Form of Work
Książki
(42)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(46)
only on-site
(42)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(15)
Wypożyczalnie
(35)
Czytelnie
(42)
Author
Steciwko Andrzej (1950-2012)
(11)
Uchmanowicz Izabella
(8)
Kurpas Donata
(6)
Rosińczuk-Tonderys Joanna
(6)
Wojtal Mariola
(5)
Żurawicka Danuta
(5)
Barczykowska Ewa
(4)
Jankowska-Polańska Beata
(4)
Sochocka Lucyna
(4)
Gałecki Piotr (psychiatria)
(2)
Klimczyk Anna
(2)
Niechwiadowicz-Czapka Teresa
(2)
Pietras Tadeusz (nauki medyczne)
(2)
Pirogowicz Iwona
(2)
Przestrzelska Monika
(2)
Bobińska Kinga
(1)
Ciesielski Roman
(1)
Faleńczyk Kamila
(1)
Florkowski Antoni
(1)
Gałecki Piotr (nauki medyczne)
(1)
Gurowiec Piotr Jerzy
(1)
Gładysz Andrzej (1940- )
(1)
Hagner-Derengowska Magdalena
(1)
Halski Tomasz
(1)
Kaczmarek Marta
(1)
Kassolik Krzysztof
(1)
Kubera-Jaroszewicz Katarzyna
(1)
Kucharzewski Marek
(1)
Kuzyszyn Zbigniew
(1)
Leszek Jerzy
(1)
Marcinowicz Ludmiła
(1)
Miturska Halina
(1)
Nikodemska El Tairy Hanna
(1)
Orzechowska Agata
(1)
Peseschkian Nossrat (1933-2010)
(1)
Rosińczuk Joanna
(1)
Sipowicz Kasper
(1)
Sobów Tomasz
(1)
Staszak-Kowalska Radosława
(1)
Szalonka Katarzyna
(1)
Talarowska Monika
(1)
Taradaj Jakub
(1)
Uchmanowicz Bartosz
(1)
Ślusarska Barbara
(1)
Ślusarz Robert
(1)
Światowy Grażyna
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Audience Group
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
PIELĘGNIARSTWO
(10)
Pielęgniarstwo
(8)
Położnictwo
(8)
Badania naukowe
(5)
PIELĘGNIARSTWO DZIECIĘCE
(4)
CHOROBY DZIECIĘCE
(3)
CHOROBY PRZEWLEKŁE
(2)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
(2)
PEDIATRIA
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(2)
AIDS
(1)
APTEKARSTWO
(1)
CHIRURGIA
(1)
CHOROBA ALZHEIMERA
(1)
CHOROBA PARKINSONA
(1)
CHOROBY
(1)
CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE
(1)
CHORZY
(1)
CUKRZYCA
(1)
Chorzy
(1)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
DZIECKO
(1)
DZIECKO CHORE
(1)
Edukacja włączająca
(1)
GERIATRIA
(1)
GERONTOPSYCHIATRIA
(1)
HIV
(1)
IMMUNOLOGIA DZIECIĘCA
(1)
IMMUNOPROFILAKTYKA
(1)
Kinezjologia edukacyjna
(1)
LUDZIE STARZY
(1)
Leczenie
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
NAUCZANIE
(1)
NEUROLOGIA DZIECIĘCA
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO
(1)
ODPORNOŚĆ
(1)
OPATRUNKI UCISKOWE
(1)
OTĘPIENIE
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
PACJENCI
(1)
PIELĘGNIARKI i PIELĘGNIARZE
(1)
PRAWA DZIECKA
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
PSYCHIATRIA
(1)
PSYCHOLOGIA
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
PŁUCA
(1)
REHABILITACJA (med.)
(1)
RODZINA
(1)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(1)
Służba zdrowia
(1)
TERAPIA RODZINNA
(1)
TRANSPLANTACJA
(1)
UKŁAD NERWOWY
(1)
Uczenie się
(1)
WADY ROZWOJOWE
(1)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(1)
Zmysły
(1)
ŻYŁY
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Monografia
(9)
PODRĘCZNIKI
(5)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
PORADNIKI
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(9)
Edukacja i pedagogika
(2)
42 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona praktykujących pielęgniarek i położnych, pielęgniarek - badaczy oraz nauczycieli pielęgniarstwa. Składa się z dwóch części. Pierwsza, ogólna, zawiera uzasadnienie zastosowania metody studium przypadku jako metody badawczej oraz opis udziału pielęgniarki w diagnozowaniu i farmakoterapii dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Druga, szczegółowa, w której przedstawiono za pomocą studium przypadku następujące wybrane jednostki chorobowe: alkoholowy zespół płodowy, drgawki gorączkowe u dzieci, encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną u noworodków, guz tylnej jamy czaszki, udar niedokrwienny i zespół GuillainaľBarrégo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12891 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14005 XVIII.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
System podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce zakłada profesjonalne świadczenia nie tylko w odniesieniu do chorego dziecka, ale także wspieranie rodziców w postaci sprawnie funkcjonującej opieki profilaktycznej. Zespół POZ realizuje świadczenia zdrowotne wobec dzieci oraz ich rodziców/opiekunów w warunkach ambulatoryjnych, a także w miejscu ich zamieszkania i nauki. Podejmowane zadania skupiają się na profilaktyce, monitorowaniu i optymalizacji rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego dziecka oraz wczesnym wykrywaniu zaburzeń. Monografia podejmuje tę wielowątkową problematykę pediatryczną, która jest inspirowana rzeczywistymi potrzebami rozwiązywania problemów spotykanych w codziennej aktywności zawodowej pielęgniarek i położnych. Autorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne i badawcze, koncentrują się na praktycznych zagadnieniach związanych z kompleksową opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15486 XVIII.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Monografia przedstawia wybrane problemy z pulmonologii dziecięcej w ujęciu interdyscyplinarnym. Autorzy opierając się na bogatym dorobku naukowym i zawodowym oraz dostępnym piśmiennictwie, przedstawiają oryginalne opracowania, które są godne polecenia dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego u dzieci i młodzieży. Przedstawione teksty są próbą odpowiedzi na pytania, jakie stawiają sobie pracownicy ochrony zdrowia – lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, dietetycy. Publikacja składa się z dwóch części. Część ogólna ma charakter prac przeglądowych, nawiązuje do interdyscyplinarnego wymiaru opieki nad dzieckiem i przedstawia etiopatogenezę i leczenie mukowiscydozy, wybrane zagadnienia terapeutyczne w pulmonologii – zabiegi fizjoterapeutyczne, aerozoloterapię, żywienie dzieci oraz aktualny problem zdrowia publicznego, tj. negatywne postawy rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci oraz aktywność ruchów antyszczepionkowych. W części szczegółowej znajdują się opracowania z wykorzystaniem metody studium przypadku. Przedstawiono problemy chorego nastolatka – pacjenta psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną astmą oskrzelową przebiegającą z zaburzeniami adaptacyjnymi i lękowo-depresyjnymi; problemy uczniów z astmą oskrzelową i mukowiscydozą, którzy są pod opieką pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; zagadnienia z zakresu chirurgii dotyczące chorych z guzem śródpiersia oraz odmą samoistną z wysiłku z założonym drenażem jamy opłucnowej, a także interwencje w oddziale intensywnej terapii wynikające z zaaspirowanej do dróg oddechowych dziecka gumy do żucia. Autorzy wyrażają przekonanie, że z uwagi na swoją wartość merytoryczną i praktyczną publikacja stanie się użyteczną pomocą w kształceniu studentów na kierunkach pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia, dietetyka, a także w kształceniu podyplomowym związanym z opieką na dziećmi i młodzieżą. Mamy nadzieję, że zaprezentowane treści rozbudzą kreatywność, przyczynią się do podjęcia działań przystosowawczych do zmieniających się potrzeb i wymagań chorych dzieci i ich rodziców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16408 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B], 16085 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16407 XVIII.1.5 [Czytelnia B], 16084 XVIII.1.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja składa się z dwóch części. W części pierwszej, ogólnej cztery rozdziały stanowią wprowadzenie do zagadnień rehabilitacji dziecięcej. Przedstawiono w nich: prawidłowy rozwój psychomotoryczny niemowlęcia, pierwsze objawy alarmowe świadczące o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka, ocenę wczesnego prognozowania zaburzeń rozwoju ruchowego przez zastosowanie globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla oraz neurofizjologiczne metody fizjoterapii i pielęgnacji; szczególną sytuację dziecka z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością; opis relacji zdrowych dzieci z przewlekle chorym lub niepełnosprawnym rodzeństwem oraz z rodzicami i rodziną oraz możliwości interwencji żywieniowej i postępowania żywieniowego tych dzieci. Część druga obejmuje pięć rozdziałów i zawiera oryginalne opracowania postępowania rehabilitacyjnego oraz opieki pielęgniarskiej nad chorym dzieckiem. Studium przypadku dotyczy: dziecka ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością narządu ruchu w następstwie niedorozwoju kończyn, dziecka z rzadkim zespołem genetycznym IFAP, noworodka z cechami artrogrypozy oraz licznymi wadami wrodzonymi, dziecka z urazem czaszkowo-mózgowym, opieki nad wcześniakiem z ciąży mnogiej w aspekcie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej - ICNP®. Publikacja jest skierowana jest do szerokiego grona profesjonalistów zawodowo związanych z rehabilitacją i opieką nad dzieckiem. Ze względu na swoją dużą wartość merytoryczną i praktyczną może zostać wykorzystana w nauczaniu metodą studium przypadku studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i dietetyka, a także w szkoleniu podyplomowym w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego, neonatologicznego i rodzinnego oraz przedstawicieli innych specjalności w zakresie problematyki pediatrycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17018 XVIII.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17017 XVIII.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 640-643 i przy rozdz. Indeks.
Jest to pierwsza w Polsce tak obszerna monografia, która łączy interdyscyplinarne spojrzenie dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej z różnych perspektyw:: medycznej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej. W sposób nowatorski podejmuje temat niepełnosprawności intelektualnej z jego specyfiką z punktu widzenia zarówno psychologa, pedagoga, lekarza psychiatry, internisty, neurologa i to w zakresie sposobu badania, diagnozowania, jak i terapii tej grupy pacjentów. Przybliża najnowszą wielospecjalistyczną wiedzę, obejmującą różne stopnie niepełnosprawności i towarzyszące im zróżnicowane zaburzenia sprawności motorycznej, zachowania, motywacji, emocjonalności, poznawcze, a także dysfunkcje psychiczne i behawioralne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14335 IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15244 IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Monografia „Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym" dzięki wieloaspektowej i interdyscyplinarnej analizie problematyki zaburzeń psychosomatycznych jest kompendium najnowszej wiedzy na temat czynników psychicznych w zaburzeniach somatycznych oraz aspektów psychologicznych i psychoterapeutycznych w leczeniu osób chorych somatycznie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14366 XVIII.1.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15272 XVIII.1.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Dynamika rozwoju epidemii HIV zmienia się w różnych regionach świata. Liczba nowo rozpoznanych zakażeń w krajach zachodnich zmniejsza się, natomiast znaczący wzrost obserwowany jest na obszarach Środkowego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Afryki Północnej. Również w Polsce liczba świeżych zakażeń, wykrywanych w ostatnich kilku latach wzrosła. W 2013 roku, w naszym kraju, liczba nowych zakażeń HIV przekroczyła 1000 osób i dotyczyła głównie mężczyzn, w większości młodych. Opracowanie zostało tak pomyślane i skonstruowane, aby nie dotyczyło ono tylko zagadnień medycznych, ale również uwzględniało najistotniejsze aspekty prawne, które zaczynają nabierać znaczenia we współczesnym życiu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14871 XVIII.1.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15676 XVIII.1.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Opracowanie obejmuje głównie tematykę zajęć praktycznych z pielęgniarstwa chirurgicznego, odbywających się na drugim roku studiów. Każdy rozdział zawiera krótkie przypomnienie podstawowych wiadomości z anatomii i fizjologii oraz wyjaśnia istotę schorzeń. Największy nacisk położyłyśmy na pielęgnowanie pacjentów, rolę i zadania pielęgniarki. Niektóre rozdziały zawierają sformułowane problemy pielęgnacyjne oraz propozycje ich rozwiązania, w innych rozdziałach student otrzymał wskazówki rozwiązywania problemów pacjenta, które musi zdefiniować samodzielnie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7484 XVIII.1.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8501 XVIII.1.2 [Czytelnia B], 8500 XVIII.1.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Przewlekła niewydolność żylna, wraz z powikłaniami w postaci owrzodzeń, a także obrzęk limfatyczny stanowią istotny problem kliniczny. Pomimo znacznego postępu metod terapeutycznych wciąż trudno jest doprowadzić wspomniane schorzenia do pełnego wyleczenia. Z przeglądu piśmiennictwa i praktyki klinicznej wynika, że kompresjoterapia jest najbardziej wiarygodną metodą zachowawczego leczenia owrzodzeń żylnych goleni czy niwelowania obrzęku chłonnego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem kompresjoterapii z 165 barwnymi ilustracjami, który omawia podstawy diagnostyki w chorobach żył i obrzęku limfatycznym, przedstawia zasady kompresjoterapii oraz pozwala na samodzielną naukę różnych technik bandażowania i doboru leczenia uciskowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12707 XVIII.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13750 XVIII.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Dział "Psychiatria, neurologia".
Bibliogr. przy rozdz.
Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa to książka akcentująca najważniejszą problematykę dotyczącą psychiatrii w praktyce zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza. Zagadnienia omówione w tym podręczniku stanowią nie tylko szeroki zbiór podstaw teoretycznych, lecz wzbogacone o konkretne porady praktyczne mogą służyć zarówno w pracy własnej z pacjentem, jak też w życiu codziennym. Wśród ważnych zagadnień publikacja zawiera m.in. podstawowe informacje na temat profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym zapobiegania samobójstwom, jak też na temat procesu pielęgnowania w psychiatrii, z uwzględnieniem specyfiki kontaktu z chorym, którego istotą jest poznanie i zrozumienie jego przeżyć. Przedstawione zostały typowe problemy chorych w wybranych zaburzeniach psychicznych ze wskazaniem możliwości interwencji pielęgniarskich, zadania pielęgniarki/pielęgniarza wynikające z procesu leczenia i rehabilitacji, jak również zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9013 [Magazyn 1], P.9011 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9012 XVIII.1.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10584 XVIII.1.8 [Czytelnia B], 10541 XVIII.1.8 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10970 XVIII.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11944 XVIII.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12881 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Choroby otępienne : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Leszka. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011. - 559 s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Materiały z sympozjum.
Bibliogr. przy rozdz.
Autorzy na podstawie praktyki zawodowej i doświadczeń badawczych przedstawiają w 33 rozdziałach najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą patomechanizmów zaburzeń otępiennych, aspektów epidemiologicznych, diagnostycznych, klinicznych, strategii terapeutycznych oraz implikacji ogólnolekarskich. Róznorodność ujęcia i podejścia do przedstawionych zagadnień decyduje o niewątpliwej wartości tego zbioru. Książka umożliwia holistyczne spojrzenie na problematykę zaburzeń otępiennych, zajmujących bardzo ważne miejsce wśród chorób wieku podeszłego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12725 XVIII.1.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Publikacja przedstawia praktyczne zastosowanie metody studium przypadku w pracy pielęgniarki rodzinnej uwzględniając koncepcję opieki skoncentrowanej na pacjencie i jego rodzinie. Pierwszy rozdział to zwięzła charakterystyka studium przypadku jako strategii badawczej z uwzględnieniem kwestii etycznych w prowadzeniu badań jakościowych. W drugim rozdziale omówiono założenia opieki skoncentrowanej na pacjencie oraz koncepcję i współczesny kontekst zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono 13 opisów pacjentów oraz charakterystykę 84 diagnoz pielęgniarskich sformułowanych w systemie tradycyjnym przy użyciu PES (Problem; Etiologia; Symptomy), z wykorzystaniem katalogu diagnoz ICNP® oraz klasyfikacji NANDA. Całość zamyka rozdział „Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta i jego rodziny - dokumentacja dydaktyczna”, w którym syntetycznie opisano przykład dokumentacji możliwej do wykorzystania w trakcie prowadzenia zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w środowisku zamieszkania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17270 XVIII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z pielęgniarstwem geriatrycznym. Największy nacisk został położony na pielęgnowanie pacjentów geriatrycznych oraz rolę i zadania pielęgniarki w różnych sytuacjach praktycznych. Stąd też opracowanie zawiera między innymi rozdział dotyczący pielęgnowania seniorów w okresie okołooperacyjnym, po amputacji kończyny czy rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia u osób starszych. Omówione zostały także problemy pielęgnacyjne występujące w codziennej praktyce - żywienie, problemy dermatologiczne, stomatologiczne i inne. Większość rozdziałów zawiera sformułowane problemy pielęgnacyjne, które pielęgniarki spotykają w swojej pracy najczęściej oraz proponowane sposoby ich rozwiązania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9798 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12754 XVIII.1.10 [Wypożyczalnia B], P.9797 XVIII.1.10 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11312 XVIII.1.10 [Czytelnia B], 11311 XVIII.1.10 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 163-164.
Kinezjologia Edukacyjna – fenomen skuteczności jest jedyną w Polsce publikacją zawierającą prezentację badań naukowych prowadzonych przez wybitnych i uznanych na świecie naukowców, których wnioski są zbieżne z założeniami Kinezjologii Edukacyjnej dr. ph. Paula Dennisona. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych poznaniem podstaw naukowych metody oraz dla tych, którzy chcieliby podnieść jakość swojego życia. Napisana z pasją, barwnym językiem, prezentuje sposób wprowadzania korzystnych zmian w życiu każdego człowieka. W żywy, interesujący sposób autorka opisuje przypadki osób, które dzięki jej pomocy odzyskały kontrolę nad swoim życiem lub uczyniły je radośniejszym. Prezentacja tych osobistych doświadczeń, poparta licznymi przykładami z praktyki autorki, jak również relacje osób korzystających z metod kinezjologicznych, nadają książce walor autentyczności. Hanna Nikodemska El Tairy jest trenerem Kinezjologii Edukacyjnej od siedemnastu lat, za swoje osiągnięcia została wpisana do Who is Who w Polsce. Jej prace są znane w kraju i za granicą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17976 [Magazyn 1], P.17975 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19510 IV.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19509 IV.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 354-358. Indeks.
Pozytywna Terapia Rodzin. Rodzina w roli terapeuty to pierwszy polski przekład publikacji w całości poświęconej nowej metodzie leczenia, jaką jest Psychoterapia Pozytywna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16441 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16440 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja dydaktyczna zrealizowana pod patronatem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Bibliogr. przy pracach.
Książka poświęcona jest tematyce promocji zdrowia i profilaktyce chorób w pediatrii. Skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek i położnych. Omawia m.in. zagadnienia badań prenatalnych, profilaktyki zakażeń wewnątrzmacicznych, konfliktu serologicznego, szczepień ochronnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7888 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8988 XVIII.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
W rozwiniętych krajach Zachodu obserwuje się od lat odchodzenie od idei integracji i zastępowanie jej konstruktem inkluzji społecznej. Jest to koncepcja o wiele szersza od integracji, która dalece wykracza poza tradycyjnie pojmowane obszary pracy pedagoga. Pedagogika inkluzyjna nie pozostaje jedynie w sferze teoretycznych rozważań, lecz postuluje wprowadzenie konkretnych rozwiązań w oświacie. Do najważniejszych z nich należą spersonalizowanie procesu nauczania i wychowania oraz praca na zasobach ucznia, czyli skupienie się na talentach uczennic i uczniów, oraz rozwijanie tychże predyspozycji. Polscy pedagodzy, nauczyciele i inni specjaliści mieli jednak ograniczony dostęp do tych nowinek, ponieważ na polskim rynku wydawniczym brakowało książki kompleksowo opisującej tę nową koncepcję pedagogiczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17192 IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17191 IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 361-364. Indeks.
Kompendium, podanej w sposób pragmatyczny, fachowej wiedzy z dziedziny psychiatrii wieku podeszłego, które ani pod względem kompleksowości podejścia do tematu, ani formalnych rozmiarów nie ma poprzednika w polskim piśmiennictwie. Przeznaczone głównie dla psychiatrów, ale również dla: geriatrów, lekarzy rodzinnych, neurologów, lekarzy w trakcie specjalizacji i studentów medycyny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11126 XVIII.1.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12105 XVIII.1.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again