Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
Placówka
Magazyny
(4)
Czytelnie
(6)
Autor
Łączak Andrzej
(4)
Fic Maria
(2)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Dzieńdziura Krzysztof
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Greinert Andrzej
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(10)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(2)
LUBUSKIE, województwo
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
INNOWACJE
(1)
JEDNOLITY RYNEK UE
(1)
KONKURENCJA
(1)
KORUPCJA
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
POLSKA
(1)
POMOC PUBLICZNA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
TERENY ZIELONE
(1)
TURYSTYKA
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.4869 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Polska jako nowy kraj członkowski Unii Europejskiej musi zbudować nowoczesną politykę regionalną. Szczególnie ważne są zagadnienia programowania rozwoju regionalnego, w tym przygotowania strategii rozwoju regionalnego. W książce, w czterech rozdziałach opisano: niektóre problemy wspólnej polityki Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju lokalnego i regionalnego, wpływ administracji na rozwój lokalny, problem aktywizacji rozwoju lokalnego oraz rolę małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu rozwoju lokalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4053 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Rozwój lokalny (regionalny) to proces zmian zachodzących w danym lokalnym (regionalnym) układzie z uwzględnieniem właściwych temu układowi potrzeb, preferencji i hierarchii wartości. Celem książki jest popularyzowanie idei zarządzania w skali lokalnej, wskazanie obszarów zarządzania lokalnego, uwarunkowań ekonomicznych i społecznych tego procesu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 2859 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach i s. 497-518
Opracowanie przedstawia trendy w rozwoju turystyki. Zróżnicowanie zakresu tematycznego i dogłębność ujęcia poszczególnych wątków pozwoliły na stworzenie dzieła nowatorskiego i w miarę wyczerpującego. Cenną rzeczą jest to, że jest ono efektem pracy wielu naukowców reprezentujących szerokie spektrum uczelni wyższych. Praca składa się z czterech części: nauka i nauczanie w sektorze turystyki, nowe trendy w ujęciu rynkowym i regionalnym, nowe trendy kształtujące motywy i zachowania, zmiany w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni turystycznej, nowe strategie rozwoju obszarów i produktów turystycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8069 XX.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie ISSN 1895-3999 ; Nr 1)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.809 [Magazyn 2] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Praca niniejsza złożona z pięciu części analizuje wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Analizie poddano warunki rozwoju przedsiębiorstw lubuskich, regionu położonego przy granicy ze "starą piętnastką". Zwrócono uwagę na istotę i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wielką rolę w rywalizacji o rynek odgrywa sektor naukowo-badawczy, który swymi badaniami powinien z jednej strony odpowiadać na zapotrzebowanie rynku a z drugiej wyznaczać nowe standardy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8230 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja jest zbiorem referatów, artykułów i prezentacji, których tematyka wiąże się z problematyką poruszaną na konferencji informacyjno-szkoleniowej pt.: "Nowoczesne instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym". Konferencja miała miejsce w dniu 24 listopada 2003 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5288 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 72-77.
Kapitał zagraniczny odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarki narodowej. Przedstawiona analiza ukazuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w województwie lubuskim, które w roku 2005 posiadały kapitał pochodzący od inwestorów zagranicznych. Ważnym zadaniem pracy było ukazanie efektów działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7284 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 148-151, wykaz aktów prawnych s. 152-177.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej włączylo naszą gospodarkę w struktury jednolitego rynku europejskiego. Przed polskimi przedsiębiorcami stanął otworem rynek liczący ponad czterysta milionów mieszkańców. Włączenie w jedną strukturę gospodarczą stawia także przed nimi wielkie wyzwania. W pracy podjeto próbę przedstawienia wpływu przemian prawnych na działalność przedsiębiorstw wynikających z przystąpienia Polski do UE. Wpływ ten jest widoczny w sferze produkcji, usług czy ochrony środowiska.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8231 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7283 [Magazyn 1] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej