Form of Work
Książki
(36)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(10)
Status
only on-site
(35)
available
(32)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(13)
Wypożyczalnie
(20)
Czytelnie
(35)
Author
Opora Robert
(2)
Sałajczykowa Janina (1933- )
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Bednarz Joanna
(1)
Bizon Wojciech
(1)
Blajer-Gołębiewska Anna
(1)
Brodzicki Tomasz
(1)
Burnewicz Zofia (1949- )
(1)
Czubasiewicz Halina
(1)
Drwiłło Andrzej
(1)
Gliniecka Jolanta (1951- )
(1)
Gostomski Eugeniusz (1951- )
(1)
Górska Ludmiła (1947- )
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jeliński Bohdan
(1)
Kamień Joanna
(1)
Kamińska Teresa (1950- )
(1)
Kisiel-Łowczyc Anna Barbara (1940- )
(1)
Kistowski Mariusz (1963- )
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna (1948- )
(1)
Konefał Sebastian Jakub
(1)
Kuczewska Joanna
(1)
Kątowski Tomasz (1957- )
(1)
Marciniak-Neider Danuta (1947- )
(1)
Markiewicz Magdalena
(1)
Maćkiewicz Jolanta (1953- )
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Michalski Tomasz (1968- )
(1)
Nesterowicz Bogdan
(1)
Penkowska Grażyna (1955- )
(1)
Pietrzak Edmund (1947-2007)
(1)
Poszewicki Andrzej
(1)
Rucińska Danuta (1946- )
(1)
Rzeźnicka-Krupa Jolanta
(1)
Salomon Adam
(1)
Stachura Krzysztof (1980- )
(1)
Stańczak-Strumiłło Kamila
(1)
Stańczyk Piotr
(1)
Szadziewska Arleta
(1)
Szczepaniak-Sobczyk Laura
(1)
Szczepaniec Marek
(1)
Szepietowski Andrzej
(1)
Szulc Marcin
(1)
Treder Hanna
(1)
Urbański Jacek
(1)
Urbański Jacek (1953- )
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Ćwikliński Henryk (1949- )
(1)
Łuczyński Edward (1947- )
(1)
Żebrowski Jan (1935- )
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
BANKI
(3)
HANDEL ZAGRANICZNY
(3)
GOSPODARKA
(2)
JĘZYK ROSYJSKI
(2)
LITERATURA ROSYJSKA
(2)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(2)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(2)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(2)
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
(2)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(2)
POLSKA
(2)
POZNANIE
(2)
PRACE DYPLOMOWE
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
BEZROBOCIE
(1)
BUDŻETY TERENOWE
(1)
DYSERTACJE NAUKOWE
(1)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO
(1)
EKONOMIA MATEMATYCZNA
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
FACTORING
(1)
FINANSE
(1)
FORFAITING
(1)
GIEŁDA
(1)
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
(1)
GIS
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
INTERNET
(1)
JĘZYKOZNAWSTWO
(1)
KADRY
(1)
KLASTRY (ekon.)
(1)
KOMPUTERY
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
MARGINALIZACJA SPOŁECZNA
(1)
MARKETING PARTNERSKI
(1)
MATEMATYKA
(1)
MIKROEKONOMIA
(1)
MŁODZIEŻ
(1)
NAUCZANIE
(1)
NAUCZANIE na ODLEGŁOŚĆ
(1)
NAUKI PRZYRODNICZE
(1)
NAŁÓG
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
OBLIGACJE
(1)
OBRÓT BEZGOTÓWKOWY
(1)
OCENY PRACOWNIKÓW
(1)
PAPIERY DŁUŻNE
(1)
PAPIERY WARTOŚCIOWE
(1)
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZEMYSŁ
(1)
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
(1)
RACHUNKOWOŚĆ
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
RODZINA
(1)
ROSJA
(1)
ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
TRANSPORT
(1)
UBÓSTWO
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PODRĘCZNIKI
(1)
PORADNIKI
(1)
ĆWICZENIA i ZADANIA dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
46 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 304-318.
W opracowaniu autor zaprezentował konstrukcję, rodzaje, techniki wyceny, genezę i stan rozwoju polskiego rynku oraz perspektywy wszystkich rodzajów obligacji i innych papierów dłużnych dostępnych na rynku finansowym. Istotny nacisk położono również na inwestowanie w walory dłużne przez fundusze inwestycyjne oraz zarządzających cudzymi portfelami papierów wartościowych. Przedstawiono również instrumenty nowej generacji emitowane w ramach procesów sekurytyzacyjnych oraz pochodne instrumenty finansowe. Część rozdziału poświęcono również analizie akcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12864 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13966 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 274-283.
Bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym wszystkich krajów, także Polski, odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Ich funkcjonowanie jest przejawem przedsiębiorczości społeczeństwa. Charakteryzują się dynamicznym podejściem do otoczenia - szybko reagują na powstające potrzeby i zmiany preferencji nabywczych klientów. Działając w przemyśle i usługach, uzupełniają ofertę dużych przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego, dla których często stanowią zaplecze kooperacyjne. Małe i średnie przedsiębiorstwa w rezultacie zapewniają zatrudnienie wielu pracownikom i tworzą znaczną część produktu krajowego brutto. W dobie globalizacji coraz częściej uczestniczą też w międzynarodowym obrocie gospodarczym, prowadząc działalność gospodarczą przekraczającą granice państwa lub podejmując ją za granicą. Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych stanowi przedmiot niniejszej publikacji. Skoncentrowano się na polskich MSP w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8284 XI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9627 XI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka ma na celu spopularyzować podejście ilościowe i przyczynić się do nabycia umiejętności wykorzystania metod matematycznych w ekonomii. Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów, zawierających wybór zagadnień, stanowiących podstawę ekonomicznej edukacji z uwzględnieniem sposobów logicznego rozumowania, niezbędnego w matematycznej percpecji zachowania podmiotów gospodarczych. Każdy rozdział składa się ze zbioru kluczowych pojęć i kategorii, prezentacji głownych zagadnień teoretycznych, listy umiejętności nabytych po rozwiazaniu zadań, zadań odzwierciedlających rozważane problemy teoretyczne, rozwiązań zadań.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12580 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12579 XIV.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13678 XIV.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 264-279.
Koncepcja klastra, przestrzennie skoncentrowanego skupiska przedsiębiorstw i instytucji z powiązanych sektorów gospodarczych, zyskała w przeciągu ostatnich 20 lat duże znaczenie zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej. Monografia składa się z trzech części. Część I jest wprowadzeniem do koncepcji klastra oraz polityki klastrowej. Część II monografii ma charakter ścisle analityczny - obejmuje identyfikację (mapowanie) klastrów oraz identyfikacje wybranych efektów zewnętrznych ich istnienia. Część III poświęcona jest klastrom i inicjatywom klastrowym w Polsce, zawiera szereg ciekawych studiów przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14065 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2695 XXII.7 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3851 XXII.7 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
W praktyce zarządzania organizacjami popularnym od wielu lat narzędziem jest system ocen okresowych pracowników. Podstawą wniosków i propozycji zawartych w niniejszej rozprawie są zasady i warunki oceniania okresowego sformułowane w teorii oraz doświadczenia praktyczne polskich przedsiębiorstw i instytucji w wykorzystaniu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu. Autorka skorzystała również ze swoich doświadczeń jako projektanta wdrożonych i używanych w praktyce organizacji systemów ocen okresowych oraz z doświadczeń jako konsultanta w procesach szkolenia i wdrażania systemów ocen okresowych pracowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8286 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9630 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. Henryk Ćwikliński. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - 318 s. : rys., tab. ; 25 cm.
Znajomość i rozumienie efektów stosowania rozmaitych narzędzi regulacji gospodarki jest istotnym warunkiem rozwoju każdej firmy i dobrobytu każdego obywatela. Stanowi to również bardzo ważne wyzwanie dla wszystkich, którzy zamierzają oddać się służbie publicznej, tzn. m.in. kształtować system regulacji gospodarki i jej elementów składowych - poszczególnych rynków. Prawie połowa dochodów statystycznego Polaka jest wydawana nie przez niego samego, lecz właśnie przez naszych przedstawicieli, którzy decydują o wydatkach z budżetów publicznych. Dla dobra każdego obywatela i każdej firmy jest niezwykle istotne, aby regulacje gospodarcze i decyzje w tym zakresie stanowione były ze znajomością reguł ekonomii i zapewniały stabilność oczekiwań gospodarczych. Tak właśnie można najkrócej przedstawić przesłanie trzeciego wydania podręcznika "Polityka gospodarcza".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.442 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.441 XI.2 [Czytelnia C], 1341 XI.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 212-[219].
Konstrukcja pracy przewiduje dwie zasadnicze części, z których pierwsza - znacznie rozbudowana - dotyczy finansów gmin w Polsce, druga zaś finansów gmin w Danii. Finanse gmin w obu tych krajach oparte są na różnych rozwiązaniach normatywnych. Niemniej można dostrzec pewne podobieństwa między nimi. Niektóre rozwiązania duńskie mogłyby stanowić przykłady godne zastosowania w polskiej praktyce. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów prawa i administracji, zwłaszcza słuchaczy studiów zaocznych, ponieważ w programie tych studiów przewidziany jest przedmiot z zakresu finansów i prawa finansowego gmin.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3848 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2692 VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Publikacja koncentruje uwagę na badaniu i wykrywaniu prawidłowości charakteryzujących polską wymianę handlową z zagranicą. Jest kompendium wiedzy dotyczącej prawidłowości i ogólnych zasad prowadzenia współpracy gospodarczej z zagranicą, które tworzą podstawy do zrozumienia przesłanek i procesów kreowania polityki handlu zagranicznego, czego wynikiem są szczegółowe regulacje prawne i ekonomiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3799 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 193-194. Indeks.
Autorzy piszą książki dla swoich czytelników, tymczasem niniejsza książka jest skierowana do autorów i dla nich przeznaczona. Jej adresatami są autorzy prac naukowych – zarówno tych, które są składane do wydawnictw celem publikacji, jak i prac dyplomowych, mających za zadanie podsumować lata nauki studentów różnych stopni studiów. Problemy, z jakimi stykają się piszący te prace, są bowiem podobne i stale powracają te same pytania. Książka ma charakter miniporadnika, ponieważ z jednej strony zawiera normy ogólne, z drugiej zaś Autorka szczegółowo omówiła w niej te zagadnienia, które zwykle budzą najwięcej wątpliwości u piszących. Celem tej publikacji jest zatem podanie w sposób jak najbardziej przystępny wiedzy na temat redakcji tekstu naukowego, która dotyczy zarówno kompozycji książki, opracowania językowo-stylistycznego tekstu, interpunkcji, wybranych zagadnień z zakresu ortografii, jak i konstrukcji przypisów, literatury, zasad sporządzania wszelkich dodatków, jak indeksy, tabele itp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15867 V.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości godpodarczej wymaga wyjaśnienia mechanizmów gospodarowania funkcjonujących w skali mikroekonomicznej - tzn. na poziomie rynku i działających na nim podmiotów (konsumentów, producentów i właścicieli czynników produkcji). Podręcznik napisany został z myślą o czytelnikach, którzy stykają się z tą dziedziną ekonomii po raz pierwszy i zawiera omówienie zagadnień składajacych się na teoretyczny fundament współczesnej mikroekonomii głównego nurtu. Adresowany jest on przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych, mogą jednak sięgać po niego śmiało wszyscy, których po prostu interesuje ekonomia i chcieliby ją lepiej poznać.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8285 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 9629 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9628 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Współczesna gospodarka światowa / red. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc. - [ Wyd. 2 uzup. ]. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. - 343, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
Jest to opracowanie komplementarne w stosunku do dostępnych w polskiej literaturze ekonomicznej podręczników z dziedziny międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Praca składa się z dwóch części: I. Współczesne przeobrażenia gospodarki światowej i II. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Obie części stanowią merytorycznie całość, uzupełnioną obszernymi aneksami, które podają encyklopedyczne informacje na temat wybranych międzynarodowych organizacji i instytucji, tworzących m.in. ramy instytucjonalne dla gospodarki światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 1342 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.443 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bezrobocie, szczególnie dłużej trwające, wiąże się z obniżeniem standardu materialnego zarówno bezrobotnego, jak i całej jego rodziny. Obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się z obszarami ubóstwa. To z kolei wiąże się z patologiami społecznymi, rozpadem rodziny, problemami zdrowotnymi. Krótkotrwałe bezrobocie również ma wpływ na stan psychiczny i zdrowie bezrobotnego, a także najbliższych. Głównym celem tej publikacji jest analiza bezrobocia pod kątem ubóstwa, głównie indywidualnego, kulturowego, społeczno-politycznego, ekonomicznego. Aby zrealizować cel, podjeto też próbę wyjasnienia podstawowych pojęć związanych z bezrobociem. Wykorzystano do tego całą polską i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz odwołano się do istniejących już badań prowadzonych przez różne osrodki badawcze w kraju, Unii Europejskiej i na świecie. Pozwoliło to na uporządkowanie istniejących już danych dotyczących istoty i czynników bezrobocia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.8283 VII.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9626 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4496 I.5 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr przy rozdz.
Znajomość organizacji i techniki rozliczeń zagranicznych jest niezbędna każdemu, kto ma do czynienia z handlem zagranicznym. W książce przedstawiono zarówno ogólne zasady rozliczania transakcji handlu zagranicznego, jak i omówiono w sposób dość szczegółowy takie środki i sposoby zapłaty, jak weksel, czek, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa, polecenie wypłaty, a także gwarancje bankowe, stanowiące zabezpieczenie zapłaty. Zwrócono też uwagę na możliwość posługiwania się faktoringiem. Czytelnik może się także zapoznać z kosztami obsługi bankowej transakcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2691 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3847 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 188-[208].
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem kilkuletniej pracy, której przedmiotem były problemy wchodzące w zakres geografii medycznej. W książce opisano przemiany sytuacji zdrowotnej w europejskich krajach komunistycznych w okresie 1990-2003 (czyli od upadku komunizmu do ostatniego roku przed wstąpieniem części z nich do UE). Wykorzystano w tym celu metody statystyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10944 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1292 [Magazyn 1], 2568 [Magazyn 2] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2569 XXII.6 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1293 XXII.6 [Czytelnia A] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10943 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9944 VI.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11580 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 202-211. Indeksy.
Książka Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia dotyczy w dużej części włączania nowej dziedziny, jaką ciągle jest technologia informacyjna, do edukacji i w konsekwencji do pedagogiki. Komputer, który przeniknął do wszystkich dziedzin życia, zaskoczył swoją ekspansywnością. Skłonni jesteśmy zaakceptować jego występowanie w biurach i firmach, ale jest on także w szkołach i domach. Jego niekwestionowana obecność w naszych domach, choć nie wszystkim się podoba, jest faktem. Przy komputerze pracujemy i odpoczywamy. Złamany został tradycyjny podział na urządzenia do pracy i rozrywki, a włączenie komputera do przestrzeni życiowej człowieka spowodowało wiele przemian kulturowych. Przemiany te nie pozostają bez konsekwencji dla edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8287 V.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9631 V.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again