Form of Work
Książki
(15)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(15)
available
(13)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(15)
Author
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(2)
Zalega Tomasz
(2)
Śliwa Jan (1928- )
(2)
Alojzy Z. Nowak
(1)
Bednarska Hanna
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Cybulski Krzysztof (ekonomia)
(1)
Darecki Marcin
(1)
Grzenkowicz Nikodem
(1)
Górski Marian (nauki ekonomiczne)
(1)
Jasiński Andrzej Henryk (1950- )
(1)
Justin Yifu Lin
(1)
Kalwasińska Elżbieta
(1)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(1)
Klincewicz Krzysztof
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Maciejowska Danuta
(1)
Marczewska Magdalena
(1)
Marzec Józef
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew (1956- )
(1)
Pawlicki Rafał (nauki ekonomiczne)
(1)
Postuła Agnieszka
(1)
Postuła Marta
(1)
Skoczny Tadeusz
(1)
Szumski Oskar
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
MIKROEKONOMIA
(3)
FINANSE
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
RACHUNKOWOŚĆ
(2)
BANKI
(1)
BILANS KSIĘGOWY
(1)
CONTROLLING
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
GOSPODARKA ELEKTRONICZNA
(1)
HANDEL
(1)
INNOWACJE
(1)
Inwestycje
(1)
JAKOŚĆ PRODUKTU
(1)
MENEDŻEROWIE
(1)
ORGANIZACJA
(1)
POLSKA
(1)
PORTAL INTERNETOWY
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
PŁYNNOŚĆ KADR
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(1)
SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Podręczniki
(1)
ĆWICZENIA i ZADANIA dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9096 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10719 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja podzielona jest na cztery części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień ogólnych społecznej odpowiedzialności biznesu. Druga część książki analizuje relacje z interesariuszami jako podstawowy obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Część trzecia poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu w ralacjach pracy, standardom w stosunku pracy i dialogowi społecznemu. W czwartej części uwaga autorów koncentruje się na problematyce innowacyjności, ekologii i edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11533 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12765 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Prezentowany podręcznik jest pierwszą częścią z zamierzonego dwutomowego opracowania, poświęconego problematyce współczesnego zarządzania, przygotowywanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo to jest to publikacja o charakterze autonomicznym, będąca wprowadzeniem do bardziej wnikliwych rozważań z zakresu zarządzania organizacją. Intencją autorów było przejrzyste, syntetyczne i kompleksowe przedstawienie najważniejszych zagadnień, mogących stanowić fundament wiedzy z omawianej dziedziny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9098 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10720 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 13 października 2011 r.
Bibliogr. przy ref.
"Przedstawiona monografia zawiera aktualną analizę możliwości wykorzystania serwisów internetowych i zintegrowanych z nimi systemów informatycznych oraz narzędzi i metod ich budowy w gospodarce. Zakres publikacji obejmuje następującą tematykę: miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, metody i technologie budowy nowoczesnych systemów informatycznych społeczeństwa informacyjnego, aspekty informacyjno-zarządcze systemów informacyjnych oraz organizacyjnych, ekonomiczno-społecznych oraz kulturowych uwarunkowań biznesu również elektronicznego. Publikacja stanowi więc przegląd najważniejszych problemów wyrażanych na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących kierunków rozwoju systemów informatycznych." (ze Wstępu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12086 XV.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13194 XV.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 239-258.
Niniejsza monografia posiada wyraźnie interdyscyplinarny charakter. Tworząc ją, spożytkowano dorobek wielu różnych dyscyplin naukowych, takich jak: marketing, teoria organizacji, socjologia i psychologia organizacji, zwłaszcza w aspekcie zarządzania zespołami sprzedawców. Przede wszystkim zaś udało się dokonać identyfikacji luki badawczej, jaką jest kompleksowa ocena fluktuacji sprzedawców z perspektywy menedżerów organizacji sprzedażowych. Przyjmując jako podstawę teoretyczną ("wiodącą teorię") koncepcję upper echelons theory, zmodyfikowano ją i dostosowano do specyfiki zarządzania organizacjami sprzedażowymi. Pozwoliło to z kolei na budowę modelu postrzegania fluktuacji sprzedawców przez menedżerów sprzedaży i w konsekwencji umożliwiło powiązanie rozważań teoretycznych z częścią empiryczną monografii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14716 IX.13 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy częściach.
Książka obejmuje podstawowe zagadnienia mikrofinansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz problematykę funkcjonowania rynków finansowych - ujęte w ramach dziewiętnastu rozdziałów podzielonych na cztery części. Każda z nich dotyczy najważniejszych elementów systemu finansowego gospodarki: instrumentów finansowych, rachunkowości przedsiębiorstw, gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i rynków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12339 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W oddanej właśnie do rąk Czytelników książce zespół autorów prezentuje podstawowe metody i instrumenty controllingu jakości. Zarządzanie jakością, a zwłaszcza controlling jakości należy obecnie do strategicznych zadań każdego przedsiębiorstwa, organizacji gospodarczej czy instytucji. Narzędzia controllingu jakości są coraz szerzej wykorzystywane w procesach planowania działalności, projektowania produktów, organizacji i koordynacji procesów zarządczych oraz kontroli, oceny i regulacji zadań oraz celów przedsiębiorstwa. Prezentowany podręcznik w zamyśle jego autorów ma ułatwić słuchaczom studiów ekonomicznych i zarządzania samodzielne przyswajanie zagadnień dotyczących zarządzania jakością produkcji i produktu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod i instrumentów controllingu jakości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7682 IX.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8683 IX.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdz.
Książka jest rezultatem projektu badawczego nt. "Innowacyjność polskiej gospodarki po przystąpieniu do Unii Europejskiej", który był realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2007-2009. Podstawowym celem publikacji jest pokazanie i ocena obrazu innowacyjności polskiej gospodarki w okresie transformacji, szczególnie po akcesji do UE. Ma ona charakter interdyscyplinarny, a przeznaczona jest głównie dla pracowników naukowych zajmujących się tą problematyką, a także doktorantów i studentów uczelni (wydziałów) ekonomicznych i technicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11471 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 386-388.
Niniejszy podręcznik prezentuje szeroką wiedzę z rachunkowości oraz zmiany wynikające w tym zakresie ze znowelizowanego prawa bilansowego. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje wprowadzenie do przedmiotu, prezentuje zasady i metody rachunkowości oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Część druga przedstawia zagadnienia problemowe w zakresie aktywów trwałych i obrotowych, kapitałow i zobowiązań, przychodów i kosztów, podatków i wyniku finansowego. Każdy rozdział zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11605 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11604 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12817 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 254-257.
Podręcznik w prosty, przejrzysty, precyzyjny i zrozumiały sposób wyjaśnia cele i zasady funkcjonowania banku komercyjnego opraz rolę banku centralnego i nadzoru finansowego w systemie finansowym gospodarki rynkowej. Omawia podstawowe operacje oraz obszary i typy działalności banku oraz zagrożenia z nich wynikające. W pracy pokazano rolę banku w gospodarce narodowej, obraz banku jako instytucji zaufanioa publicznego. Zwrócono równiez uwagę na ryzyko finansowe, omówiono problem zarządzania ryzykiem oraz zagadnienie komputeryzacji banków i bankowości internetowej. W załącznikach do wybranych tematycznie rozdziałów zamieszczono m.in. ćwiczenia i zadania arytmetyczne wraz z rozwiązaniami, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu wykorzystania odpowiednich narzędzi rachunkowych. Intencją autorów było utrzymanie całości tekstu w takich rozmiarach, który umożliwia szybkie zapoznanie się i przyswojenie sobie całości materiału.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11960 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11958 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13124 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
"Publikacja obejmuje dwie książki, które stanowią jedną całość. Obejmują one rozważania w ujęciu teoretyczno-normatywnym i praktycznym. O ile książka pierwsza "Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych. Teoria i praktyka", wprowadza czytelnika w istotę i zasadność audytu finansowego w tych jednostkach, o tyle książka druga "Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych w jednostkach gospodarczych", pokazuje praktyczną ścieżkę postępowania biegłego rewidenta w procesie weryfikacji sprawozdań finansowych wraz z dokumentowaniem dokonanych ustaleń. W książce przedstawione zostały wybrane, istotne problemy badania sprawozdań finansowych oparte na aktualnej wiedzy z jednoczesnym wykorzystaniem doświadczeń praktycznych, w tym także zagranicznych." (ze Wstępu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12129 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13253 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na książce błędnie przypisany ISBN wersji drukowanej.
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 333-337.
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej wymaga odpowiedniego finasowania. Aby tak się stało, menedżerowie odpowiedzialni za finanse w przedsiębiorstwach powinni podejmować właściwe decyzje finansowe, operacyjne i inwestycyjne. Celem tej publikacji jest przybliżenie studentom oraz obecnym i przyszłym kadrom menedżerskim problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zawarte w niej instrumentarium analityczne jest powszechnie wykorzystywane w praktyce gospodarczej, dzięki czemu niniejsza publikacja ma wyraźnie aplikacyjny charakter i omawia szczegółowo następujące zagadnienia: pojęcie i istota finansów przedsiębiorstw; źródła pozyskiwania kapitałów; zarządzanie kapitałem obrotowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18721 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18720 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ma na celu przedstawienie zagadnienia wpływu środków finansowych z funduszy unijnych na rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszej części książki dokonano przeglądu stanu i kondycji finansowej MŚP i źródeł ich finansowania, w drugiej natomiast przedstawiono szerokie możliwości pozyskiwania środków finansowych z poszczególnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Autorz omówili również zagadnienie wartości pieniądza w czasie oraz jak prawidłowo przygotować dokumenty o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy unijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12766 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 533-540.
Opracowanie zawiera nowoczesną, wspartą bogatą ilustracją graficzną, prezentację podstawowych zagadnień współczesnej mikroekonomii. Niektóre istotne zagadnienia (postępowanie konsumentów przy podejmowaniu decyzji, formy i cele działania przedsiębiorstw, formy organizacji rynku, rynki czynników wytwórczych) omówione zostały nieco szerzej niż w innych podręcznikach. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie, że mikroekonomia to nauka nie tylko matematyczna, lecz przede wszystkim społeczna, silnie powiązana z innymi dziedzinami wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11937 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13109 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Proponowane opracowanie wypełniają treści dotyczące podstawowych mechanizmów rządzących gospodarką, decyzji podejmowanych przez konsumentów i producentów, zagadnienia dotyczące dóbr i usług, rynku pracy i rynku finansowego oraz podstaw ekonomii dobrobytu. Każdy rozdział zawiera opis kluczowych terminów, testy prawda-fałsz, testy wyboru, zadania opisowe oraz zestawy przekrojowych i szczegółowych pytań kontrolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11938 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13110 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
E-book
In basket
„… dzieło stanowi jedną z pierwszych prac na polskim rynku wydawniczym poruszającą niezwykle ważne, aktualne i jednocześnie ciekawe zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystania nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego – w tym przypadku tzw. Nowej Ekonomii Strukturalnej […] – w debatach nad obecnym i przyszłym stanem gospodarki naszego kraju. Do podstawowych zalet tej książki należy zarówno sposób ujęcia przedstawianej w niej problematyki, jak i zestaw kompetentnych Autorow…. … Prowadzone przez nich analizy mają tym większą wartość, że obejmują także szerszą problematykę dotyczącą głębokich przemian zachodzących w obecnym, zglobalizowanym świecie, w ktorym dochodzi do wyraźnego załamania czy wręcz upadku dotychczasowych globalnych paradygmatow rozwojowych”. Profesor Dariusz Milczarek
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The book presents an overall analysis of the Polish sysytem of innovations. It elaborates on key actors in the R&I system, identifies main challenges that Polish system of innovations faces nawadays and assesses the policy response. The wide range of topics covered by the book include: structure of the economy, business environment, market creation and stimulation, public sector innovations, civil society innovations and recent developments in the Polish innovation policy.
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Monografia, którą przekazujemy w Państwa ręce jest publikacją złożoną, ukazującą wielowątkowość zagadnienia, jakim jest przedsiębiorczość. Przedstawione zostały w niej zarówno kwestie związane z ludźmi, ich zachowaniami, postawami, jak i uwarunkowania finansowe ekonomiczne, systemowe i strategiczne, nierozerwalnie łączone z przedsiębiorczością. Przede wszystkim prezentuje ona podejście młodych badaczy – perspektywę doktorantów, których spojrzenie na przedsiębiorczość jest świeże i aktualne. Teksty dotyczą tematów starszych, ale wciąż ważkich dla nauk o przedsiębiorczości, ale też zjawisk nowych, nie do końca jeszcze wyeksplorowanych i opisanych.
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again