 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7851 IX.12 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja składa się z artykułów i referatów naukowców i praktyków zajmujących się hotelarstwem oceniających stan i kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Artykuły koncentrują się na następującej tematyce: podstawy prawne działalności hoteli w Polsce, rozwój hotelarstwa polskiego, zagadnienia ekonomiczne hotelarstwa, tendencje w budowie i wyposażeniu hoteli. Zamieszczone w książce materiały mogą być przydatne praktykom, działaczom samorządowymi, studentom kierunku turystyka i rekreacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3607 XX.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Informacja turystyczna stała się towarem, bez którego nie może już funkcjonować ta część gospodarki świata. Dzięki stosowaniu w niej nowych metod zarządzania i organizacji, nowych produktów i marketingowych sposobów zachęcania ewentualnych klientów do korzystania z usług firm turystycznych, korzystnie może to wpłynąć na ich kondycję finansową. Jednakże z wielu powodów, m.in. trwającej od 1989 r transformacji gospodarczej naszego Państwa system informacji turystycznej jest wciąż niekompletny i niestabilny. Dlatego jego strukturze i analizie efektywności działania poświęca Autor niniejszą pracę.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.3046 [Magazyn 1], P.3045 [Magazyn 1], P.3044 [Magazyn 1], P.740 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.741 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1788 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka kwalifikowana / Janusz Merski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2002. - 279 s. : fot., tab. ; 24 cm.
E.10 CZYT.
Jeśli przyjąć, że turystyka jest jedyną formą ludzkiej aktywności, która zaspokaja poza miejscem stałego zamieszkania i pracy zarówno potrzeby informacyjno-poznawcze, jak i potrzeby rozwoju względnie odnowy sił psychicznych i fizycznych - to turystykę kwalifikowaną można uznać za kwintesencję turystyki. Nie przypadkowo uważa się ją często za matkę turystyki w ogóle, a uprawiających turystykę kwalifikowaną określa "prawdziwymi turystami". Niniejsze wydawnictwo zgodnie z zamierzeniem Autora, powinno być pomocne studentom studiów turystycznych, działaczom społecznym organizacji formujących lub organizujących turystykę oraz turystom, którzy będą chcieli wzbogacić swoją wiedzę o tej formie rekreacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 1787 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.739 XX.1.2 [Czytelnia B], P.738 XX.1.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Zakres rozważań zawartych w publikacji obejmuje analizę przygotowania Polski do wejścia w poczet członków Unii Europejskiej co stanowi pierwszą część książki w której wskazano szereg działań, które zostały wykonane aby zbliżyć nas do wielkiej europejskiej rodziny, oraz części badawczej ukazującej wiadomości przeciętnego polskiego turysty i pracownika branży turystycznej o zakresie i potrzebie zmian dostosowujących nas do wymogów unijnych. Polityka turystyczna Unii Europejskiej duży nacisk kładzie na rozwój regionalny. Bez dobrej polityki rozwoju regionalnego nie można mówić o dobrej polityce gospodarczej. Celem polityki regionalnej jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii. Turystyka jest podporą rozwoju gospodarczego w tym regionalnego, jest ważnym źródłem dochodów państwa, elementem umożliwiającym rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, takich jak bezrobocie, ochrona środowiska, rozbudowa infrastruktury, zdrowie i rekreacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5382 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6682 XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Książka Geografia ekonomiczna - Świat i Polska przedstawia aktualną wiedzę faktograficzną z zakresu geografii ekonomicznej świata i Polski oraz zawiera najnowsze informacje o przestrzennych i branżowych współzależnościach zachodzących w różnych sektorach gospodarki. W pracy dokonano analizy i oceny wielu problemów z zakresu: zróżnicowania gospodarczego i społecznego współczesnego świata, przejawów integracji regionalnej oraz rozwoju przemysłu, gospodarki rolno-żywnościowej i leśnej, transportu, turystyki i handlu zagranicznego. W pracy dużą uwagę zwrócono na procesy współzależności i powiązań gospodarczych zachodzące w skali globalnej i regionalnej. Polska została ukazana jako element gospodarki światowej. W analizie struktury i dynamiki rozwoju różnych sektorów polskiej gospodarki często przyjmowano Unię Europejską jako układ odniesienia. Takie ujęcie analizowanej problematyki znajduje uzasadnienie w pogłębiającym się procesie integracji Polski z europejską przestrzenią gospodarczą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2923 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2789 XI.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2922 XI.7 [Czytelnia C], 2790 XI.7 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again