Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(22)
only on-site
(21)
Branch
Magazyny
(11)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(21)
Author
Bębas Sylwester (1981- )
(4)
Nowakowski Marian
(3)
Barczyk Krystyna
(1)
Barnaszewski Bogusław
(1)
Belok Danuta
(1)
Borowska Agnieszka
(1)
Grelowska Wanda
(1)
Góra Jolanta
(1)
Jagielska Monika (1970- )
(1)
Jagielski Mariusz
(1)
Jankowski Grzegorz
(1)
Kielska Elżbieta
(1)
Kieżel Małgorzata
(1)
Kupczyk Teresa
(1)
Kwaczała Rafał
(1)
Kwilecki Krzysztof
(1)
Marak Janusz
(1)
Petryński Wacław
(1)
Pilawska Agnieszka
(1)
Pilawski Antoni
(1)
Plisiecki Janusz
(1)
Pukowska-Mitka Maria
(1)
Rówińska Małgorzata
(1)
Sobczyk-Kolbuch Anna
(1)
Sołdaczuk Józef (1923-2006)
(1)
Wanecki Krzysztof
(1)
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
(1)
Wyderka Justyna
(1)
Wyrzykowski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
TURYSTYKA
(5)
HOTELARSTWO
(3)
ODPOCZYNEK
(2)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
GOSPODARKA
(1)
GRY i ZABAWY RUCHOWE
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
HIGIENA
(1)
INNOWACJE
(1)
KLASTRY (ekon.)
(1)
KOBIETA
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
KONFLIKT MIĘDZYNARODOWY
(1)
KONFLIKT SPOŁECZNY
(1)
KONKURENCJA
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
KULTURA
(1)
KULTURA FIZYCZNA
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
MENEDŻEROWIE
(1)
MĘŻCZYZNA
(1)
MŁODZIEŻ TRUDNA
(1)
NAUCZANIE
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POPYT
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
RACHUNKOWOŚĆ
(1)
RODZINA
(1)
RYNEK
(1)
RYNEK PRACY
(1)
SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE
(1)
SŁOWNIKI POLSKIE
(1)
SŁOWNIKI TERMINOLOGICZNE
(1)
TURYSTYKA ZDROWOTNA
(1)
WIĘŹNIOWIE
(1)
WYCHOWANIE
(1)
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PODRĘCZNIKI
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja jest wielowymiarowym i wieloaspektowym spojrzeniem na problematykę niedostosowania społecznego i przestępczości osób w wieku 13-17 lat, określanych w prawie mianem nieletnich. Jest to spojrzenie tak na genezę i formy tych społecznych zaburzeń funkcjonowania, jak i przede wszystkim na istniejące i możliwe formy profilaktyki i resocjalizacji z wykorzystaniem intedyscyplinarnego podejścia teoretycznego i zróżnicowanych możliwości praktycznych. Praca składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje prawne i instytucjonalne aspekty resocjalizacji nieletnich. Część druga dotyczy profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym, zaś część trzecia ukazuje elementy profilaktyki szkolnej, gdyż w ostatnich latach można zaobserwować wzrost licznby podejmowanych działań profilaktycznych w zakresie problematyki agresji, przemocy, przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12500 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12225 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Problematyka podjęta w niniejszym zbiorze dotyczy istotnych kwestii wychowania i nauczania w społeczeństwie otwartym. Zaprezentowane artykuły mają kontekst teoretyczny i empiryczny. Publikacja została podzielona na dwie części, stanowiące uzupełniającą się całość. Część pierwsza zawiera artykuły poświęcone szansom i zagrożeniom, jakie w sferze wychowania niesie ze sobą otwarcie się na świat. Część druga poświęcona jest wybranym zagadnieniom kształcenia przedszkolnego i szkolnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12506 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka przedstawia argumenty na rzecz współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu w świetle wyników badań empirycznych. Publikacja składa się z dwóch części i jedenastu rozdziałów. Pierwsza część zawiera opracowania dotyczące równości szans kobiet w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, działań rządu zmierzających do zwiększenia udziału kobiet w zarządzaniu w latach 2011-2013 oraz Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, a także wyniki badań dotyczących ochrony prze dyskryminacją ze względu na płeć. Część druga koncentruje się na prezentacji argumentów na rzecz współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu w świetle badań. Dotyczyły one różnych obszarów, od koniecznych zmian w zarządzaniu wobec współczesnych zmian w otoczeniu, zarządzania różnorodnością, talentami, innowacjami, kształceniem i rozwojem pracowników, do wypalenia zawodowego kadry kierowniczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15129 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Książka może być przydatna zarówno dla osób świadomie uprawiających turystykę, korzystających z ofert biur turystycznych, ale także dla wszystkich, którzy sami określają trasy swoich wojaży i chcą się stosownie zabezpieczyć. Mogą nią być także zainteresowani sami ubezpieczyciele, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za politykę sprzedaży produktów, z opracowania płyną bowiem wnioski dotyczące możliwości zwiększenia sprzedaży swojej oferty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.5509 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Słownik autorstwa dr M.Nowakowskiego jest niezwykle przydatny dla uczniów i studentów turystyki hotelarstwa oraz osób pracujących w branży.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.4744 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.3833 XX.1.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4380 XX.1.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Książka wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje artykuły dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcjonalnej, a w szczególności: zagrożeń cyberprzestrzeni, migracji rodziców, eurosieroctwa, bezrobocia rodziców i jego wpływu na aspiracje edukacyjne i zawodowe dzieci. Ponadto znajdują się tu prace dotyczące problemów dziecka z FAS, uzależnienia od Internetu, przemocy seksualnej wobec dzieci, zachowań agresywnych matek-alkoholiczek i źródeł wsparcia społecznego kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Część druga poświęcona jest dylematom i zagrożeniom rodziny. Zwraca uwagę na formy wsparcia dzieci osieroconych, postawy wobec homoseksualizmu, aborcji jako problemu moralnego, roli mężczyzny w zapobieganiu dokonywania aborcji, eutanazji. Część ta ukazuje także postawy młodzieży wobec zażywania leków i stosowania dopalaczy, wpływ związków kohabitacyjnych na wychowanie dzieci, zjawisko separacji i rozwodów w Polsce oraz zadania samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12348 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Monografia powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Autorki. Praca ta podejmuje rzadko jeszcze badany problem powstawania, rozwoju i funkcjonowania klastrów w gospodarce rynkowej, w tym polskiej [...]. Rezultaty badań, a jeszcze bardziej podstawy teoretyczne, w tym zaprezentowana w publikacji metodyka badań, są warte przybliżenia czytelnikom, kolejnym badaczom tej niezwykle interesujacej problematyki [...], w szczególności doktorantom, habilitantom a także magistrom nie bojącym się podejmować trudnych tematów badawczych. Praca ta mogłaby również być wykorzystana na studiach podyplomowych, na poziomie specjalistycznym, zaawansowanym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9007 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10583 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Istotą niniejszej książki jest znalezienie tego momentu, w którym związki miedzy człowiekiem a techniką staną się związkami ludzkimi i społecznymi. Podstawą zespolenia społecznego jest komunikacja. Wszelka społeczność ma za podstawę aktualną łączność komunikacyjną, która zawiązuje się w mówieniu, słuchaniu i oglądaniu. Teksty w tej książce są wynikiem regionalnej konferencji. Są adresowane do odbiorcy dysponujęcego pewną wiedzą o komunikacji międzyludzkiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2992 [Magazyn 1], 5044 [Magazyn 2] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 5043 III.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4041 III.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsza praca stanowi próbę opisu, analizy, interpretacji i systematyzacji wybranych zjawisk, procesów ekonomicznych oraz społecznych wynikających z zawodności rynku i zawodności państwa, ujawnionych i zdynamizowanych światowym kryzysem ekonomicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13853 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 535-557. Indeks.
Podręcznik przedstawia zagadnienia turystyczne możliwie kompleksowo, choć ich autorzy najczęściej związani są tylko z jedną z dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką. Poszczególne rozdziały poświęcono ważniejszym aspektom turystyki w ujęciu interdyscyplinarnym. Rozdział pierwszy został poświęcony definicjom turystyki oraz jej naświetleniu jako przedmiotu interdyscyplinarnych badań naukowych, systematyce ruchu turystycznego, historii turystyki, aktualnemu obrazowi turystyki międzynarodowej i jej współczesnym tendencjom. W następnych rozdziałach przedstawiono podstawy teoretyczne, metody badań, przykłady opracowań i ważniejsze informacje z zakresu następujących aspektów turystyki: biofizjologicznego, socjologiczno-psychologicznego, ekonomicznego, przestrzennego i prawnego. Dodatkowo zaprezentowano studia przypadków, wyróżnione w podręczniku szarym tłem. Opracowanie może być przydatne studentom turystyki i rekreacji, a także osobom zajmującym się badaniami naukowymi w turystyce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9943 [Magazyn 1], P.9942 [Magazyn 1], P.9941 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9940 XX.1.1 [Wypożyczalnia B], 11579 XX.1.1 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11578 XX.1.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 474-490. Indeksy.
Celem książki jest analiza źródeł endogennych i egzogennych konfliktów i kryzysów. Stanowi ona z założenia monografię dotyczącą ich wpływu na przebieg kryzysów i konfliktów wewnątrz podmiotów politycznych i społecznych oraz relacji transgranicznych wynikających z interakcji społecznych i kulturowych między wielkimi, terytorialnymi grupami społecznymi. Postrzeganie społecznych uwarunkowań kryzysów i konfliktów zwiększa potencjał rozpoznawania pełnego spektrum ich źródeł. Otwiera drogę do reagowania na zjawiska mniej groźne niż przed zmianą systemową, lecz liczniejsze i trudniejsze do opanowania, a przez to bardziej dolegliwe w świecie współzależności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12745 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12532 X.6.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13652 X.6.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2394 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie obejmuje zadania dotyczące zagadnień z dziedziny rachunkowości, które ułatwią zrozumienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Zamierzeniem autorów było przybliżenie tych zagadnień osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych, licencjackich i magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy na wybranym kierunku nie będą kontynuować nauki z zakresu rachunkowości. Opracowanie skierowane jest w szczególności do studentów kierunków: Administracja, Stosunki Międzynarodowe, Turystyka i Rekreacja. Dobór tematów i zadań dostosowany jest do programów nauczania podstaw rachunkowości na ww. kierunkach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1945 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1946 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1944 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest zbiorem różnych ustaw i rozporządzeń oraz konwencji z lat 1998-2001 dotyczących działalności gospodarczej, usług turystycznych, hotelarstwa i innych praw związanych z turystyką.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1943 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1942 XX.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Współczesne warunki funkcjonowania podmiotów rynku są bardzo złożone i wymagają szerokiego spektrum analizy wszystkich związanych z rynkiem aspektów. Wśród wielu, licznie opisywanych w literaturze polskiej i zagranicznej, kategorii rynkowych znajduje się także, rzadziej i często marginalnie wspominane zagadnienie wrażliwości popytu na różne czynniki. Waga problematyki wrażliwości nabywców na zmiany w poziomie cen czy też poziomie osiąganych dochodów wynika przede wszystkim z implikacji praktycznych, gdyż umiejętność oszacowania wielkości popytu daje możliwość dostosowania do niej wielkości podaży. Obecne trudne dla przedsiębiorstw warunki działania, powodują, że niejednokrotnie kwestia możliwości przewidywania teoretycznej, a zwłaszcza realnej wielkości popytu może decydować o przetrwaniu i rozwoju firmy. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, autorki starają się przedstawić zagadnienie wrażliwości popytu w sposób uporządkowany, dając jednocześnie praktyczne przykłady, tak aby Czytelnik mógł skorzystać z wiedzy teoretycznej, w sytuacji wystąpienia w praktyce konkretnych problemów decyzyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1931 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1932 IX.16.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s.[141]-148. Indeks.
W zmieniającej się rzeczywistości turystyka, rekreacja jak i różne formy odnowy biologicznej są powinnością, wynikającą z potrzeby kształtowania określonego, zrównoważonego i zdrowego stylu życia. Zagadnienia turystyczne i relaksacyjne przedstawiono w pięciu rozdziałach. Pierwszy stanowi wprowadzenie do podjętej problematyki, wyjaśniając pojęcia związane z czasem wolnym. W drugim omówione zostały wyodrębnione środki zdrowego stylu życia, w kolejnym czynniki go zakłócające, np. stres czy otyłość. W następnym opisano rolę aktywności ruchowej jako czynnika wspomagającego sprawność psychofizyczną człowieka, a w ostatnim zaprezentowano wyniki badań własnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12661 XX.1.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13722 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Publikaja Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej zawiera podstawowe informacje dotyczące rozwoju turystyki i hotelarstwa w Polsce i na świecie. Opisuje bazy hotelarskie na świecie i w Polsce oraz usługu hotelarskie. Omówiono także zagadnienia hotelarstawa jako gałęzi gospodarki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1935 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1933 XX.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1934 XX.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Książka jest kompendium wiedzy dotyczącej hotelarstwa i usług hotelarskich. Prezentuje materiały przydane studentom i pracownikom związanym z hotelarstwem takie jak: marketing w hotelarstwie, zarzadzanie, kadry, odpowiedzialność prawna. Książka zawiera także kodeks postępowania i tabele wyposażenia hotelu i kwalifikacji pracowników.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.4743 [Magazyn 1], P.1936 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1938 XX.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1937 XX.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again