Form of Work
E-booki
(65)
IBUK Libra
(65)
Książki
(25)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(21)
only on-site
(21)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(17)
Czytelnie
(22)
Author
Kosiedowski Wojciech (1946- )
(3)
Baczała Ditta
(2)
Sudolska Agata
(2)
Zastempowski Maciej
(2)
Zastempowski Maciej (1974- )
(2)
Afeltowicz Łukasz
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Balcerzan Edward
(1)
Baraniecka-Olszewska Kamila
(1)
Bednarek Renata (1944- )
(1)
Bień-Kacała Agnieszka
(1)
Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara
(1)
Buchholtz Mirosława
(1)
Błeszyński Jacek J. (1963- )
(1)
Chłopek Patryk
(1)
Cibulka Lubor
(1)
Czupich Mariusz
(1)
Degen Dorota
(1)
Doroszewski Filip
(1)
Dołowy-Rybińska Nicole
(1)
Drews Agnieszka
(1)
Drews Agnieszka (1990- )
(1)
Drinóczi Timea
(1)
Dziuban Agata
(1)
Engelking Anna
(1)
Fedorowicz Małgorzata (1968- )
(1)
Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata (1968- )
(1)
Feliga Piotr
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Glabiszewski Waldemar
(1)
Grego-Planer Dorota
(1)
Grego-Planer Dorota (1984- )
(1)
Grygieńć Janusz
(1)
Gładziejewski Paweł
(1)
Haffer Rafał
(1)
Ignasiak-Szulc Aranka
(1)
Jaroszewska-Brudnicka Renata
(1)
Jeziński Marek
(1)
Jirasek Jiři
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Karwacka Marta
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Kluba Agnieszka
(1)
Kola-Bezka Maria
(1)
Kordasiewicz Anna
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Krupecka Iwona
(1)
Kruszewski Tomasz (1973- )
(1)
Kubicka Emilia
(1)
Kuźniarz Bartosz
(1)
Liczmańska-Kopcewicz Katarzyna
(1)
Ligor Magdalena M
(1)
Lipiński Filip
(1)
Mach Anna
(1)
Majdanik Piotr
(1)
Majewski Paweł
(1)
Maksim Monika
(1)
Markowska Anna
(1)
Małochleb Paulina
(1)
Moskalewicz Marcin
(1)
Muchowski Jakub
(1)
Murawski Roman
(1)
Musiał Wojciech
(1)
Myśliwiec Karol
(1)
Niesiołowski-Spano Łukasz
(1)
Nieżurawski Lech (1949- )
(1)
Pac Grzegorz
(1)
Paluszek Anna
(1)
Pamuła-Cieślak Natalia
(1)
Pawłowska Bożena
(1)
Pawłowska Małgorzata
(1)
Pietruszczak Andrzej
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Piórczyński Józef
(1)
Podlaski Marcin
(1)
Pokojska Urszula (1944- )
(1)
Rembowska-Płuciennik Magdalena
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Roman Wanda Krystyna
(1)
Ryczek Wojciech
(1)
Rzepkowski Krzysztof
(1)
Schmidt Filip
(1)
Seklecka Aleksandra
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Skwara Ewa
(1)
Sokołowski Dariusz (geografia)
(1)
Sudolska Agata (1971- )
(1)
Swianiewicz Jan
(1)
Szubka Tadeusz
(1)
Szulakiewicz Marek
(1)
Słowikowski Andrzej
(1)
Tyburski Włodzimierz (1943- )
(1)
Tymowski Michał
(1)
Urbańczyk Przemysław
(1)
Urbańska Sylwia
(1)
Witkowska Justyna
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Wojdyło Monika
(1)
Wojtkowski Łukasz
(1)
Wróbel Łukasz
(1)
Year
2010 - 2019
(85)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(90)
Language
Polish
(88)
English
(2)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
INNOWACJE
(4)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
POLITYKA REGIONALNA
(2)
BIBLIOLOGIA
(1)
BIBLIOTEKARSTWO
(1)
BIBLIOTEKI PUBLICZNE
(1)
BIBLIOTEKI dla CHORYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(1)
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
(1)
Bazy danych
(1)
CHROMATOGRAFIA
(1)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
(1)
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
Geochemia
(1)
INFORMACJA
(1)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(1)
INTELIGENCJA SPOŁECZNA
(1)
INTERNET
(1)
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
KOMUNIKACJA POLITYCZNA
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Krajobraz
(1)
MIÓD
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO
(1)
OBSŁUGA KLIENTA
(1)
Organizacje
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRZECIWUTLENIACZE
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA (urban.)
(1)
PRZESTĘPCY SEKSUALNI
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
ROŚLINY
(1)
SATYSFAKCJA KONSUMENTÓW
(1)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(1)
Systemy informacyjno-wyszukiwawcze
(1)
TURYSTYKA
(1)
WSPÓŁDZIAŁANIE
(1)
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE
(1)
Zarządzanie
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
2001-
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
90 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 243-256.
"Problematyka niepełnosprawności intelektualnej doczekała się szerokiego opracowania w literaturze polskiej i światowej. Związek kompetencji społecznych i niepełnosprawności intelektualnej to zagadnienie, któremu poświęcono w publikacjach znacznie mniej miejsca. Te dwa pojęcia tworzą zestawienie z pogranicza psychologii społecznej i pedagogiki specjalnej. Pierwsza z nauk próbuje zdefiniować kompetencje społeczne i dokonuje ich interpretacji, druga zajmuje się osobą z niepełnosprawnością intelektualną jako jednym z obiektów swoich badań i rozważań teoretycznych. Książka jest próbą obszaru eksploracji, czyli związku niepełnosprawności intelektualnej i kompetencji społecznych." (z Wprowadzenia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12247 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13370 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10607 IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności stają się najważniejszą kwestią zarówno z perspektywy sukcesu indywidualnego podmiotu gospodarczego, jak i całego państwa. Z tego też względu problematyka ta jest przedmiotem zainteresowań ogromnej liczby badaczy, co roku poświęca się jej wiele opracowań naukowych. W związku z tym we wstępie kolejnej pracy dotyczącej tego zagadnienia należy zdać pytania: Czy na rynku wydawniczym jest miejsce dla jeszcze jednej monografii z tego zakresu? Czy praca ta może zyskać zainteresowanie czytelnika? Współczesna gospodarka transformuje się w niespotykanym wcześniej tempie. Jesteśmy świadkami nowych zjawisk gospodarczych, które błyskawicznie zmieniają pozycje konkurencyjne nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, korporacji, ale także całych gospodarek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10979 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11949 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zaletą tej książki jest jej wielopłaszczyznowy charakter oraz to, że prezentuje zagadnienia rzadko poruszane w polskiej literaturze. Stanowi istotny wkład w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, a jej wartością dodaną jest to, że Autorzy zamieszczonych w niej tekstów reprezentują środowiska naukowe z różnych regionów Polski, Ukrainy i Białorusi. na podkreślenie zasługuje fakt, że znaczna cześć artykułów dotyczy współczesnych, szczególnie istotnych problemów gospodarczych jak innowacyjności, przedsiębiorczość i kapitał społeczny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15226 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16692 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15533 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
"Niniejszy tom obejmuje łącznie 21 tekstów dokumentujących tradycje i dorobek polskiej mysli bibliologicznej oraz wskazujących źródła i kierunki jej przemian, w tym tych, które wywołane zostały rozwojem technologii informatycznych. Artykuły zaprezentowano w trzech blokach tematycznych zatytułowanych: Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych, Wokół dziejów książki oraz Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych." (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 13582 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 313-334. Indeks.
Rozprawa została poświęcona obsłudze biblioteczno-informacyjnej osób niepełnosprawnych. Autorka podjęła problem badawczy, ktróry nie doczekał się w Polsce żadnych ujęć całościowych, a który w dobie nowych wyzwań, stojących przed bibliotekami publicznymi, jest niezwykle ważny społecznie oraz bardzo potrzebny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 12250 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 561-578.
Autor książki proponuje model kompleksowego systemu samooceny i określenie procedury jego wdrażania w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na podstawie oceny stopnia aktywności polskich przedsiębiorstw stosujących systemy zarządzania w kluczowych obszarach samooceny oraz jej wpływu na osiągane przez nie wyniki. Monografia ma istotne znaczenie poznawcze, wzbogacające wiedzę z zakresu zarządzania jakością, samooceny i doskonałości organizacyjnej. Ponadto praca ma charakter aplikacyjny dzięki przeprowadzonym przez autora badaniom, a ich wyniki mogą posłużyć menedżerom przedsiębiorstw w określeniu bardziej skutecznej metodyki opartej na budowie kompleksowego systemu samooceny, umożliwiającej doskonalenie wdrożonych systemów zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12469 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 333-361.
Książka stanowi zbiór artykułów mających na celu przedstawienie zależności między fenomenem nowych mediów a społeczeństwem oraz różnorodnych aspektów ich użycia w grze politycznej i komunikacji międzyludzkiej. Kwestie polityki oraz związków nowych mediów z tradycyjnymi formami komunikacji zanalizowano, uwzględniając wielorakie aspekty funkcjonowania nowoczesnych mediów we współczesnym otoczeniu społecznym oraz politycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12199 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy rozdz.
äOpracowanie stanowi dobrze przemyślane, wszechstronne i wnikliwe studium. Wyróżnia się kompleksowym ujęciem problematyki, popartym aktualnymi teoriami, wymaganiami legislacyjnymi, bardzo rzetelnym wsparciem prowadzonych wywodów najnowszymi tendencjami zaczerpniętymi z dostępnych źródeł tak polsko-, jak i obcojęzycznych oraz praktycznym omówieniem podjętych zagadnień. [...]Monografia, stanowić będzie wartościową pozycję pogłębiającą wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności na tle funkcjonowania przedsiębiorstw i współpracy z sektorem publicznym. [...] Opracowanie ma także istotne walory aplikacyjne dzięki zamieszczeniu w nim wielu przykładów praktycznych i może stanowić bardzo cenną pomoc dydaktyczną w procesach kształcenia studentów oraz stanowić źródło tzw. dobrych praktyk dla kadry menedżerskiejö. (fragment recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbaniaka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11976 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13134 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tekst częśc. tł. z ros. Streszcz. ang., ros. Spis treści także ang., ros.
Bibliogr. przy pracach.
Uwarunkowania współpracy transgranicznej oraz jej rezultaty są u nas mało znane i, nierzadko, mylnie interpretowane. Niedostatek obiektywnej, pogłębionej wiedzy w tym zakresie prowadzi do kontrowersyjnych i dyskusyjnych wniosków i ocen. Książka ma szansę uporządkować i upowszechnić tę wiedzę, wypełniając dotkliwą lukę w literaturze przedmiotu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8570 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 9993 XII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9994 XII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. grzb.: Przedsiębiorczość i innowacyjność.
Bibliogr. s. 577-593.
Wiedza o rozwoju regionalnym państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo ograniczona, a w poświęconej temu zagadnieniu literaturze występuje dotkliwa luka. Szczególnie mało znane są problemy kreowania i wykorzystania tak ważnych czynników tego rozwoju, jak przedsiębiorczość i innowacyjność. Na Łotwie, podobnie jak w innych krajach postsocjalistycznych, poza nielicznymi wyjątkami, w zasadzie nie prowadzi się w tym zakresie badań empirycznych. Niniejsza praca, napisana pod kierunkiem znanego badacza EŚW Profesora Wojciecha Kosiedowskiego, w znaczny sposób te lukę wypełnia. Jej wielką zaletą jest powiązanie teorii z praktyką. Na szczególna uwagę zasługują przedstawione w omawianej książce wyniki unikatowych, międzynarodowych badań ankietowych, w toku których zebrano bardzo interesujące opinie i materiały, dostarczające nowej, oryginalnej i dobrze uzasadnionej wiedzy, mającej posłużyć do udoskonalenia polityki regionalnej. [Z recenzji dr Olgi Lavrinenko z Uniwersytetu w Daugavpils ]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14349 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15256 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang., ros. Spis treści także ang., ros.
Bibliogr. s. 291-308.
Przełom XX i XXI wieku przyniósł istotne przeobrażenia w strukturze regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Przesłanki, cele, zasady i czynniki rozwoju regionalnego w tej części kontynentu uległy zasadniczej reorientacji. Dotychczasowe silne strony niektórych regionów w wyniku transformacji systemowej stały się źródłem trudnych do pokonania barier, zacofania i braku perspektyw. Z drugiej strony decentralizacja zarządzania w układach terytorialnych oraz wyzwolenie inicjatyw oddolnych stały się ważnym impulsem wzmacniającym dynamikę rozwojową. Wielkie nadzieje, lecz także obawy, towarzyszyły procesowi akcesji do Wspólnoty Europejskiej, która - przyjmując do swego grona opóźnione gospodarczo państwa postkomunistyczne -podjęła się wspierania ich rozwoju zgodnie z zasadą spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Realizacja tego zadania okazała się trudna i kontrowersyjna zarówno z punktu widzenia "starej", jak i "nowej" Unii Europejskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8569 [Magazyn 1], P.8568 [Magazyn 1], P.7689 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 9992 XII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8696 XII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 497-518.
Przestępcy seksualni zwykle postrzegani są w dość jednolitych kategoriach – jako sprawcy, którzy w wynaturzonych czynach seksualnych realizują swoje potrzeby seksualne. W wielu wypadkach przestępstwa te określane są mianem crime of passion. Po tym pojęciem skrywa się fałszywa sugestia, że sprawcy ci nie do końca są odpowiedzialni za swoje działania, targani gwałtownymi namiętnościami, nie panują nad zachowaniem. W książce Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja został przedstawiony rzeczywisty, wielowymiarowy wizerunek sprawców przestępstw seksualnych ukazujący zróżnicowane czynniki ryzyka, okoliczności, a także tło motywacyjne dokonanych czynów. Prezentowane liczne przypadki sprawców wskazują na niejednolite motywy przestępstw seksualnych, począwszy od najbardziej oczywistych motywów seksualnych, przez motywy gniewne, odwetowe, a skończywszy na czerpaniu przyjemności z zadawania cierpienia torturowanej ofierze. Ważnym elementem tej publikacji jest wskazanie na możliwości terapeutyczne i resocjalizacyjne dedykowane tej kategorii sprawców. Ponieważ sprawcy prezentują różne typy osobowości i formy zaburzeń (odnoszących się także do ich preferencji seksualnych), odmienne muszą być także proponowane oddziaływania obejmujące specyficzne komponenty sytuacji życiowej i indywidualne możliwości sprawców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15532 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 489-501. Indeks.
Tematem książki jest biblioteka. Jest ona opisywana i analizowana w kontekście kulturowym i społecznym. Autor uznał, że bibliotekę tworzy oczywisty czynnik materialny i funkcjonalny, na który składają się: księgozbiór, struktura organizacyjna, styl zarządzania instytucją i personelem. Dostrzegł też jednak drugi składnik biblioteki: kulturową nadbudowę, tzw. ducha, aurę biblioteki, który rozwijał się razem z nią i który budował jej wizerunek oraz tożsamość. Biblioteka jest zatem znakiem, umieszczonym w świecie symboliki - w kulturze człowieka. Pytania, na które starał się odpowiedzieć autor, dzięki zastosowaniu analizy przede wszystkim strukturalistycznej i fenomenologicznej, brzmią: czy istnieje jakaś uniwersalna idea biblioteki?, czy biblioteka może tworzyć swój własny język, czy też quasi-język?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 13715 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 13-14, 147-164.
Książka prezentuje wyniki badań dotyczących analiz ekstraktów roślinnych oraz produktów naturalnych. Określono zawartość wybranych związków biologicznie aktywnych oraz dokonano oceny ich aktywności przeciwutleniającej. Autorka, opracowując metodyki wyodrębnianiai oznaczania karotenoidów, polifenoli, w tym flawanoidów, poszukiwała najbardziej efektywnych sposobów rozdzielenia i identyfikacji oznaczanych związków z uwzględnieniem technik chromatograficznych (TLC, OP TLC, LC/MS). Szczegółowo scharakteryzowano związki o udowodnionej aktywności biologicznej. W opracowaniu uwzględniono występowanie, budowę, mechanizmy biosyntezy oraz właściwości biologiczne karotenoidów i polifenoli. Podjęto także próbę wyjaśnienia mechanizmu działania przeciwutleniaczy oraz okreslenia wpływu wolnych rodników na organizmy roślinne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14946 XVIII.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15776 XVIII.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 379-395.
Niniejsza książka to kompendium wiedzy dotyczącej teorii powstawania i zarządzania istotnym parametrem osiągnięcia sukcesu rynkowego współczesnej organizacji, jakim jest satysfakcja klienta. Zaprezentowano tu podstawowe psychologiczne modele zachowania klienta z uwzględnieniem czynników, które w zasadniczy sposób warunkują modele powstawania satysfakcji klienta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9035 IX.16.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10608 IX.16.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony 157-169, netografia strony 170-171. Indeks.
Książka dotyka obecnie ważnego problemu edukacji informacyjnej w zakresie korzystania z zasobów tzw. Ukrytego Internetu, traktowanego do tej pory w polskim systemie edukacyjnym powierzchownie. Autorka zwraca uwagę nie tylko nad wagę tego problemu, lecz także wychodzi z propozycją projektu edukacyjnego pozwalającego wypełnić tę lukę w polskim systemie edukacyjnym. Poza tym jest to jedna z nielicznych książek na ten temat, która zawiera cenną refleksję nad tym problemem w kontekście ograniczania się do stosowania tylko tzw. powierzchniowych systemów wyszukiwawczych w Internecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 18822 VI.11
Book
In basket
Słowo kluczowe: geochemia ; krajobraz
Bibliografia przy pracach. Indeks.
Książka jest pierwszym polskim podręcznikiem z dziedziny geochemii krajobrazu. Jednym z podstawowych zadań tej dyscypliny jest poznanie składu chemicznego głównych komponentów otaczającego środowiska (powietrza, wody, skał, gleb, organizmów) oraz objaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w krajobrazie przez ich rozpatrywanie na poziomie molekularnym (procesów chemicznych, fizykochemicznych, biologicznych). Podstawowe zagadnienia z geochemii krajobrazu zostały opracowane przez kilku autorów, specjalistów z zakresu pokrewnych i uzupełniających się dyscyplin: biogechemii, ogólnej nauki o krajobrazie i geografii krajobrazu, chemii gleb, gleboznawstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14147 XXVI.5 [Wypożyczalnia C], 17544 XXVI.5 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15005 XXVI.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ; t. 3)
Książka zawiera wyczerpującą wiedzę na temat zarządzania informacją. Jej celem jest zmiana dotychczasowej wąskiej optyki postrzegania biurowości jako głównego "producenta" dokumentacji, siegającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość spełnia inne bardzo ważne funkcje: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, roli marketingowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14166 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Turystyka należy do wyjątkowo dynamicznych zjawisk współczesności. Jej szybki rozwój wiąże się m.in. ze wzrostem liczby uczestników ruchu turystycznego, ilościowym i jakościowym rozwojem bazy turystycznej oraz stopniowym poszerzaniem penetrowanych obszarów. W drugiej połowie XX wieku turystyka przekształciła się z elitarnego ruchu, dostępnego nielicznym uczestnikom, w masowy ruch społeczny, w którym uczestniczy w skali świata ponad miliard osób rocznie, generujący w tym samym czasie dochody przekraczające bilion dolarów amerykańskich. W związku z tak dużym znaczeniem gospodarczym turystyka stała się źródłem dochodów, o które konkurują przedsiębiorstwa i regiony. Zabieganie o klienta skłania animatorów turystyki do wdrażania nowych, coraz bardziej wydajnych, form zarządzania, do poszukiwania źródeł finansowania, zapewniających przewagę nad konkurencją, a także do tworzenia coraz bardziej różnorodnych produktów turystycznych. Niniejsze opracowanie powstało przy udziale kilkunastu Autorów z różnych ośrodków naukowych i samorządów. Porusza ono niektóre zagadnienia wchodzące w zakres zarysowanej wyżej problematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15390 XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again